குழந்தைகளுக்கு காது குத்த ஏற்ற நாள் 2022..! Ear Piercing Muhurat..!

Ear Piercing Ceremony in Tamil 2022

குழந்தைகளுக்கு காது குத்த ஏற்ற நாள் 2022..! Ear Piercing Ceremony in Tamil 2022..!

Ear Piercing Ceremony in Tamil 2022 / காது குத்த ஏற்ற நாள் 2022:- குழந்தைகள் தொடர்பான சடங்குகளில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த ஒன்று தான் காது குத்துதல் சடங்கு. குழைந்தை பிறந்த ஒருவருடத்திற்குள் அவரவர் அவர்களுடைய முறைப்படி குலதெய்வ கோவில்களில் குழந்தைக்கு மொட்டையடித்து காது குத்து சடங்கினை தவறாமல் நடத்துவார்கள். அதாவது தாய் மாமன் மடியில் குழந்தையை அமர வைத்துக் காது குத்துதல் என்பது மாறாத வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. உங்கள் செல்ல குழந்தைக்கு காது குத்த போறிங்களா? அப்படி என்றால் 2022-ஆம் ஆண்டில் உங்கள் செல்ல குழந்தைக்கு காது குத்த ஏற்ற நாள் என்னென்ன உள்ளது என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துக்கொள்ளலாம் வாங்க.

வாகனம் வாங்க ஏற்ற நாள் 2022

ஜனவரி மாதம் குழந்தைகளுக்கு காது குத்த ஏற்ற நாள் 2022 / Ear Piercing Muhurat 2022:-

ஜனவரி மாதம் – Good Day for Ear Piercing in January 2022
நாள் கிழமை நேரம் 
05.01.2022புதன்கிழமை 07:46 AM – 10:08 AM
11:35 AM – 04:31 PM
09.01.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை 08:10 AM – 12:44 PM
10.01.2022திங்கட்கிழமை 08:06 AM – 02:16 PM
15.01.2022சனிக்கிழமை 07:46 AM – 09:28 AM 
12:21 PM – 06:06 PM 
23.01.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை 11:49 AM – 03:20 PM
05:35 PM – 07:55 PM
24.01.2022திங்கட்கிழமை 07:44 AM – 08:53 AM 
27.01.2022வியாழக்கிழமை 10:09 AM – 11:33 AM 
01:09 PM – 05:19 PM 

பிப்ரவரி மாதம் காது குத்த ஏற்ற நாள் 2022 / Kathu Kuthu Muhurtham 2022:-

பிப்ரவரி மாதம் – Kathu Kuthu Muhurtham 2022
நாள் கிழமை நேரம் 
02.02.2022புதன்கிழமை 07:40 AM – 09:45 AM
11:10 AM – 04:55 PM
05.02.2022சனிக்கிழமை 04:43 PM – 06:10 PM
06.02.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை 07:37 AM – 10:54 AM
12:29 PM – 07:00 PM
07.02.2022திங்கட்கிழமை 07:58 AM – 12:25 PM
02:21 PM – 06:56 PM
11.02.2022வெள்ளிக்கிழமை 09:10 AM – 02:05 PM
04:20 PM – 06:40 PM
13.02.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை10:27 AM – 04:12 PM
14.02.2022திங்கட்கிழமை  07:31 AM –  10:23 AM
11:58 AM – 06:28 PM
21.02.2022திங்கட்கிழமை 07:25 AM – 08:30 AM
09:55 AM – 03:41 PM
23.02.2022புதன்கிழமை 03:33 PM – 05:53 PM
24.02.2022வியாழக்கிழமை 07:22 AM – 09:43 AM
11:19 AM – 03:29 PM
28.02.2022திங்கட்கிழமை 08:03 AM – 12:58 PM
03:13 PM – 07:51 PM

மார்ச் மாதம் காது குத்த ஏற்ற நாள் 2022 – Ear Piercing Ceremony in Tamil 2022:-

மார்ச் மாதம் / Ear Piercing Muhurat 2022
நாள் கிழமை நேரம் 
05.03.2022சனிக்கிழமை 07:43 AM – 09:08 AM
10:43 AM – 05:14 PM
19.03.2022சனிக்கிழமை 06:58 AM – 11:44 AM
01:58 PM – 06:36 PM
20.03.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை06:56 AM – 11:40 AM 
04:15 PM – 06:32 PM
23.03.2022புதன்கிழமை 06:53 AM – 07:57 AM 
09:32 AM – 07:03 PM
28.03.2022திங்கட்கிழமை07:38 AM – 11:08 AM 
01:23 PM – 06:08 PM

ஏப்ரல் மாதம் காது குத்த ஏற்ற நாள் 2022:-

ஏப்ரல் மாதம் காது குத்த ஏற்ற நாள்
நாள் கிழமை நேரம் 
01.04.2022வெள்ளிக்கிழமை 01:07 PM – 03:28 PM
05:45 PM – 08:01 PM
02.04.2022சனிக்கிழமை 08:53 AM – 05:41 PM
03.04.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை07:14 AM – 08:49 AM
10:45 AM – 03:20 PM
07.04.2022வியாழக்கிழமை 06:58 AM – 12:44 PM
03:04 PM – 07:38 PM
09.04.2022சனிக்கிழமை 02:56 PM – 07:30 PM 
16.04.2022சனிக்கிழமை 02:29 PM – 07:02 PM 
17.04.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை06:25 AM – 07:54 AM 
25.04.2022திங்கட்கிழமை07:23 AM – 11:33 AM 
01:53 PM – 04:10 PM 

காது குத்த ஏற்ற நாள் 2022 – Ear piercing ceremony dates 2022:-

மே மாதம் – Good day for ear piercing in 2022
நாள் கிழமை நேரம் 
04.05.2022புதன்கிழமை 06:47 AM – 08:43 AM
06.05.2022வெள்ளிக்கிழமை 01:10 PM – 07:35 PM 
07.05.2022சனிக்கிழமை 06:36 AM – 01:06 PM 
03:23 PM – 07:59 PM 
08.05.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை06:32 AM – 01:02 PM 
03:19 PM – 05:36 PM 
13.05.2022வெள்ளிக்கிழமை 06:44 AM – 08:07 AM 
10:22 AM – 05:16 PM 
14.05.2022சனிக்கிழமை 06:42 AM – 10:18 AM 
12:38 PM – 05:12 PM 
16.05.2022திங்கட்கிழமை 02:48 PM – 07:24 PM 
21.05.2022சனிக்கிழமை 09:51 AM – 04:45 PM 
22.05.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை09:47 AM – 07:00 PM 
26.05.2022வியாழக்கிழமை 07:16 AM – 11:51 AM 
02:09 PM – 06:44 PM 
27.05.2022வெள்ளிக்கிழமை 07:12 AM – 02:05 PM 
04:21 PM – 06:40 PM 

Ear Piercing Muhurat 2022:

ஜூன் மாதம்
தேதி நாள் கிழமை 
01.06.2022புதன்கிழமை 06:53 AM – 09:07 AM 
11:28 AM – 01:45 PM 
04.06.2022சனிக்கிழமை 06:41 AM – 11:16 AM 
01:33 PM – 06:09 PM 
09.06.2022வியாழக்கிழமை 10:56 AM – 03:30 PM 
05:49 PM – 08:08 PM 
10.06.2022வெள்ளிக்கிழமை 08:32 AM – 03:26 PM 
18.06.2022சனிக்கிழமை 08:01 AM – 02:54 PM 
06:14 PM – 07:12 PM 
23.06.2022வியாழக்கிழமை 05:14 PM – 07:12 PM 
24.06.2022வெள்ளிக்கிழமை 07:37 AM – 09:57 AM 
30.06.2022வியாழக்கிழமை 09:34 AM – 04:27 PM 

Ear Piercing Ceremony Dates 2022:

ஜூலை மாதம்
தேதி நாள் கிழமை
01.07.2022வெள்ளிக்கிழமை07:09 AM – 09:30 AM
11:47 AM – 06.00 PM 
06.07.2022புதன்கிழமை04:03 PM – 06:22 PM 
07.07.2022வியாழக்கிழமை09:06 AM  – 01:00 PM 
03:59 PM – 04:18 PM 
10.07.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை03:48 PM – 04:06 PM 
11.07.2022திங்கட்கிழமை 06:30 AM – 08:50 AM
15.07.2022வெள்ளிக்கிழமை 06:55 AM – 01:08 PM 
03:28 PM- 07:50 PM
20.07.2022புதன்கிழமை06:07 AM – 10:28 AM
10:32 AM – 07:31 PM
21.07.2022வியாழக்கிழமை06:07 AM – 10:28 AM
25.07.2022திங்கட்கிழமை 06:09 AM – 02:49 PM
05:07 PM – 07:11 PM
29.07.2022வெள்ளிக்கிழமை09:57 AM – 12:13 PM

Kathu Kuthu Nalla Naal 2022 August

ஆகஸ்ட் மாதம்
தேதிநாள் கிழமை 
03.08.2022புதன்கிழமை07:20 AM – 11:54 AM
02:13 PM – 06:15 PM
04.08.2022வியாழக்கிழமை 07:16 AM – 02.09 PM
04.28 PM – 06:32 PM
07.08.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை 09:22 AM – 04:16 PM
12.08.2022வெள்ளிக்கிழமை  07:35 AM – 11:18 AM
01:38 PM – 07:43 PM
17.08.2022புதன்கிழமை06:25 AM – 08:42 AM
10:59 AM – 05:41 PM
21.08.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை
06:24 AM – 10:43 AM
01.02 PM – 03.21 PM
22.08.2022திங்கட்கிழமை 06:25 AM – 08:23 AM
24.08.2022புதன் கிழமை
 08:15 AM – 02.09 PM
05:13 PM – 06:55 PM
25.08.2022வியாழக்கிழமை 08:11 AM – 12:47 PM
31.08.2022புதன் கிழமை 04:46 PM – 06:28 PM

Which Day is Good For Ear Piercing 2022 September:

செப்டம்பர் மாதம்
தேதிநாள் கிழமை 
03.09.2022சனிக்கிழமை 07:35 AM – 02.30 PM
08.09.2022வியாழக்கிழமை 07:16 AM – 09:32 AM
11:52 AM – 05:36 PM
26.09.2022திங்கட்கிழமை 06:42 AM – 08:21 AM
10:41 AM – 04:46 PM
30.09.2022வெள்ளிக்கிழமை 06:44 AM – 12:44 PM
02:48 PM – 07:22 PM

Ear Piercing Dates 2022

அக்டோபர் மாதம்
தேதிநாள் கிழமை
05.10.2022புதன்கிழமை 06:47 AM –  07:46 AM
10:05 AM – 04:10 PM
05:38 PM – 07:03 PM
06.10.2022வியாழக்கிழமை 12:20 PM – 05:34 PM
09.10.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை05:22 PM – 06:47 PM
10.10.2022திங்கட்கிழமை 07:26 AM – 12:04 PM
02:08 PM – 06:43 PM
15.10.2022சனிக்கிழமை 09:26 AM – 04:58 PM
17.10.2022திங்கட்கிழமை 06:59 AM – 09:18 AM
11:37 AM – 04:51 PM
23.10.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை04:27 PM – 06:33 PM
27.10.2022வியாழக்கிழமை 01:02 PM – 05:36 PM
28.10.2022வெள்ளிக்கிழமை 07:01 AM –  10:54 AM

Ear Piercing Ceremony Dates 2022

நவம்பர் மாதம்
தேதிநாள்கிழமை
06.11.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை07:08 AM – 10:18 AM
12:22 PM – 04:57 PM
11.11.2022வெள்ளிக்கிழமை 07:40 AM – 09:59 AM
13.11.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை11:55 AM – 03:04 PM
04:29 PM – 06:05 PM
14.11.2022திங்கட்கிழமை 07:28 AM –  09:47 AM
11:51 AM – 04:25 PM
06:01 PM – 07:56 PM
20.11.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை07:19 AM – 01:09 PM
02:37 PM – 07:33 PM
21.11.2022திங்கட்கிழமை 07:19 AM – 02:33 PM
03:58 PM – 07:29 PM
24.11.2022வியாழக்கிழமை 07:22 AM – 09:07 AM
11:11 AM – 03:46 PM
05:21 PM – 07:17 PM
28.11.2022திங்கட்கிழமை02:05 PM – 07:34 PM

Good Day for Ear Piercing in December 2022:

டிசம்பர் மாதம்
தேதிநாள்கிழமை
03.12.2022சனிக்கிழமை 07:29 AM – 08:32 AM
10:36 AM – 03:11 PM
04:46 PM – 06:41 PM
08.12.2022வியாழக்கிழமை01:26 PM – 06:22 PM
09.12.2022வெள்ளிக்கிழமை 08:08 AM – 01:22 PM
02:47 PM – 04:22 PM
18.12.2022ஞாயிற்றுக்கிழமை07:39 AM – 11:19 AM
12:47 PM – 05:43 PM
19.12.2022திங்கட்கிழமை 07:40 AM – 11:15 AM
21.12.2022புதன்கிழமை
09:25 AM – 02:00 PM
03:35 PM – 07:45 PM
30.12.2022வெள்ளிக்கிழமை
12:00 PM – 01.25 PM
03:00 PM – 07:04 PM

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>Today Useful Information in Tamil