புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019..!

modern பெண் குழந்தை பெயர்கள்

புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019..!

தமிழ் பெண் குழந்தை பெயர்கள் – குழந்தை பிறந்து குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் அந்தக் குழந்தைக்குப் பெயர் வைத்தல் (Naming ceremony) என்னும் வழக்கம் பல சமூகங்களில் இருந்து வருகிறது. இந்து சமயத்திலுள்ள சிலர் தங்கள் குல தெய்வப் பெயரை முதலில் குழந்தைக்கு வைக்கின்றனர். சிலர் தங்கள் குழந்தைகளில் ஆண் குழந்தையாக இருந்தால் தங்கள் தந்தை பெயர், பெண் குழந்தையாக இருந்தால் தங்கள் தாயின் பெயர் போன்று தங்கள் மூதாதையினரின் பெயரை வைக்கின்ற வழக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்கின்றனர். நட்சத்திரங்களுக்கு ஏற்ற எழுத்து கொண்ட பெயர்களையும் சூட்டுவது வழக்கம்.

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest – த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் new..!

 

சில குடும்பத்தில் தமிழ் பற்றுதலின் காரணமாக தமிழ்ப் பெயர் வைக்கும் வழக்கமும் உள்ளது. சிலர் தாங்கள் சார்ந்துள்ள அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் அல்லது தாங்கள் விரும்பும் திரைப்படத் துறையினர் பெயர்களை வைக்கின்றனர். சிலர் தற்போது நாகரீகமாகப் பெயர் வைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணம் மேலோங்கியுள்ளது. இதனால், தற்போது எந்தப் பெயரிலும் இல்லாமல் புதியதாக பெயர்கள் உருவாக்கப்பட்டு வைக்கப்படுகின்றன. இந்தப் பெயர் வைக்கும் நிகழ்வு சமயம், இடம் மற்றும் விருப்பம் போன்ற சில பிரிவுகளின் கீழ் வேறுபடுகிறது.

newபுதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2019..!

 

சரி இதையெல்லாம் விடுங்க தங்களுக்கு பெண் குழந்தையா, அப்படினா இந்த பகுதியில் பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019, modern பெண் குழந்தை பெயர்கள், த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest, த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern, புதுமையான தமிழ் பெயர்கள் என்று இங்கு பெண் குழந்தை பெயர்கள் தமிழில் உள்ளது.

ஆண், Modern பெண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் வைக்கும் முறை..!

புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019..!

newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை பெயர்கள் 2019..!

 

குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்கும் நிகழ்வு என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒன்று, அந்த வகை இந்த பகுதியில் பெண் குழந்தைகளுக்கான புதுமையான பெயர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

புதுமையான பெண் குழந்தை பெயர் தேடல்..!
புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019
Modern பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!
அனாமிகா ஆத்மிகா
அனன்யா ஆராதனா
அக்ஷரா ஆத்ரிகா
அதிதி ஆதிதா
அனுஷ்கா ஆதிஷ்ரீ
அக்ஷிதா ஆத்விகா
அபர்ணா ஆயரா
அக்ஸா ஆகர்ஷா
அக்சரா ஆகர்ஷீகா
அப்சரா ஆக்ஷயா
அஷ்மி ஆலிஷா
அந்திக்கா பவிதா
அதுல்யா பாத்ருஷா
அஸ்ஸந்தி பாக்யவீ
அஷ்வினி பார்கவீ
அஷ்மி பவ்யா
அக்ம சைதாலீ
அனிரா சைத்ரிகா
அகேமியா சைநீகா
அருணா சைத்ரா
அனிகா சைத்ரிகா
அத்வைதா சாருமதி
ஆதர்சினி சஸ்மீதா
ஆயிஷா தக்ஷா
ஆதிரா தைனிகா
ஆராத்யா தக்ஷிதா
ஆர்னிகா தயா
ஆர்மீகா தேபீஷா
ஆகன்யா தேபஸ்மிதா
ஆஹனா தேபர்பீதா
ஆக்மிலா தீக்ஷா
ஆகிதினா திக்ஷீ
ஆகனா தீக்ஷிதா
ஆகஸ்தியா திப்திகா
ஆதிகா திஷிதா
ஆத்யா தீவிதா
ஆதிரை தேவஷ்ரீ
ஆதினி தேவர்ஷி
ஆதிலா தேவீஷா
ஆதிகா தக்ஷதா
ஆதெனா தன்விகா
ஆதையா உபிகா
ஆதர்ஷினி உதயா
ஆதர்ஷனா உதயஸ்ரீ
ஆதர்ஷ் உத்விதா
ஆதன்யா உமிகா
இன்பா உர்ஷிதா
இன்பஸ்ரீ உர்ஜிகா
இஷ்வாணி ஊர்மிகா
இஷாரிகா ஊர்மிலா
இனியஸ்ரீ வாணிஸ்ரீ
இலியா வைதீகா
இஷா விஷாகா
உத்ஷவி வைஷாலி
கண்பிஷ்கா வணிஷா
கமலினி வனிஸ்கா
சஞ்சனா வர்ஷினி
சமீரா வர்ஷா
சம்யுக்தா வர்ணிகா
சஹஷரா வர்ஷனா
சஹஷ்வினி வர்ஷிகா
சாத்விகா வருணா
ஜான்விகா வாருனிக்கா
ஜோஷிகா வஷிதா
ஜோஷ்னா யாசனா
தக்ஷிகா யாதவி
தர்ஷா யாமினி
தர்ஷினி யாதனா
தாரிகா யாதிதா
தேஜஸ்வி யாகப்பிரிய
நமஷ்வி யஹஸ்மிதா
நவமிகா யஸ்திகா
நஸ்ரியா யக்ஷித்ரா
நவ்யா யக்ஷிணி
நிவர்திகா யக்ஷிதா
நிவிஷா யாழினி
நிவிதா யாமிகா
நிஹாரிகா யாஷிகா
நைனிகா பத்மலோசனி
பத்மஸ்ரீ பத்மரூபி
அக்‌ஷரா பத்மரூபா
அனிஷா பக்ஷி
ச்சைத்தாளி பாக்ஷினி
தனுசியா பாக்ஷிதா
தாரீக்கா பலாக்ஷி
தர்ஷனா பாலிகா
டேவிஷி பநிஷ்கா
தாரிணி பரமிதா
தேஷிகா பரீக்ஷா
ஹர்ஷிகா
ஹியா
பியா
ஜீவிக்கா
ஜோஷிகா
கேஷினி
லாரண்யா
லாவண்யா
மஹி
நிமிஷா
நைனிகா
ரியா
ரீஷ்மா
ஷிவானி
ரேஷ்மா
ஷிவன்யா
வேதா
வேதஸ்ரீ
ரூபி
ரூபா
தனு
தாரணி
யாமினி
யாஷிகா
அக்ஷயா
ஆலயா
ஆலியா
ஆமிஷா
அம்ருதா
அமிர்தா
ஆராதி
ஆரணி
ஆரண்யா
ஆராதிகா
ஆர்மிகா
ஆருண்யா
ஆருஷா
பாவனா
பாக்யா
பானுஜா
பானுஷா
பாவன்யா
சாரு
சகானா
தக்ஷயா
தக்ஷஜா
தக்ஷி
தக்ஷினி
தாரிக்கா
இகன்ஷா
இகந்திகா
இகந்தா
எகிசா
இனியா
ஹாரண்யா
ஹாரிகா
ஹாசினி
ஹேமா
ஹேமாவதி
ஹம்சிகா
ஹனன்யா
ஹனிசிகா
ஹாரதனா
லாகினி
லாலீத்யா
லாஷ்யா
லாஷ்ரீதா
லாவண்யா
லகுவி
லஹிதா
லிபா
லஜிதா
லக்ஸேதா
லக்ஷணா
லக்ஷிதா
லக்ஷ்மீகா
லார்மிகா
லதிகா
லக்ஷ்தா
லீஷா
லீஜா
லேகிஷா
லேனிஷா
லேதீகா
லீபிகா
லிஷிகா
லிதிகா
லிதிக்ஷா


மேலும் இதன் தொடர்ச்சியை அடுத்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம் நன்றி..!

வடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!

 

பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2019, modern பெண் குழந்தை பெயர்கள், த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest, த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் modern , புதுமையான தமிழ் பெயர்கள்

குழந்தைக்கு எப்படி பெயர் வைக்க வேண்டும் – கொஞ்சம் அறிவோம் (kulanthai peyar vaikum murai)..!

 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> குழந்தை நலன்