வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..! 

வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2019

வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!

வடமொழி குழந்தை பெயர் தேடல் – வடமொழி தமிழ் பெயர்கள்:-

* வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2019 – குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைப்பது வாழ்வில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாகும். இந்த பெயரானது தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் பெரியவர்களாகி வாழ்க்கையின் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் வெளி உலகத்திற்கு அடையாளம் காட்ட கூடியதாகும்.

குழந்தை பெயர் தேடல் – புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019..! – பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் 2019

 

பள்ளியில் சேர்ப்பது முதற்கொண்டு, பிற்காலத்தில் அவர்கள் வேலைக்கு செல்வது முதல் அவர்களை தனியாக அடையாளம் காட்டுவது இந்த பெயர் தான். குழந்தை பிறந்து குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் அந்தக் குழந்தைக்குப் பெயர் வைத்தல் என்னும் வழக்கம் பல சமூகங்களில் இருந்து வருகிறது.

குழந்தை பெயர் தேடல் – த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2019..!

 

அந்த வகையில் தற்போது அதிகமாக வடமொழி எழுத்துக்களில் வரும் தமிழ் பெயர்களை, தங்கள் குழந்தைகளுக்கு வைக்க பெற்றோர்களும், அவர்களது உறவினர்களும் மிகவும் விரும்புகின்றனர். எனவே இந்த பகுதியில் குழந்தை பெயர் தேடலில் வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2019. வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2019, vadamozhi tamil peyargal, வடமொழி ஆண் தமிழ்ப் பெயர்கள் 2019, வடமொழி பெண் தமிழ்ப் பெயர்கள் 2019, vadamozhi names in tamil, அழகிய வடமொழி பெயர்கள் 2019 போன்ற பெயர்கள் பற்றி இப்போது நாம் இந்த பகுதில் படித்தறிவோம் வாங்க…

குழந்தை பெயர் தேடல் – ஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் வைக்கும் முறை..!

வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2019 மற்றும் வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2019..!

வடமொழி தமிழ் பெயர்கள்:-

இந்த பகுதியில் வடமொழி எழுத்து பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அவற்றை படித்து தங்கள் குழந்தை மிக அருமையான பெயரை வையுங்கள்..!

newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை பெயர்கள் 2019..!

குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்க எந்த நாள் உகந்தது..!

திங்கள், புதன், வியாழன், வெள்ளி ஆகிய நாளில் குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்க உகந்த நாள்.

வடமொழி தமிழ் பெயர்கள் – வடமொழி எழுத்து பெயர்கள் (aan kulanthai peyargal) – வடமொழி குழந்தை பெயர் தேடல்..!
வடமொழி தமிழ் பெயர்கள் – வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2019 (aan kulanthai peyargal) * வடமொழி தமிழ் பெயர்கள் – வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2019
அ,ஆ வரிசை வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2019 (aan kulanthai peyargal) மற்றும் அ,ஆ வரிசை வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2019
அபிஜீத் ஆதர்ஷிநி
அபீநாஷ் ஆத்ரிகா
அபிலேஷ் ஆத்யஷ்ரீ
அபிலாஷ் ஆத்யவீ
அபிஜாத் ஆதிஷ்ரீ
அபிஜந் ஆதிதா
அபிதீப் ஆதிதரீ
அபீக் ஆத்விகா
அப்பீர் ஆயரா
அபித் ஆகர்ஷா
அப்பிநாவ் ஆகர்ஷீகா
ஆதர்ஷ் ஆலியா
ஆதேஷ் ஆமீஷா
ஆதவ் ஆமுக்தா
ஆதாவ் ஆநவீ
ஆதிருப் ஆநயா
ஆதிதேவ் ஆநீகா
ஆதிக்ஷ் ஆப்தி
ஆதித் ஆரா
ஆகோஷ் ஆராத்யா
ஆஹாந் ஆர்பீ
ஆஹவா ஆராதீ
ஆகர்ஷ் ஆரஷீ
ஆகேஷ் ஆரவீ
ஆமிஷ் ஆரூபா
ஆநிஷ் ஆருஷீ
ஆரவ் ஆஷாலீ
ஆரீஷ் ஆஷிகா
ஆருஷ் ஆஷிஷா
ஆஷ்ருத் ஆஷிதா
ஆஸித் ஆஷ்கா
ஆஸ்திக் ஆஸ்மி
ஆவேக் ஆஷ்நீ
ஆவேஷ் ஆஷ்ரிதா
ஆவிஷ் ஆஷ்வீ
ஆயாஷ் ஆஷ்விகா
ஆயஸ் ஆஸியா
ஆயுத் ஆத்மீகா
ஆயுஸ் ஆவந்திகா
வடமொழி எழுத்து பெயர்கள் (vadamozhi tamil names) – வடமொழி குழந்தை பெயர் தேடல்..!
வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2019 (vadamozhi tamil names) * வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2019 (vadamozhi tamil names)
இ வரிசை வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2019 மற்றும் இ வரிசை வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2019
இஷாத் இன்பா
இந்தர் இன்பஸ்ரீ
இந்தரேஷ் இந்துஷா
இந்தேஷ் இதிகா
இஷாந் இஷ்கா
இஷ்மீத் இக்ஷா
இலேஷ் இக்ஷிதா
இஷித் இலியா
இஷிக் இலீஷா
ஈஸ்வர் இனிகா
ஈதீஷ் இப்ஷிதா
வடமொழி எழுத்து பெயர்கள் (vadamozhi tamil names) – வடமொழி குழந்தை பெயர் தேடல்..!
வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2019 (vadamozhi tamil names) * வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2019 (vadamozhi tamil names)
உஷாதேவ் உபிகா
உதேஷ் உதந்திகா
உதேய் உதயஸ்ரீ
உக்ரேஷ் உத்விதா
உமாமஹேஷ்வர் உமிகா
உமேஷ் உர்மிகா
உமேத் உர்மிஷா
உமேஷ்வர் உர்மிலா
உபதேஷ் உர்ஷிதா
உபேக்ஷ் உர்ஷிகா
உரமித் உதாலிகா
புதுமையான வடமொழி தமிழ் பெயர்கள் 2019
வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2019 (vadamozhi tamil names) * வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2019 (vadamozhi tamil names)
அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம்
கஜந்தன் பபிதா
ஹரேஷ் பதரிகா
ஹர்ஷயன் பாகேஸ்ரீ
பாபீஷ பாலப்ரதா
பவியன் பார்கவி
பத்ரிக் பர்ஷா
பத்ரேஷ் பருனா
பரத்வாஜ் பாவிஷா
பவதீப் பவிஷ்யா
பாவேஷ் பாத்ரிகா
பாவிக் பாத்ருஷா
பவனீஷ் பாஷ்விகா
பவ்யேஸ் பவப்ரிதா
பிமேஷ் பவிஷா
பீஷ்மா பூமிஜா
பூமிக் பூமிகா
பூமிஷ் பூவேனிகா
பூஷண் பிந்து
பூஷத் பிரவா

 

அடுத்த பதிவில் இந்த தொடர்ச்சியை பதிவு செய்வோம்..!

வடமொழி தமிழ் பெயர்கள் ஆண் குழந்தை, வட மொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள், வடமொழி பெயர்கள், வட மொழி எழுத்து பெயர்கள், வட மொழி தமிழ் பெயர்கள், குழந்தை பெயர் தேடல் தமிழ், வட மொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள், vadamozhi tamil names

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> குழந்தை நலன்