தூய தமிழ் வார்த்தைகள் | Thooya Tamil Varthaigal

Thooya Tamil Varthaigal

தூய தமிழ் சொற்கள் | Thooya Tamil Sorkal

தூய தமிழ் வார்த்தைகள்: நாம் தமிழர்கள் என்பதால் ஒருபோதும் தூய தமிழில் பேச கூச்சம் படக்கூடாது. அன்றாட வாழ்க்கையில் ஆங்கிலமும், தமிழும் கலந்து தான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் பிறந்துவிட்டு தூய தமிழில் பேச அனைவரும் தயங்கிக்கொண்டிருக்கிறோம். தூய தமிழ் சொற்களை தினமும் பேச்சு நடைமுறையில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தால் தூய தமிழ் சொற்களானது சரளமாகி விடும். இந்த பதிவில் அனைவருக்கும் பயனுள்ள வகையில் நம் அன்றாட பேச்சில் கலந்துள்ள ஆங்கில வார்த்தைக்கு தூய தமிழ் (thooya tamil varthaigal) அர்த்தங்களை படித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.

தமிழ் எழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும்?
தமிழ் எழுத்துக்கள் அட்டவணை

தூய தமிழ் வார்த்தைகள் | Thooya Tamil Varthaigal:

தூய தமிழ் சொற்கள்
ஆங்கில வார்த்தை  தூய தமிழ் வார்த்தை
Apple  குமளி, அரத்தி
Apps செயலி
Agency முகவாண்மை
Banner பதாகை
Bank வைப்பகம்
Biscuit மாச்சில்
Biriyani ஊன் சோறு
Bread வெதுப்பி 
Builders கட்டுநர், கட்டிடக் கலைஞர்
Cable Car தொங்கூர்தி

 

Cake அணிச்சல்
Car மகிழுந்து
Charger மின்னோடி
Chocolate இன்னட்டு 
Clinic மருத்துவ விடுதி
Courier துதஞ்சல்
Dry Cleaners உலர் சலவையகம்
Electricals மின்பொருளகம்
Eraser அழிப்பான்
Factory தொழிலகம் 

 

Finance நிதியகம்
Furniture Mart அறைகலன் அங்காடி
Headphone Headphone
Helicopter உலங்கூர்தி
Ice Cream பனிக்கூழ்
Jelly இழுது
Lorry சரக்குந்து, பாரஊர்தி
Market சந்தை அங்காடி
Mirror ஆடி 
Mouse சொடுக்கி

 

Motor Bike விசையுந்து
Orange தோடைப்பழம், நரந்தம்பழம்
Paints வண்ணெய்கள், வண்ணப்பூச்சு
Parcel Service சிப்பம் செலுத்தகம், சிப்பம் அனுப்பகம்
Pendrive விரலி
Pencil கரிக்கோல் 
Petrol கன்னெய், எரிநெய்
Pharmacy மருந்தகம் 
Photo studio ஒளிபட நிலையம்
Selfie தாமி 

 

Shop அங்காடி , கடை
Showroom காட்சியகம், எழிலங்காடி
Snacks நொறுவை
Soap வழலை
Stores பண்டக சாலை
Strawberry செம்புற்று
Stapler பிணிக்கை
Submarine கீழ் கடல் ஊர்தி
Traders வணிக மையம்
Tractor ஏருந்து

 

Transaction பரிவர்த்தனை
Url உரலி
Van கூடுந்து , மூடுந்து
Vedio காணொளி
World Wide Web (WWW) வைய விரிவு வலை
Xerox படிபெருக்கி, நகலகம்

 

இதுபோன்று தமிழில் பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today Useful Information in Tamil