ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம் பாடல் வரிகள்..!

hara hara siva siva om lyrics in tamil

Hara Hara Siva Siva Om Lyrics in Tamil

பொதுவாக நாம் அனைவரும் எப்போதும் இல்லை என்றாலும் கூட வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது ஏதோ ஒரு கோவிலுக்கு சென்று பூஜை செய்து விளக்கேற்றி வழிபடும் பழக்கத்தினை வைத்து இருப்போம். அப்படி பார்த்தால் மாதத்திற்கு ஒரு முறை பிரதோஷமானது வருகிறது. இந்த பிரதோஷத்தன்று அழித்தலுக்கு உரிய கடவுளாகிய சிவன் கோவிலுக்கு நாம் சென்று வழிபடுவதன் மூலம் நாம் பூர்வ ஜென்மத்தில் செய்த பாவங்கள் அனைத்தும் விலகும் என்பது ஒரு ஐதீகமாக இருக்கிறது. இத்தகைய பூஜை முறையில் சிவபெருமானுக்கு என்று உள்ள மூல மந்திரம், காயத்ரி மந்திரம் மற்றும் பிரதோஷ பாடல் வரிகள் என இவற்றை எல்லாம் பாடுவார்கள். அந்த வகையில் சிவனுக்கு உரிய ஒரு பாடல் வரிகளாக ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம் என்ற பாடல் உள்ளது. ஆகையால் இத்தகைய பாடலை பற்றி தான் இன்று விரிவாக பார்க்கப்போகிறோம்.

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம் சிவன் பாடல் வரிகள்:

 ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம் பாடல் வரிகள்

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்.ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ.சிவ சிவ ஹர ஹர
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்… ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

அருனையின் பெருமகனே
எங்கள் அண்ணாமலை சிவனே
ஆடிய பாதத்தில் ஓர் இடம் வேண்டும்
ஆடிய பாதத்தில் ஓர் இடம் வேண்டும்
அருள்வாய் ஈஸ்வரனே …
அன்பே அருணாச்சல சிவனே

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
அபயம் அபயம் அண்ணாமலையே
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம் …ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

கானகம் ஏவிடும் மாந்தனை பாசமாய் கரமதில் பிடித்தவனே
மானிடர் யாரையும் மான் யன ஏற்பாய்
மானிடர் யாரையும் மான் யன ஏற்பாய்
மலையென எழுந்தவனே
எங்கள் அருணாச்சல சிவனே

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்.ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ.சிவ சிவ ஹர ஹர
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்… ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

ஆடக பொன் என பாம்பணி மாலையை அணிருத்ரபர்கரனே
பாலூறும் எங்கள் பக்தி பிரவாததை
பாலூறும் எங்கள் பக்தி பிரவாததை
அணிவாய் அவசியமே..!
எங்கள் அருணாச்சல சிவமே..!

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்.ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ.சிவ சிவ ஹர ஹர
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்… ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

வன்புலி தோலினை பொன்னிடை மீதினில்
போற்றிய பரமேசா!
அன்பெனும் நூல் கொண்டு ஆடை தருகிறோம்
அன்பெனும் நூல் கொண்டு ஆடை தருகிறோம்
அணிந்திரு அரவிந்தமே
எங்கள் அருணாச்சல சிவமே..!

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்.ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ.சிவ சிவ ஹர ஹர
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்… ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

அண்டம் இருந்திட கண்டம் கருத்திட

நஞ்சினை சுவைதவனே!
அமுதம் போல் எங்கள் மனம் உள்ளதே
அமுதம் போல் எங்கள் மனம் உள்ளதே
அதை நீ அருந்திடுமே
எங்கள் அருணாச்சல சிவமே..!

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்.ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ.சிவ சிவ ஹர ஹர
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்… ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

ரிஷபமே வாகனம் தெருவினில் ஊர்வலம்
தினம் செல்லும் குருமணியே
ஏழைகள் இதயமும் வாகனம் தானே
ஏழைகள் இதயமும் வாகனம் தானே
ஏறிட மனதில்லையோ…!
எங்கள் அருணாச்சல சிவமே..!

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்.ஓம்.ஓம்

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ.சிவ சிவ ஹர ஹர
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்… ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

சச்ச்சரின் கொக்கரை மத்தளம் உடுக்கையும் வசிககும் விமலேசா!
எண்களின் நெஞ்சகம் வாசித்து பழகிட
எண்களின் நெஞ்சகம் வாசித்து பழகிட
நேரம் உம்மக்கில்லையோ..!
சொல்வாய் அருணாச்சல சிவமே

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்.ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ.சிவ சிவ ஹர ஹர
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்… ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

சந்தனம் கனலென கையெனில் நெருப்புடன் ஆடிடும் கூத்தரசே..!

அம்பலம் போல் எங்கள் நெஞ்சகம் உள்ளதே
அம்பலம் போல் எங்கள் நெஞ்சகம் உள்ளதே
ஆடிடுவாய் உடனே..!
எங்கள் அருணாச்சல சிவனே..!

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்.ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ.சிவ சிவ ஹர ஹர
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்… ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

பொங்கிடும் கங்கையை செஞ்சடை மீதினில் கொண்ட குணாநிதியே
உன் திரு வாசலில் 1000 கங்கையை
உன் திரு வாசலில் 1000 கங்கையை
கண்களில் ஊரிடுமே..!
அதில் குளி அருணாச்சல சிவமே

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்.ஓம்.ஓம்

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ.சிவ சிவ ஹர ஹர
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்… ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

மாலவன் சோதரி மங்கள ரூபிணி இடபுறம் சுமந்தவனே
தாயினை சுமந்த நீ பிள்ளையை விடுவது
தாயினை சுமந்த நீ பிள்ளையை விடுவது
நியாயமோ ஈஸ்வரனே..?
ஏற்பாய் அருணாச்சல சிவனே..!

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்.ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ.சிவ சிவ ஹர ஹர
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்… ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

சிந்தையில் சிவ மனம் வீசுது தினம் தினம்

அறிவாய் அமரேசா..!
உன்னுடன் கலந்திடும் நாள் எது சொல்லிடு
உன்னுடன் கலந்திடும் நாள் எது சொல்லிடு
வரமதை உடன் தருமே
எங்கள் அருணாச்சல சிவமே…!

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்.ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ.சிவ சிவ ஹர ஹர
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்… ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

ஆருயிர் ஈசனே ஆனந்த கூத்தனே
அய்யா!அழைத்திடுக
சிவமே! சிவமே!தருவாய் நலமே..!
அபயம் தா அரனே..!
எங்கள் அருணாச்சல சிவமே..!

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்.ஓம்.ஓம்

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ.சிவ சிவ ஹர ஹர
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்… ஓம்.ஓம்
ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம்

ஹர ஹர சிவ சிவ ஓம் பாடல் காணொளி

முருகன் அஸ்தோத்திரம் பாடல் வரிகள்

ப்ரபோ கணபதி பாடல்

இது போன்று ஆன்மிக தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்—> ஆன்மிக தகவல்கள்