புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2021..! பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!

Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List

புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2021..!

பெண் குழந்தை பெயர்கள்..! Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List:-

தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள் (Tamil Kulanthai Peyargal) – குழந்தை பிறந்து குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் அந்தக் குழந்தைக்குப் பெயர் வைத்தல் (Naming ceremony) என்னும் வழக்கம் பல சமூகங்களில் இருந்து வருகிறது. இந்து சமயத்திலுள்ள சிலர் தங்கள் குல தெய்வப் பெயரை முதலில் குழந்தைக்கு வைக்கின்றனர். சிலர் தங்கள் குழந்தைகளில் ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் தங்கள் தந்தை பெயர், பெண் குழந்தையாக இருந்தால் தங்கள் தாயின் பெயர் போன்று தங்கள் மூதாதையினரின் பெயரை வைக்கின்ற வழக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்கின்றனர். நட்சத்திரங்களுக்கு ஏற்ற எழுத்து கொண்ட பெயர்களையும் சூட்டுவது வழக்கம்.

சில குடும்பத்தில் தமிழ் பற்றுதலின் காரணமாக தமிழ்ப் பெயர் வைக்கும் வழக்கமும் உள்ளது. சிலர் தாங்கள் சார்ந்துள்ள அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அல்லது தாங்கள் விரும்பும் திரைப்படத் துறையினர் பெயர்களை வைக்கின்றனர். சிலர் தற்போது நாகரீகமாகப் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மேலோங்கியுள்ளது. இதனால், தற்போது எந்தப் பெயரிலும் இல்லாமல் புதியதாக பெயர்கள் உருவாக்கப்பட்டு வைக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பெயர் வைக்கும் நிகழ்வு சமயம், இடம் மற்றும் விருப்பம் போன்ற சில பிரிவுகளின் கீழ் வேறுபடுகிறது.

சி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

 

பல சுவாரசியமான செய்திகளுக்கு எங்கள் Telegram, Youtube" சேனல Join" பண்ணுங்க: Pothunalam Telegram Pothunalam Youtube

தூய தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை

புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2021..! Pen kulanthai peyar tamil latest..!

குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்கும் நிகழ்வு என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று, அந்த வகை இந்த பகுதியில் பெண் குழந்தைகளுக்கான புதுமையான பெயர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List..! Pen kulanthai peyar tamil latest..!
புதுமையான பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேடல்..!
புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2021
Modern பெண் குழந்தை பெயர்கள்..! / பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / குழந்தைகள் பெயர் பெண்கள்..!
பாவனாஸ்ரீ அனாதிகா 
மோக்ஷிதா திவானி 
கத்ரினா அருளாஷினி
கலைவிழி அமிர்தகலா 
அபீசா இலயாழினி 
Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List..! Pen kulanthai peyar tamil latest..!
ஆர்த்ரிகா ஸ்திரிரத்னா
ஆரிணி ஸ்மிருதி
காமக்யா சகீனா 
கலை சஜனி
ஸரளாசதிகா
பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / Tamil pen kulanthai peyarkal
அனாமிகாஆத்மிகா
அனன்யாஆராதனா
அக்ஷராஆத்ரிகா
அதிதிஆதிதா
அனுஷ்காஆதிஷ்ரீ
அக்ஷிதாஆத்விகா
அபர்ணாஆயரா
அக்ஸாஆகர்ஷா
அக்சராஆகர்ஷீகா
அப்சராஆக்ஷயா
அஷ்மிஆலிஷா
அந்திக்காபவிதா
அதுல்யாபாத்ருஷா
அஸ்ஸந்திபாக்யவீ
அஷ்வினிபார்கவீ
அஷ்மிபவ்யா
அக்மசைதாலீ
தமிழ் சினிமா நடிகர்களின் குழந்தை பெயர்கள்
பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest
அனிராசைத்ரிகா
அகேமியாசைநீகா
அருணாசைத்ரா
அனிகாசைத்ரிகா
அத்வைதாசாருமதி
ஆதர்சினிசஸ்மீதா
ஆயிஷாதக்ஷா
ஆதிராதைனிகா
ஆராத்யாதக்ஷிதா
ஆர்னிகாதயா
ஆர்மீகாதேபீஷா
ஆகன்யாதேபஸ்மிதா
ஆஹனாதேபர்பீதா
ஆக்மிலாதீக்ஷா
ஆகிதினாதிக்ஷீ
ஆகனாதீக்ஷிதா
ஆகஸ்தியாதிப்திகா
ஆதிகாதிஷிதா
ஆத்யாதீவிதா
ஆதிரைதேவஷ்ரீ
ஆதினிதேவர்ஷி
ஆதிலாதேவீஷா
ஆதிகாதக்ஷதா
ஆதெனாதன்விகா
ஆதையாஉபிகா
ஆதர்ஷினிஉதயா
ஆதர்ஷனாஉதயஸ்ரீ
ஆதர்ஷ்உத்விதா
ஆதன்யாஉமிகா
இன்பாஉர்ஷிதா
இன்பஸ்ரீஉர்ஜிகா
இஷ்வாணிஊர்மிகா
இஷாரிகாஊர்மிலா
இனியஸ்ரீவாணிஸ்ரீ
இலியாவைதீகா
இஷாவிஷாகா
உத்ஷவிவைஷாலி
கண்பிஷ்காவணிஷா
கமலினிவனிஸ்கா
சஞ்சனாவர்ஷினி
சமீராவர்ஷா
சம்யுக்தாவர்ணிகா
சஹஷராவர்ஷனா
சஹஷ்வினிவர்ஷிகா
சாத்விகாவருணா
ஜான்விகாவாருனிக்கா
ஜோஷிகாவஷிதா
ஜோஷ்னாயாசனா
தக்ஷிகாயாதவி
தர்ஷாயாமினி
தர்ஷினியாதனா
பெயர் வைக்க உகந்த நாள்
பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest
தாரிகாயாதிதா
தேஜஸ்வியாகப்பிரிய
நமஷ்வியஹஸ்மிதா
நவமிகாயஸ்திகா
நஸ்ரியாயக்ஷித்ரா
நவ்யாயக்ஷிணி
நிவர்திகாயக்ஷிதா
நிவிஷாயாழினி
நிவிதாயாமிகா
நிஹாரிகாயாஷிகா
நைனிகாபத்மலோசனி
பத்மஸ்ரீபத்மரூபி
ச்சைத்தாளிபத்மரூபா
தனுசியாபக்ஷி
தாரீக்காபாக்ஷினி
தர்ஷனாபாக்ஷிதா
தாரிணிபலாக்ஷி
தேஷிகாபாலிகா
டேவிஷிபநிஷ்கா
தாரிணிபரமிதா
ஹர்ஷிகாபரீக்ஷா
ஹாரண்யாபாவனா
ஹியாபாக்யா
பியாபானுஜா
ஜீவிக்காபானுஷா
ஜோஷிகாபாவன்யா
கேஷினிசாரு
லாரண்யாசகானா
லாவண்யாதக்ஷயா
மஹிதக்ஷஜா
பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2021..! / kulanthaigal peyar
நிமிஷாதக்ஷி
நைனிகாதக்ஷினி
ரியாதாரிக்கா
ரீஷ்மாஇகன்ஷா
ஷிவானிஇகந்திகா
ரேஷ்மாஇகந்தா
ஷிவன்யாஎகிசா
வேதாஎகிசா
வேதஸ்ரீஇனியா
ரூபிஹாரிகா
ரூபாஹாசினி
தனுலீஜா
தாரணிலக்ஷ்தா
யாமினிலீஷா
யாஷிகாலேனிஷா
ஹேமாலேதீகா
பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் | தூய தமிழ் பெண் பெயர்கள்
ஹேமாவதிலேனிஷா
ஹேமாவதிலிதிக்ஷா
ஹனிசிகாலீபிகா
ஹனன்யாலிஷிகா
ஹாரதனாலிதிகா
லாவண்யாலிதிக்ஷா
லாகினிலஜிதா
லாலீத்யாலக்ஸேதா
லாஷ்யாலக்ஷணா
லாஷ்ரீதாலக்ஷிதா
லகுவிலக்ஷ்மீகா
லஹிதாலார்மிகா
லிபாலதிகா
சி வரிசை பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..! pen kulanthai tamil peyargal..!
சிதக்ஷாசிந்தனா
சித்ராக்ஷீசித்ரலேகா
சித்ராலீசித்ரமாலா
சித்ரிகாசித்ரிதா
சிதன்யாசீஸ்தா
சீமாசீதா
சிலேகாசில்வியா
சில்விஷாசிந்தியா
சிந்தினிசிந்துஜா
சு பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2021..! pen kulanthai tamil peyargal..!
சுபலக்ஷீகாசுபா
சுவேதாசுபாஷினி
சுபத்ராசுபாஷிதா
சுவாதிசுபிக்ஷா
சுசிதாசுசித்ரா
சுதக்ஷிமாசுதக்ஷிணா
சுதிக்ஷாசுதேஷ்னா
modern பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2021..! pen kulanthai tamil peyargal..!
ஸாக்ஷிஸகா
ஷமீராஷமிதா
ஷாந்விதாஷாரதீ
ஷாரதாஷாரிகா
ஷர்மாதாஷர்மீகா
ஷர்மிலாஷர்மீஸ்தா
ஹ வரிசை பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் 2021..! pen kulanthai tamil peyargal..!(ஹ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2021.!)
ஹாதவீகாஹாரிகா
ஹாந்விகாஹார்ஷிநீ
ஹாஸிநிஹாஸீதா
ஹபீதாஹப்ஸநா
ஹாத்விதாஹேஷீகா
ஹைமவதீஹரீநீகா
ஹம்ஸிகாஹநிஷ்யா
ஹாநீகாஹநிஷ்கா
ஹரிநீஹேமரதா
Latest tamil baby names for girls 2021 / kulanthai peyargal 2021 / தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள் 
ஜாகரதிஜாகரவீ
ஜகதம்பிகாஜாகவீ
ஜஹிதாஜனவிகா
ஜனித்தாஜாந்விகா
ஜஷ்மீதாஜஸிகா
ஜயந்திக்காஜயபூர்ணா
Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List
ல, லா வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள்(ல தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள்)
லாலீத்யாலாஷ்யா
லாஷ்ரீதாலாவண்யா
லாப்தீலக்ஷணா
லக்ஷிதாலக்ஷ்மீகா
Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List
ப, பா வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் மார்டன் பெயர்கள்..!
பஸ்மதிபவித்ரா
பாமதிபாக்யவி
பானுஜாபாக்யஸ்ரீ
பவதாரிணிபானுஸ்ரீ
பானுபவிதா
பாக்யாபவ்யா
பரீக்ஷாபரிவிதா
Latest tamil baby names for girls 2021 / kulanthai peyargal 2021 / தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள் 
அக்ஸராவிசாகா
ஆத்திகாசுவிக்ஸா
லிவ்யாலிஸ்மிதா
அக்ஸிதாலக்சனா
சுபஸ்ரீசாக்ஸி
தேவ ஸ்ரீலக்ஸாரா
நேத்ராமெர்லினா
ரவீனாதாரிகா
சாத்விகாதன்சிகா
விக்ருத்யாவர்ஷிதா
திக்ஸ்தாசஞ்சனா
சுஜிதாதேவ சேனா
சாதனாஅர்விகா
சம்யுக்தாஅஸ்விதா
சன்விகாதன்வி
தாரா ஸ்ரீரியானா
Latest tamil baby names for girls 2021 / kulanthai peyargal 2021 / தூய தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை
பிரார்த்தனாநட்சத்திரா
பிரக்யாஆரத்யா
ஷர்மிகாரித்விகா
ரிஷிதாதனிஷ்கா
ரித்திகாபிரின்சி
பிரணவிகாஅனன்யா
சைத்தாலிதனுஷ்மிதா
ரக்ஷாரக்ஷனா

 

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newச வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2021..!
newஹ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் 2021
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் Latest 2021
newஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2021 மற்றும் வைக்கும் முறை
newவடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!
newபுதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2021..!
newத வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2021


மேலும் இதன் தொடர்ச்சியை அடுத்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம் நன்றி..!

வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!

 

newகுழந்தை எந்த கிழமையில் பிறந்தால் அதிர்ஷ்டம்..!
குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஇஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2021
newபெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2021
newஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..!
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2021
newபுதிய பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2021..!
newஆண் குழந்தை சிவன் பெயர்கள் 2021
newகிறிஸ்தவ குழந்தை பெயர்கள் 2021

 

சரி இதையெல்லாம் விடுங்க தங்களுக்கு பெண் குழந்தையா, அப்படினா இந்த பகுதியில் பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2021, modern பெண் குழந்தை பெயர்கள், அ வரிசை பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள், த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest, த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern, புதுமையான தமிழ் பெயர்கள், modern பெண் குழந்தை பெயர்கள், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் 2021, மாடர்ன் தூய தமிழ் பெயர்கள், தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை என்று இங்கு பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில் உள்ளது.

Tamil Peyargal Pen Kulanthai,  பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2021, modern பெண் குழந்தை பெயர்கள், த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest, த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern , தி பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest, pen kulanthai peyargal, ல தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள், புதுமையான தமிழ் பெயர்கள், ஹ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள், தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் ப, தமிழ் பெண் பெயர்கள், kulanthaigal peyar, pen kulanthai peyar tamil latest, புதுமையான தமிழ் பெயர்கள்.

குழந்தைக்கு எப்படி பெயர் வைக்க வேண்டும் – கொஞ்சம் அறிவோம் 

 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>குழந்தை நலன்