புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019..!

modern பெண் குழந்தை பெயர்கள்

புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019..!

Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List:-

தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள் – குழந்தை பிறந்து குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் அந்தக் குழந்தைக்குப் பெயர் வைத்தல் (Naming ceremony) என்னும் வழக்கம் பல சமூகங்களில் இருந்து வருகிறது. இந்து சமயத்திலுள்ள சிலர் தங்கள் குல தெய்வப் பெயரை முதலில் குழந்தைக்கு வைக்கின்றனர். சிலர் தங்கள் குழந்தைகளில் ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் தங்கள் தந்தை பெயர், பெண் குழந்தையாக இருந்தால் தங்கள் தாயின் பெயர் போன்று தங்கள் மூதாதையினரின் பெயரை வைக்கின்ற வழக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்கின்றனர். நட்சத்திரங்களுக்கு ஏற்ற எழுத்து கொண்ட பெயர்களையும் சூட்டுவது வழக்கம்.

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest – த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் new..!

 

சில குடும்பத்தில் தமிழ் பற்றுதலின் காரணமாக தமிழ்ப் பெயர் வைக்கும் வழக்கமும் உள்ளது. சிலர் தாங்கள் சார்ந்துள்ள அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அல்லது தாங்கள் விரும்பும் திரைப்படத் துறையினர் பெயர்களை வைக்கின்றனர். சிலர் தற்போது நாகரீகமாகப் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மேலோங்கியுள்ளது. இதனால், தற்போது எந்தப் பெயரிலும் இல்லாமல் புதியதாக பெயர்கள் உருவாக்கப்பட்டு வைக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பெயர் வைக்கும் நிகழ்வு சமயம், இடம் மற்றும் விருப்பம் போன்ற சில பிரிவுகளின் கீழ் வேறுபடுகிறது.

newபுதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2019..!

 

சரி இதையெல்லாம் விடுங்க தங்களுக்கு பெண் குழந்தையா, அப்படினா இந்த பகுதியில் பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019, modern பெண் குழந்தை பெயர்கள், த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest, த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern, புதுமையான தமிழ் பெயர்கள், தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை என்று இங்கு பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில் உள்ளது.

ஆண், Modern பெண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் வைக்கும் முறை..!

புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019..!

newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை பெயர்கள் 2019..!

 

குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்கும் நிகழ்வு என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று, அந்த வகை இந்த பகுதியில் பெண் குழந்தைகளுக்கான புதுமையான பெயர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

 

 

Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List..!
புதுமையான பெண் குழந்தை பெயர் தேடல்..!
புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019
Modern பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!
அனாமிகா ஆத்மிகா
அனன்யா ஆராதனா
அக்ஷரா ஆத்ரிகா
அதிதி ஆதிதா
அனுஷ்கா ஆதிஷ்ரீ
அக்ஷிதா ஆத்விகா
அபர்ணா ஆயரா
அக்ஸா ஆகர்ஷா
அக்சரா ஆகர்ஷீகா
அப்சரா ஆக்ஷயா
அஷ்மி ஆலிஷா
அந்திக்கா பவிதா
அதுல்யா பாத்ருஷா
அஸ்ஸந்தி பாக்யவீ
அஷ்வினி பார்கவீ
அஷ்மி பவ்யா
அக்ம சைதாலீ
அனிரா சைத்ரிகா
அகேமியா சைநீகா
அருணா சைத்ரா
அனிகா சைத்ரிகா
அத்வைதா சாருமதி
ஆதர்சினி சஸ்மீதா
ஆயிஷா தக்ஷா
ஆதிரா தைனிகா
ஆராத்யா தக்ஷிதா
ஆர்னிகா தயா
ஆர்மீகா தேபீஷா
ஆகன்யா தேபஸ்மிதா
ஆஹனா தேபர்பீதா
ஆக்மிலா தீக்ஷா
ஆகிதினா திக்ஷீ
ஆகனா தீக்ஷிதா
ஆகஸ்தியா திப்திகா
ஆதிகா திஷிதா
ஆத்யா தீவிதா
ஆதிரை தேவஷ்ரீ
ஆதினி தேவர்ஷி
ஆதிலா தேவீஷா
ஆதிகா தக்ஷதா
ஆதெனா தன்விகா
ஆதையா உபிகா
ஆதர்ஷினி உதயா
ஆதர்ஷனா உதயஸ்ரீ
ஆதர்ஷ் உத்விதா
ஆதன்யா உமிகா
இன்பா உர்ஷிதா
இன்பஸ்ரீ உர்ஜிகா
இஷ்வாணி ஊர்மிகா
இஷாரிகா ஊர்மிலா
இனியஸ்ரீ வாணிஸ்ரீ
இலியா வைதீகா
இஷா விஷாகா
உத்ஷவி வைஷாலி
கண்பிஷ்கா வணிஷா
கமலினி வனிஸ்கா
சஞ்சனா வர்ஷினி
சமீரா வர்ஷா
சம்யுக்தா வர்ணிகா
சஹஷரா வர்ஷனா
சஹஷ்வினி வர்ஷிகா
சாத்விகா வருணா
ஜான்விகா வாருனிக்கா
ஜோஷிகா வஷிதா
ஜோஷ்னா யாசனா
தக்ஷிகா யாதவி
தர்ஷா யாமினி
தர்ஷினி யாதனா
தாரிகா யாதிதா
தேஜஸ்வி யாகப்பிரிய
நமஷ்வி யஹஸ்மிதா
நவமிகா யஸ்திகா
நஸ்ரியா யக்ஷித்ரா
நவ்யா யக்ஷிணி
நிவர்திகா யக்ஷிதா
நிவிஷா யாழினி
நிவிதா யாமிகா
நிஹாரிகா யாஷிகா
நைனிகா பத்மலோசனி
பத்மஸ்ரீ பத்மரூபி
ச்சைத்தாளி பத்மரூபா
தனுசியா பக்ஷி
தாரீக்கா பாக்ஷினி
தர்ஷனா பாக்ஷிதா
தாரிணி பலாக்ஷி
தேஷிகா பாலிகா
டேவிஷி பநிஷ்கா
தாரிணி பரமிதா
ஹர்ஷிகா பரீக்ஷா
ஹாரண்யா பாவனா
ஹியா பாக்யா
பியா பானுஜா
ஜீவிக்கா பானுஷா
ஜோஷிகா பாவன்யா
கேஷினி சாரு
லாரண்யா சகானா
லாவண்யா தக்ஷயா
மஹி தக்ஷஜா
நிமிஷா தக்ஷி
நைனிகா தக்ஷினி
ரியா தாரிக்கா
ரீஷ்மா இகன்ஷா
ஷிவானி இகந்திகா
ரேஷ்மா இகந்தா
ஷிவன்யா எகிசா
வேதா எகிசா
வேதஸ்ரீ இனியா
ரூபி ஹாரிகா
ரூபா ஹாசினி
தனு லீஜா
தாரணி லக்ஷ்தா
யாமினி லீஷா
யாஷிகா லேனிஷா
ஹேமா லேதீகா
ஹேமாவதி லேனிஷா
ஹேமாவதி லிதிக்ஷா
ஹனிசிகா லீபிகா
ஹனன்யா லிஷிகா
ஹாரதனா லிதிகா
லாவண்யா லிதிக்ஷா
லாகினி லஜிதா
லாலீத்யா லக்ஸேதா
லாஷ்யா லக்ஷணா
லாஷ்ரீதா லக்ஷிதா
லகுவி லக்ஷ்மீகா
லஹிதா லார்மிகா
லிபா லதிகா
சி வரிசை பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்
சிதக்ஷா சிந்தனா
சித்ராக்ஷீ சித்ரலேகா
சித்ராலீ சித்ரமாலா
சித்ரிகா சித்ரிதா
சிதன்யா சீஸ்தா
சீமா சீதா
சிலேகா சில்வியா
சில்விஷா சிந்தியா
சிந்தினி சிந்துஜா
சு வரிசை பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் 2019..!
சுபலக்ஷீகா சுபா
சுவேதா சுபாஷினி
சுபத்ரா சுபாஷிதா
சுவாதி சுபிக்ஷா
சுசிதா சுசித்ரா
சுதக்ஷிமா சுதக்ஷிணா
சுதிக்ஷா சுதேஷ்னா
பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் 2019..!
ஸாக்ஷி ஸகா
ஷமீரா ஷமிதா
ஷாந்விதா ஷாரதீ
ஷாரதா ஷாரிகா
ஷர்மாதா ஷர்மீகா
ஷர்மிலா ஷர்மீஸ்தா
ஹ வரிசை பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் 2019..! 
ஹாதவீகா ஹாரிகா
ஹாந்விகா ஹார்ஷிநீ
ஹாஸிநி ஹாஸீதா
ஹபீதா ஹப்ஸநா
ஹாத்விதா ஹேஷீகா
ஹைமவதீ ஹரீநீகா
ஹம்ஸிகா ஹநிஷ்யா
ஹாநீகா ஹநிஷ்கா
ஹரிநீ ஹேமரதா
பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் 2019..!
ஜாகரதி ஜாகரவீ
ஜகதம்பிகா ஜாகவீ
ஜஹிதா ஜனவிகா
ஜனித்தா ஜாந்விகா
ஜஷ்மீதா ஜஸிகா
ஜயந்திக்கா ஜயபூர்ணா
Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List
ல, லா வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள்
லாலீத்யா லாஷ்யா
லாஷ்ரீதா லாவண்யா
லாப்தீ லக்ஷணா
லக்ஷிதா லக்ஷ்மீகா


மேலும் இதன் தொடர்ச்சியை அடுத்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம் நன்றி..!

வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!

 

பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019, modern பெண் குழந்தை பெயர்கள், த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest, த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern , புதுமையான தமிழ் பெயர்கள், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள், தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் ப, தமிழ் பெண் பெயர்கள்.

குழந்தைக்கு எப்படி பெயர் வைக்க வேண்டும் – கொஞ்சம் அறிவோம் (kulanthai peyar vaikum murai)..!

 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> குழந்தை நலன்