த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் Latest 2023..! Girl baby names starting with t in tamil

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2021

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் Latest 2023..! Girl baby names starting with t in tamil

Modern பெண் குழந்தை பெயர்கள் – குழந்தை பிறந்து குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் அந்தக் குழந்தைக்குப் பெயர் வைக்க வேண்டியதும் மிகவும் அவசியம். ஏனென்றால் அந்த பெயர்தான் குழந்தையின் எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்க கூடியது. இந்த பகுதியில் பெண் குழந்தைகளுக்கென்றே விதவிதமான பெண் குழந்தை பெயர்கள், வித்தியாசமான பெண்குழந்தை பெயர்கள், பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023, modern பெண் குழந்தை பெயர்கள், த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest, த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern, புதுமையான தமிழ் பெயர்கள், து வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள், தி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest, modern பெண் குழந்தை பெயர்கள், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் 2023, த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் new என்று இங்கு பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில் அதிகமாக உள்ளது.

newகுழந்தை எந்த கிழமையில் பிறந்தால் அதிர்ஷ்டம்..!

 

சரி வாங்க தி து தே தோ பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest அதாவது த வரிசையில் ஆரம்பிக்கும் பெண் குழந்தை பெயர்கள் பற்றி இப்போது நாம் படித்தறிவோம் வாங்க.

 த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 New / Girl baby names starting with t in tamil / த பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!

இந்த பகுதியில் புதுமையான த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றை படித்து தங்கள் குழந்தைக்கு. அருமையான பெயர்களை வையுங்கள்..

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern:-

பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் / த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் new
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest
தகவரசி  தகவினி 
தமிழ்நிதி  தமிழமுது 
தமிலெழில்  தர்ஷனா
தர்ஷினி  தனுஷியா
தனு தக்ஷிகா 
தக்ஷிதா  தக்ஷணா 
தபித்தா  தனுக்ஷிகா 
தர்மிளா  தர்சி
தர்மிகா  தனுஷா
தனிச்சுடர்  தமிழினி 
தர்சனா தபஸ்வி
தனுஜா தன்யா
தனுஸ்ரீ தயன்விகா
தருணிகா தஹாஸ்விநீ
தக்ஷயா தனுஷ்கா 
தன்விதா தன்வஸ்ரீ 
தரனிஜா  தமாலிகா 
தரஸ்யா  தரிதா 
தர்லிகா  தர்ஷிதா 
தவிஷா  தயோதீ 
தக்ஷிவி  தக்ஷய 
தன்மெய்ஸ்ரீ  தனுஷி 
தயன்விதா  தக்ஷாயா
தக்ஷிதா தநிஷ்கா
தர்ஷ்வனா  தன்சி 
தனஸ்ரீ  தர்ஷனி 
தன்வி  தயாளினி
தனுஷ்கா தயமந்தி 
தமிழ்ச்சுடர்  தமிழ்த்துளிர் 
தமிழ்செல்வி  தமிழ்ஞாலம்
தமிழிசை  தண்ணிலவு 
தண்ணொளி  தமிழ்த்தேன் 
தமிழ்த்தேசியம்  தன்யஸ்ரீ 
தரனிஸ்ரீ  தரணிகா 

தா வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்:

தார்மீகா தாரா 
தாரணி தாரீக்கா
தாநீ தாக்ஷி
தானியா  தாரணா 
தாமீநீ தாரகா 
தாலிகா தாமஸீ
தாரீகா தாக்ஷீ
தாரணா  தாரகா 
தானுஜா  தாருஸ்ரீ 
தாருனிகா தாமிஷ்ரா
தாக்ஷ்யா தாரிகா

தி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern

திவானி  திகழழகி
திகழிசை  திகழ்கனி 
திகழ்கா  திரிசனா 
திதிக்ஷா  திலோத்தமா 
திரிஷா  திரிவேணி 
திருமாலினி  திருமணி 
திருவந்தினி  திருவிழி
திவ்யா  திலீபா 
திரிஷ்யா திருநிலவு
தியா  தினேஷ்வரி
திஷிதா திவர்ஷினி

தீ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern

தி து தே தோ பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest 2023
தீக்சிதா தீபபுஷ்பா
தீபமாலி தீபாஞ்சலி
தீபாவதி தீட்சணா 
தீட்சண்யா  தீக்ஷா
தீக்ஷிகா தீப்தா
தீப்தி தீபிகா
தீவாஷினி

து வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern / Girl baby names starting with t in tamil

துஷிகா  துஷாரா 
துஷிதா  துஷிகா 
துஷாரா  துஷாரிகா 
துர்யா  துலிகா 
துவாரஹா தூரிகா 

Girl baby names starting with t

தே பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023:-

தேஷா  தேஜா 
தேஜூ  தேஷினி 
தேஜஸ்விதா தேஜஷ்ரீ
தேஜஸ்வீ தேஜஸீ
தேவிஹா  தேஜஸ்யா 
தேஜஸ்வினி  தேனுகா 
தேனுமதி  தேஜஸ்வீ
தேஜல தேன்மலர் 
தேசிகா தேனிலா
குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஇஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2023
newபெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023
newஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..!
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023
newபுதிய பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023..!
newஆண் குழந்தை சிவன் பெயர்கள் 2023
கிறிஸ்தவ குழந்தை பெயர்கள் 2023

தொ வரிசை பெண்குழந்தை பெயர்கள் 2023

தொல்தமிழ்க்குறள் தொல்தமிழ்க்கொடி 
தொல்தமிழ்ச்சிட்டு தொல்தமிழ்ச்சுடர் 
தொல்தமிழ்ச்செம்மல் தொல்தமிழ்ச்செல்வி 
தொல்தமிழ்ச்சேரல் தொல்தமிழ்த்தென்னரிசி 
தொழதமிழ்த்தென்னவள் தொழதமிழ்த்தேனவள் 
தொழதமிழ்நங்கை தொழதமிழ்நிலா 
தொழதமிழ்நேயாள் தொழதமிழ்ப்பண் 
தொழதமிழ்ப்பொன்னி தொழதமிழ்மலர் 
தொழதமிழ்மறத்தி தொழதமிழ்மொய்ம்பு 
தொழதமிழ்யாழ் தொழதமிழ்வேங்கை 
தொழதமிழ்ச்சி தொழதமிழரசி 

தோ வரிசை பெண்குழந்தை பெயர்கள் 2023

தோஸ்நீகா தோகைமயிலாள் 
தோழமைச்செல்வி  தோழமைச்செம்மல் 
தோழமைத்தமிழ்  தோழமைநங்கை 
தோழமையறசி  தோழி 
தோஷிகா  தோஷி 
தோயாஷீ தோரல் 
தோலீகா தோஷிணீ
தோலேஷ்வரீ தைனிகா

 

மேலும் குழந்தைகளுக்கான பெயர்கள் பட்டியல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் –> Baby Names in Tamil