ஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 மற்றும் வைக்கும் முறை..! Tamil peyargal..!

குழந்தை பெயர்

ஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 மற்றும் வைக்கும் முறை..! 

குழந்தை பெயர் வைப்பது எப்படி?

அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம் மற்றும் வடமொழி பெயர்கள் (Tamil kulanthaigal peyar): குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைப்பது வாழ்வில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாகும். இந்த பெயரானது தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் பெரியவர்களாகி வாழ்க்கையின் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் வெளி உலகத்திற்கு அடையாளம் காட்ட கூடியதாகும்.

பள்ளியில் சேர்ப்பது முதற்கொண்டு, பிற்காலத்தில் அவர்கள் வேலைக்கு செல்வது முதல் அவர்களை தனியாக அடையாளம் காட்டுவது இந்த பெயர் தான்.

newகுழந்தை எந்த கிழமையில் பிறந்தால் அதிர்ஷ்டம்..!

 

சரி பிறந்த குழந்தை பெயர் முதல் எழுத்து எது, குழந்தையின் நட்சத்திரப்படி குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது எப்படி, பெயர் வைக்கும் முறை போன்றவற்றை பற்றி இந்த பகுதியில் நாம் படித்தறிவோம் வாங்க..!

ஆண், பெண் குழந்தை பெயர் பட்டியல் 2023..!

குழந்தை பெயர்கள்(Latest Tamil peyargal) பட்டியலில் இங்கு ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர் தேடல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2023..!
ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
அரசிறைவன் அகரயாழினி
அமுதினியன் அமுதி
அமிழ்தன் அகவழகி
அமுதன் அமுதயாழினி
அதியன் அமிழ்தம்
அகவழகன் அமுதினி
அகரன் அகத்தினியாழ்
அரியவன் அகன்முகிலி
அரசெழிலன் அழகோவியா
அருளன் அரிமா

 

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஆண் பெண் குழந்தை தூய தமிழ் பெயர்கள் 2023..!
newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் 2023
newபுதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் Latest 2023
newவடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!
newபுதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2023..!
newத வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2023

 

குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது எப்படி ?
ஆண் குழந்தை பெயர் வைப்பது எப்படி – ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல் பெண் குழந்தை பெயர் வைப்பது எப்படி (pen kulanthai peyargal)
அ வரிசையில் உள்ள ஆண் பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
அமுதவாணன் அங்கயற்கண்ணி
அமுதமொழி அகரமுதல்வி
அமுதமகன் அமிழ்தநேயள்
அமுதநிலவன் அடலெழில்
அமுதநாயகன் அமுதக்கடல்
அமுதநம்பி அன்புமலர்
அமிழ்தநேயன் அரங்கநாயகி
ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..!
அமிழ்து அரசம்மை
அதியமான் அமுதமகள்
அதிநுட்பன் அமுதநாயகி
அணிநிழலன் அமுதநிலா
அடற்றகையன் அரசிறைவி
அடலெழிலன் அரசி
அங்கயற்கண்ணன் அமுது
அகவெழிலன் அமிழ்தவல்லி
அகந்தூய்மையன் அருள்மொழி
அகத்தூய்மையன் அமுதவாணி
அகத்தினியன் அமுதமொழி
அகரமுதல்வன் அணிநிழல்
அருள்மொய்ம்பன் அரசெழிலி
அருள்மகன் அருள்மொய்ம்பு
அருள்நிலவன் அருள்மகள்
அருள்நம்பி அருள்நிலவு
அருள்மணி அருள்நங்கை
அருவினையான் அருள்
அருவித்தமிழன் அருவினையாள்
அருவிச்செல்வன் அருவித்தமிழ்
அருமறையன் அருவிச்செல்வி
அரும்பன் அருமறை
அருந்தேனவன் அரும்பு
அருந்தமிழன் அருந்தேனவள்
அருண்மொழி அருந்தமிழ்
அருட்தேன்மகன் அருட்தேன்மகள்
அருட்செல்வன் அருட்செல்வி
அருட்சுடர் அருட்சுடர்
அருட்கையன் அருட்கை
அருட்குயிலன் அருட்குயில்
அருட்கண்ணன் அருட்கண்ணி
அருஞ்சுடர் அருஞ்சுடர்
அருங்குயிலன் அருங்குயில்
அருங்குன்றன் அருங்குன்று
அருங்குணக்குன்றன் அருங்குணக்குன்று
அருங்கலையரசன் அருங்கலையரசி
அரிமாத்தமிழன் அரிமாத்தமிழ்
அழகுமகன் அறிவினை
அறநம்பி அறநெறி
அழகுநிலவன் அழகுமகள்
அறிவுக்கதிர் அளவறிந்தால்
அறிவுக்கரசன் அறனறிந்தாள்
அழகியநம்பி அழகுத்தமிழ்
அறநெறியன் அழகுநிலவு
அறவினையான் அருளொளி
அறனறிந்தான் அழகியநங்கை
அளவறிந்தான் அழகுக்கண்ணி
அழகுநிலவன் அழகெலி
அறவினையான் அறங்கை
அறனறிந்தான் அழகுமயில்
ஆ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
ஆ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ஆ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
ஆசைமதியன் ஆசைமதி
ஆசைக்கதிரவன் ஆசைக்கதிர்
ஆசைக்குயிலன் ஆசைக்குயில்
ஆசைத்தமிழன் ஆசைத்தமிழ்
ஆசையமுதன் ஆசையமுது
ஆடல்மதியன் ஆடல்மதி
ஆடல்நாயகன் ஆடல்நாயகி
ஆடல்நிலவன் ஆடல்நிலா
ஆடல்தென்றல் ஆடல்தென்றல்
ஆடலரசன் ஆடலரசி
ஆடலமுதன் ஆடலமுது
ஆடலழகன் ஆடலழகி
ஆட்லெழிலன் ஆடலெழிலி
ஆடற்கண்ணன் ஆடற்கண்ணி
ஆடற்கலையரசன் ஆடற்கலையரசி
ஆற்றலினியன் ஆற்றலினியாள்
ஆற்றல்வாணன் ஆற்றல்வாணி
ஆற்றல்நாயகன் ஆற்றல்நாயகி
ஆற்றலொளி ஆற்றல்மொழி
ஆற்றலெழிலன் ஆற்றலெழிலி
ஆற்றலழகன் ஆற்றலழகி
ஆற்றல்குன்றன் ஆற்றலருவி
ஆற்றலரசு ஆற்றலரசி
ஆற்றல்செல்வன் ஆற்றல்செல்வி
ஆற்றல்குமரன் ஆற்றல்குமரி
ஆற்றல்அறிவு ஆற்றல்கனி
ஆழியரசன் ஆழியறசி
ஆழித்தமிழன் ஆழித்தமிழ்
ஆழிக்கதிர் ஆழ்மதி
ஆளுந்தமிழன் ஆளுந்தமிழ்
ஆளவந்தான் ஆளவந்தாள்
ஆவற்செல்வன் ஆவற்செல்வி
ஆவலரசன் ஆவலரசி
ஆவல்நம்பி ஆவல்நங்கை
ஆராவமுதன் ஆராவமுது
ஆர்வலன் ஆர்வலள்
ஆதிரையன் ஆதிரை
ஆதியெழிலன் ஆதியெழிலி
ஆதியனியன் ஆதியினியாள்
ஆதியறிவன் ஆதியன்பு
ஆதியன்பன் ஆதியறிவு
ஆதியருட்செல்வன் ஆதியருட்செல்வி
இ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
இ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் இ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
இசைக்கண்ணன் இசைக்கண்ணி
இசைக்கதிரவன் இசைக்கதிர்
இசைக்கலையரசன் இசைக்கலையரசி
இசைக்கினியன் இசைக்கினியாள்
இசைக்குமரன் இசைக்குமரி
இசைக்குயிலன் இசைக்குயில்
இசைக்குன்றன் இசைக்குன்று
இசைச்செல்வன் இசைச்செல்வி
இசைத்தமிழன் இசைத்தமிழ்
இசைத்தேன்மகன் இசைத்தேன்மகள்
இசைநம்பி இசைநங்கை
இசைநிலவன் இசைநிலா
இசைநெறியான் இசைநெறியால்
இசைநேயன் இசைநேயாள்
இடனறிந்தான் இடனறிந்தாள்
ஈ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
ஈ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ஈ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
ஈகவரசன் ஈகவரசி
ஈகையன் ஈகை
ஈகைச்செல்வன் ஈகைச்செல்வி
ஈகைத்தென்றல் ஈகைத்தென்றல்
ஈகைநிலவன் ஈகைநிலா
ஈகையரசன் ஈகையறசி
ஈதலரசன் ஈத்துவப்பாள்
ஈழஅன்பன் ஈதலரசி
ஈழஅரிமா ஈழஅன்பு
ஈழஅரசன் ஈழஅரிமா
ஈழஇனியன் ஈழஇனியாள்
ஈழஓவியன் ஈழஓவியா
ஈழகுடிமகன் ஈழக்குடிமகள்
ஈழக்குமரின் ஈழக்குமரி
ஈழக்குயிலன் ஈழக்குயில்
ஈழச்சுடர் ஈழ்ச்சுடர்
ஈழச்செல்வன் ஈழச்செல்வி
ஈழத்தம்பி ஈழத்தங்கை
ஈழத்தமிழன் ஈழத்தமிழ்
உ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
உ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் உ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
உடையநங்கை  உடையநம்பி 
உண்மைத்தமிழ்  உண்மைத்தமிழன் 
உணர்வரசி  உணர்வரசன் 
உணர்வழகி  உணர்வழகன் 
உணர்வுத்தமிழி  உணர்வுத்தமிழன் 
உணர்வுநேயாள்  உணர்வுநேயன் 
உதியள் உதியன் 
உயர்தமிழ்  உயர்தமிழன் 
எ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
எ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் எ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
எறிவேலன் என்னிலா
என்மாறன் என்னிலவு
எரிகதிர் எழிலழகி
எழிற்சேரன் எழிலறிவு
எழிற்சோழன் எழில்வாணி
எழிற்பூவன் எழிற்கொடி
ஏ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
ஏ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ஏ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
ஏரகன் ஏரெழில்
ஏர்ச்செழியன் ஏரெழிலி
ஏர்ச்சேரன் ஏர்மகள்
ஏர்முதல்வன் ஏர்மதி
ஏர்மருதன் ஏர்மயில்
ஏர்த்தேவன் ஏழிசைவல்லி
 வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
 வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்  வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
கனியன் கபிலாஸ்ரீ 
கமலேஷ் கபினா
கதிர் கல்பனா
கபிலேஸ் கமலினி
ச வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
 ச வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2023  ச வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023
சாத்விக் சங்கமித்ரா
சதானந்த சங்கமித்ரை
சஹஜ் சான்விகா
சஹஸ் சம்யூக்தா
சஜித் சமீரா
சம்ரித் சாகரிகா
சஞ்சய் சாக்ஷி
சஞ்சீவ் சாதனா
சர்வஜித் சாத்வீகா
 சி வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
 சி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்  சி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
சிங்காரவேலன் சித்திரக்கதிர்
சித்தார்த் சித்திரச்சுடர்
சித்தன் சித்திரநேயம்
சித்திர எழிலன் சித்ரலேகா
சித்திரன் சிமிதா
சிரஞ்சீவி சிருஷ்டி
சிவதனு சிநேஹா
சிவநேயன் சிந்தனைமதி
சித்திரவாணன் சிவந்தி
 வ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..! tamil peyargal ..!
 வ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் / tamil peyargal  வ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் / tamil peyargal
வம்சி வர்ஷா
வருண் வர்ஷினி
வர்மன் வன்யா
வரதன் வகிஷா
வர்ஷன் வருணா
வசந்தன் வந்தனா
வசியன் வர்நிஷா
வருனேஷ் வர்ஷனா
வண்ணநிலவன் வர்ஷிகா
வடமொழி குழந்தை பெயர்கள்
வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள்
வடமொழி எழுத்து பெயர்கள் (vadamozhi tamil peyargal)
அகாதிப ஜீவனத்தினி
அசுகரன் ஜீவிகா
அஜகரன் ஜீவிதா
அனுகரன் ஜோகிந்தரா
அவகரன் ஜோதிகா
அஸிகரன் ஜோதிர்மயி
ககாதிப ஜோதிலட்சுமி
கஜகரன் ஜோத்ஸ்னா
கடகரன் ஜோவிதா
கணாதிப ஜோஷிகா
சசதரன் ஜோஷிதா
சசிகரன் தக் ஷிணேஷ்வரி
சசிதரன் தரணீந்திரா
சவிகரன் தாரிகா
சுககரன் தாருனிகா
தினகரன் ரித்திகா
நகதரன் ரிம்மா
நசிகரன் ரியா
பசுகரன் ரிஷிகா
மதுகரன் ரிஷிமா
மஹிதரன் ரிஷ்மிதா
யங்கேஸ்வரன் ஸோமயா
யஷ்வந்த் ஹரிஅக்சா
யாதவ் ஹர்மேந்திரா
யாதுனந்தன் ஹர்ஷினி
யுவன் ஹர்ஷேத்திரா
யுவராஜ் ஹிதேந்திரா
யோகநந்தன் ஹிந்தோலா

 

வடமொழி எழுத்துக்களில் வரும் தமிழ் குழந்தை பெயர்கள், அதாவது வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள், வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள், வடமொழி தமிழ் பெயர்கள் பற்றி தெரிந்துகொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டைவனையை படியுங்கள்..!

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் 2023
newபுதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் Latest 2023
newவடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!
newபுதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2023..!
newத வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2023

 

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஇஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2023
newபெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023
newஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..!
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023
newபுதிய பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023.!
newஆண் குழந்தை சிவன் பெயர்கள் 2023
newகிறிஸ்தவ குழந்தை பெயர்கள் 2023

 

குழந்தை பிறந்து குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் அந்தக் குழந்தைக்குப் பெயர் வைத்தல் (Naming ceremony) என்னும் வழக்கம் பல சமூகங்களில் இருந்து வருகிறது. இந்து சமயத்திலுள்ள சிலர் தங்கள் குல தெய்வப் பெயரை முதலில் குழந்தைக்கு வைக்கின்றனர். சிலர் தங்கள் குழந்தைகளில் ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் தங்கள் தந்தை பெயர், பெண் குழந்தையாக இருந்தால் தங்கள் தாயின் பெயர் போன்று தங்கள் மூதாதையினரின் பெயரை வைக்கின்ற வழக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்கின்றனர். நட்சத்திரங்களுக்கு ஏற்ற எழுத்து கொண்ட பெயர்களையும் சூட்டுவது வழக்கம்.

சில குடும்பத்தில் தமிழ் பற்றுதலின் காரணமாக தமிழ்ப் பெயர் வைக்கும் வழக்கமும் உள்ளது. சிலர் தாங்கள் சார்ந்துள்ள அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அல்லது தாங்கள் விரும்பும் திரைப்படத் துறையினர் பெயர்களை வைக்கின்றனர். சிலர் தற்போது நாகரீகமாகப் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மேலோங்கியுள்ளது. இதனால், தற்போது எந்தப் பெயரிலும் இல்லாமல் புதியதாக பெயர்கள் உருவாக்கப்பட்டு வைக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பெயர் வைக்கும் நிகழ்வு சமயம், சாதி, இடம் மற்றும் விருப்பம் போன்ற சில பிரிவுகளின் கீழ் வேறுபடுகிறது.

சரி இந்த பகுதியில் ஆண் குழந்தை பெயர்கள், பெண் குழந்தை பெயர்கள் (pen kulanthai peyargal), புராணப் பெயர்கள், புதுமையான தமிழ் பெயர்கள், வடமொழி தமிழ் பெயர்கள், வடமொழி எழுத்து பெயர்கள் (vadamozhi tamil peyargal) தெரிந்து கொண்டு, தங்கள் குழந்தையின் வாழ்க்கையை அழகாக மாற்ற, குழந்தைக்கு அழகிய பெயர் வைப்பது எப்படி என்று இந்த பகுதியில் நாம் படித்தறிவோம் வாங்க..!

pen kulanthai peyar, குழந்தைக்கு பெயர் வைக்கும் முறை, புதுமையான தமிழ் பெயர்கள், ஆண் குழந்தை பெயர், தேடல், ஆண் குழந்தை பெயர்கள், பெண் குழந்தை பெயர்கள், வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள், வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள், வடமொழி தமிழ் பெயர்கள், ஆண் தமிழ்ப் பெயர்கள், kulanthai peyar vaikum murai
அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம், azhagiya tamil peyargal, pen kulanthai peyargal, vadamozhi tamil peyargal, வடமொழி எழுத்து பெயர்கள், பெயர் வைப்பது எப்படி, பெண் குழந்தைகளின் பெயர்கள்.

குழந்தை பெயர் தேடல், புதுமையான தமிழ் பெயர்கள், ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல், vadamozhi tamil peyargal, வடமொழி தமிழ் பெயர்கள், அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம், வடமொழி பெண் குழந்தை பெயர்கள், குழந்தை பெயர், kulanthai peyar, pen kulanthai peyar, kulanthai peyargal, kulanthaigal peyar, பெண் குழந்தை பெயர்கள், தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை, பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் 2022, pen kulanthai peyargal, பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள், த பெண் குழந்தை பெயர்கள், த பெண் குழந்தை பெயர்கள்,

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> குழந்தை நலன்