புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023..! பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!

Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List

புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023..!

பெண் குழந்தை பெயர்கள்..! Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List:-

தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள் (Tamil Kulanthai Peyargal) – குழந்தை பிறந்து குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் அந்தக் குழந்தைக்குப் பெயர் வைத்தல் (Naming ceremony) என்னும் வழக்கம் பல சமூகங்களில் இருந்து வருகிறது. இந்து சமயத்திலுள்ள சிலர் தங்கள் குல தெய்வப் பெயரை முதலில் குழந்தைக்கு வைக்கின்றனர். சிலர் தங்கள் குழந்தைகளில் ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் தங்கள் தந்தை பெயர், பெண் குழந்தையாக இருந்தால் தங்கள் தாயின் பெயர் போன்று தங்கள் மூதாதையினரின் பெயரை வைக்கின்ற வழக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்கின்றனர். நட்சத்திரங்களுக்கு ஏற்ற எழுத்து கொண்ட பெயர்களையும் சூட்டுவது வழக்கம்.

சில குடும்பத்தில் தமிழ் பற்றுதலின் காரணமாக தமிழ்ப் பெயர் வைக்கும் வழக்கமும் உள்ளது. சிலர் தாங்கள் சார்ந்துள்ள அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அல்லது தாங்கள் விரும்பும் திரைப்படத் துறையினர் பெயர்களை வைக்கின்றனர். சிலர் தற்போது நாகரீகமாகப் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மேலோங்கியுள்ளது. இதனால், தற்போது எந்தப் பெயரிலும் இல்லாமல் புதியதாக பெயர்கள் உருவாக்கப்பட்டு வைக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பெயர் வைக்கும் நிகழ்வு சமயம், இடம் மற்றும் விருப்பம் போன்ற சில பிரிவுகளின் கீழ் வேறுபடுகிறது.

உங்களுக்கு விருப்பமான பொருள் அமேசானில் கம்மி விலையில் இங்கே👇 https://bit.ly/3Bfc0Gl

சி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

 

தூய தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை

புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023..! Pen Kulanthai Peyar Tamil Latest..!

குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்கும் நிகழ்வு என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று, அந்த வகை இந்த பகுதியில் பெண் குழந்தைகளுக்கான புதுமையான பெயர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List..! Pen kulanthai peyar tamil latest..!
புதுமையான பெண் குழந்தை பெயர்கள் தேடல்..!
புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023
Modern பெண் குழந்தை பெயர்கள்..! / பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / குழந்தைகள் பெயர் பெண்கள்..!
பாவனாஸ்ரீ  அனாதிகா 
மோக்ஷிதா  திவானி 
கத்ரினா  அருளாஷினி
கலைவிழி  அமிர்தகலா 
அபீசா  இலயாழினி 
Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List..! Pen kulanthai peyar tamil latest..!
ஆர்த்ரிகா  ஸ்திரிரத்னா
ஆரிணி  ஸ்மிருதி
காமக்யா  சகீனா 
கலை  சஜனி
ஸரளா சதிகா
பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / Tamil pen kulanthai peyarkal
அனாமிகா ஆத்மிகா
அனன்யா ஆராதனா
அக்ஷரா ஆத்ரிகா
அதிதி ஆதிதா
அனுஷ்கா ஆதிஷ்ரீ
அக்ஷிதா ஆத்விகா
அபர்ணா ஆயரா
அக்ஸா ஆகர்ஷா
அக்சரா ஆகர்ஷீகா
அப்சரா ஆக்ஷயா
அஷ்மி ஆலிஷா
அந்திக்கா பவிதா
அதுல்யா பாத்ருஷா
அஸ்ஸந்தி பாக்யவீ
அஷ்வினி பார்கவீ
அஷ்மி பவ்யா
அக்ம சைதாலீ
தமிழ் சினிமா நடிகர்களின் குழந்தை பெயர்கள்
பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest
அனிரா சைத்ரிகா
அகேமியா சைநீகா
அருணா சைத்ரா
அனிகா சைத்ரிகா
அத்வைதா சாருமதி
ஆதர்சினி சஸ்மீதா
ஆயிஷா தக்ஷா
ஆதிரா தைனிகா
ஆராத்யா தக்ஷிதா
ஆர்னிகா தயா
ஆர்மீகா தேபீஷா
ஆகன்யா தேபஸ்மிதா
ஆஹனா தேபர்பீதா
ஆக்மிலா தீக்ஷா
ஆகிதினா திக்ஷீ
ஆகனா தீக்ஷிதா
ஆகஸ்தியா திப்திகா
ஆதிகா திஷிதா
ஆத்யா தீவிதா
ஆதிரை தேவஷ்ரீ
ஆதினி தேவர்ஷி
ஆதிலா தேவீஷா
ஆதிகா தக்ஷதா
ஆதெனா தன்விகா
ஆதையா உபிகா
ஆதர்ஷினி உதயா
ஆதர்ஷனா உதயஸ்ரீ
ஆதர்ஷ் உத்விதா
ஆதன்யா உமிகா
இன்பா உர்ஷிதா
இன்பஸ்ரீ உர்ஜிகா
இஷ்வாணி ஊர்மிகா
இஷாரிகா ஊர்மிலா
இனியஸ்ரீ வாணிஸ்ரீ
இலியா வைதீகா
இஷா விஷாகா
உத்ஷவி வைஷாலி
கண்பிஷ்கா வணிஷா
கமலினி வனிஸ்கா
சஞ்சனா வர்ஷினி
சமீரா வர்ஷா
சம்யுக்தா வர்ணிகா
சஹஷரா வர்ஷனா
சஹஷ்வினி வர்ஷிகா
சாத்விகா வருணா
ஜான்விகா வாருனிக்கா
ஜோஷிகா வஷிதா
ஜோஷ்னா யாசனா
தக்ஷிகா யாதவி
தர்ஷா யாமினி
தர்ஷினி யாதனா
பெயர் வைக்க உகந்த நாள்
பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest
தாரிகா யாதிதா
தேஜஸ்வி யாகப்பிரிய
நமஷ்வி யஹஸ்மிதா
நவமிகா யஸ்திகா
நஸ்ரியா யக்ஷித்ரா
நவ்யா யக்ஷிணி
நிவர்திகா யக்ஷிதா
நிவிஷா யாழினி
நிவிதா யாமிகா
நிஹாரிகா யாஷிகா
நைனிகா பத்மலோசனி
பத்மஸ்ரீ பத்மரூபி
ச்சைத்தாளி பத்மரூபா
தனுசியா பக்ஷி
தாரீக்கா பாக்ஷினி
தர்ஷனா பாக்ஷிதா
தாரிணி பலாக்ஷி
தேஷிகா பாலிகா
டேவிஷி பநிஷ்கா
தாரிணி பரமிதா
ஹர்ஷிகா பரீக்ஷா
ஹாரண்யா பாவனா
ஹியா பாக்யா
பியா பானுஜா
ஜீவிக்கா பானுஷா
ஜோஷிகா பாவன்யா
கேஷினி சாரு
லாரண்யா சகானா
லாவண்யா தக்ஷயா
மஹி தக்ஷஜா
பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023..! / kulanthaigal peyar
நிமிஷா தக்ஷி
நைனிகா தக்ஷினி
ரியா தாரிக்கா
ரீஷ்மா இகன்ஷா
ஷிவானி இகந்திகா
ரேஷ்மா இகந்தா
ஷிவன்யா எகிசா
வேதா எகிசா
வேதஸ்ரீ இனியா
ரூபி ஹாரிகா
ரூபா ஹாசினி
தனு லீஜா
தாரணி லக்ஷ்தா
யாமினி லீஷா
யாஷிகா லேனிஷா
ஹேமா லேதீகா
பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் | தூய தமிழ் பெண் பெயர்கள்
ஹேமாவதி லேனிஷா
ஹேமாவதி லிதிக்ஷா
ஹனிசிகா லீபிகா
ஹனன்யா லிஷிகா
ஹாரதனா லிதிகா
லாவண்யா லிதிக்ஷா
லாகினி லஜிதா
லாலீத்யா லக்ஸேதா
லாஷ்யா லக்ஷணா
லாஷ்ரீதா லக்ஷிதா
லகுவி லக்ஷ்மீகா
லஹிதா லார்மிகா
லிபா லதிகா
சி வரிசை பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..! pen kulanthai tamil peyargal..!
சிதக்ஷா சிந்தனா
சித்ராக்ஷீ சித்ரலேகா
சித்ராலீ சித்ரமாலா
சித்ரிகா சித்ரிதா
சிதன்யா சீஸ்தா
சீமா சீதா
சிலேகா சில்வியா
சில்விஷா சிந்தியா
சிந்தினி சிந்துஜா
சு பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023..! pen kulanthai tamil peyargal..!
சுபலக்ஷீகா சுபா
சுவேதா சுபாஷினி
சுபத்ரா சுபாஷிதா
சுவாதி சுபிக்ஷா
சுசிதா சுசித்ரா
சுதக்ஷிமா சுதக்ஷிணா
சுதிக்ஷா சுதேஷ்னா
modern பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023..! pen kulanthai tamil peyargal..!
ஸாக்ஷி ஸகா
ஷமீரா ஷமிதா
ஷாந்விதா ஷாரதீ
ஷாரதா ஷாரிகா
ஷர்மாதா ஷர்மீகா
ஷர்மிலா ஷர்மீஸ்தா
ஹ வரிசை பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் 2023..! pen kulanthai tamil peyargal..!(ஹ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023.!)
ஹாதவீகா ஹாரிகா
ஹாந்விகா ஹார்ஷிநீ
ஹாஸிநி ஹாஸீதா
ஹபீதா ஹப்ஸநா
ஹாத்விதா ஹேஷீகா
ஹைமவதீ ஹரீநீகா
ஹம்ஸிகா ஹநிஷ்யா
ஹாநீகா ஹநிஷ்கா
ஹரிநீ ஹேமரதா
Latest tamil baby names for girls 2023 / kulanthai peyargal 2023 / தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள் 
ஜாகரதி ஜாகரவீ
ஜகதம்பிகா ஜாகவீ
ஜஹிதா ஜனவிகா
ஜனித்தா ஜாந்விகா
ஜஷ்மீதா ஜஸிகா
ஜயந்திக்கா ஜயபூர்ணா
Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List
ல, லா வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள்(ல தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள்)
லாலீத்யா லாஷ்யா
லாஷ்ரீதா லாவண்யா
லாப்தீ லக்ஷணா
லக்ஷிதா லக்ஷ்மீகா
Latest Tamil Pen Kulanthai Peyargal List
ப, பா வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் மார்டன் பெயர்கள்..!
பஸ்மதி பவித்ரா
பாமதி பாக்யவி
பானுஜா பாக்யஸ்ரீ
பவதாரிணி பானுஸ்ரீ
பானு பவிதா
பாக்யா பவ்யா
பரீக்ஷா பரிவிதா
Latest tamil baby names for girls 2023 / kulanthai peyargal 2023 / தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள் 
அக்ஸரா விசாகா
ஆத்திகா சுவிக்ஸா
லிவ்யா லிஸ்மிதா
அக்ஸிதா லக்சனா
சுபஸ்ரீ சாக்ஸி
தேவ ஸ்ரீ லக்ஸாரா
நேத்ரா மெர்லினா
ரவீனா தாரிகா
சாத்விகா தன்சிகா
விக்ருத்யா வர்ஷிதா
திக்ஸ்தா சஞ்சனா
சுஜிதா தேவ சேனா
சாதனா அர்விகா
சம்யுக்தா அஸ்விதா
சன்விகா தன்வி
தாரா ஸ்ரீ ரியானா
Latest tamil baby names for girls 2023 / kulanthai peyargal 2023 / தூய தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை
பிரார்த்தனா நட்சத்திரா
பிரக்யா ஆரத்யா
ஷர்மிகா ரித்விகா
ரிஷிதா தனிஷ்கா
ரித்திகா பிரின்சி
பிரணவிகா அனன்யா
சைத்தாலி தனுஷ்மிதா
ரக்ஷா ரக்ஷனா

 

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newச வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023..!
newஹ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!
newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் 2023
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் Latest 2023
newஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 மற்றும் வைக்கும் முறை
newவடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!
newபுதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2023..!
newத வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2023

 

வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!

 

newகுழந்தை எந்த கிழமையில் பிறந்தால் அதிர்ஷ்டம்..!
குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஇஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2023
newபெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023
newஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..!
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023
newபுதிய பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023..!
newஆண் குழந்தை சிவன் பெயர்கள் 2023
newகிறிஸ்தவ குழந்தை பெயர்கள் 2023

 

சரி இதையெல்லாம் விடுங்க தங்களுக்கு பெண் குழந்தையா, அப்படினா இந்த பகுதியில் பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023, modern பெண் குழந்தை பெயர்கள், அ வரிசை பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள், த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest, த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern, புதுமையான தமிழ் பெயர்கள், modern பெண் குழந்தை பெயர்கள், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் 2023, மாடர்ன் தூய தமிழ் பெயர்கள், தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை என்று இங்கு பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில் உள்ளது.

Tamil Peyargal Pen Kulanthai,  பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 20232, modern பெண் குழந்தை பெயர்கள், த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest, த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern , தி பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest, pen kulanthai peyargal, ல தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள், புதுமையான தமிழ் பெயர்கள், ஹ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள், பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள், தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் ப, தமிழ் பெண் பெயர்கள், kulanthaigal peyar, pen kulanthai peyar tamil latest, புதுமையான தமிழ் பெயர்கள்.

குழந்தைக்கு எப்படி பெயர் வைக்க வேண்டும் – கொஞ்சம் அறிவோம் 

 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> குழந்தை நலன்