ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..! Baby names in tamil..!

குழந்தை பெயர் தேடல்

ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..! குழந்தை பெயர் தேடல் 2023..! Baby names in tamil..!

ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் / குழந்தை பெயர் தேடல் / (pen kulanthai peyar):- குழந்தை பிறந்தவுடன் நிச்சயம் அந்த குழந்தைக்கு பெயர் வைக்கும் நிகழ்வினை நடத்துவார்கள். அந்த வகையில் சிலர் ஜாதகம் பார்த்து, நட்சத்திரம் பார்த்து பெயர் வைப்பார்கள், சிலர் சுத்தமான தூய தமிழ் பெயர்களை வைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள், சிலர் அவர்களது குலதெய்வத்தின் பெயர்களை வைப்பார்கள், சிலர் தனக்கு மிகவும் பிடித்த நடிகர் மற்றும் நடிகை பெயர்களை வைக்க விரும்புவார்கள்..

அந்த வகையில் இந்த பதிவில் தங்கள் செல்ல ஆண் குழந்தை மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கு மாடர்ன் பெயர்கள் இங்கு பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றை படித்து தங்களுக்கு பிடித்த பெயரை தேர்வு செய்து தங்கள் குழந்தைக்கு சூட்டி உள்ளம் மகிழுங்கள்.

இதையும் படியுங்கள் ⇒ பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 

சரி வாங்க ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் (pen kulanthai peyar) சிலவற்றை பார்க்கலாம் வாங்க…

ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் / குழந்தை பெயர் தேடல்:-

மாடர்ன் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
ஆண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் / ஆண் குழந்தை பெயர் தேடல் தமிழ் பெயர்கள் பெண் குழந்தை / பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் /pen kulanthai peyar 
 ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் /  tamil kulanthai peyargal 
அனிவர்த்  சஹஷரா 
கனிஷ்கர்  ஜோஷிகா 
சஞ்ஜீத்  நிவர்த்திகா 
சுமந்த்  மௌலிஷா 
ஜிதின்  ரேஷ்மி 
குழந்தை பெயர் தேடல் / ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் / tamil kulanthai peyargal 
அக்ஷன் ஆஸ்விதா 
ஹிரிஸ் அனித்ரா 
ஸ்ரீசரண்  நிதீஷா 
சஸ்வின்  நிவிஷ்கா 
ப்ரஜ்நேஷ் விஷ்மிதா 
குழந்தை பெயர் தேடல் / ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் 2023 / tamil kulanthai peyargal 
உத்யன்  ஹாசினி
யாஜ்வின்  யோகினி
ரித்விக் காமக்ஷி 
ப்ரவன் ஜனிஷா 
ஜெயன் ரக்ஷிதா 
ஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023
ஆரவ்  அஜீதா 
அமோல்  அஞ்சுஸ்ரீ 
அரின்  அத்ரிகா 
அதர்வ்  அநாஹிதா
அசான்  அனாமிகா 
ஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023
தசரத் அகமதி 
தயகர்  அக்னிகா 
தயாசாகர் அசிரா 
ஸ்ரீநிவாஸ் சதிகா 
ஸ்ரீபிரசாத்  சாய்வர்ஷா 
 ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்  / tamil kulanthai peyargal 
ஆதிநாத்  ஹசினிகா
ஆராதக் ஹம்சவர்தினி 
தக்ஷேஷ் ஹவிஷ்மதி
தசரதன்  பவதா
ஹம்ரிஷ்  ரக்ஷினி
ஆண் குழந்தை செல்ல பெயர்கள்
அகரன்  இக்ஷிதா
அகாத்  இதயா 
அக்ரோதனன்  இந்திராக்ஷி
சந்தவர்மன்  இந்துவதனி
சக்ஷன்  யூதிகா
ஆரோன்  சஷிகா 
ஆர்யாவ்  சாஷா
சாஹிஷ்ணு  காஜல் 
அருண்கேதன்  கல்நிஷா 
சமதன்  தமிழகி 
ஆதிஜெய்  தக்ஷதா 
ஆத்யோத்  தக்ஷினா 
ஆர்ஷின்  தமஸ்வஸ்ரி 
ஆர்யேஷ்  ஆத்ரிக்கா 
தர்ஷிஷ்  ஆருஷா 
அந்திரன்  கலைமொழி 
அதிகுணன்  கலந்திகா 
ஆகமநாதன் ஷாபிகா 
ஆமோத்  சபீனா 
ஷாரித்  சபீரா 
ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்  / tamil kulanthai peyargal 
ஆதிஷ்  ஸாபிகா 
ஆதிதேவ்  சான்விகா 
ஆகோஷ்  சபீனா 
ஆரிகேத்  கைலேஸ்வரி 
சாஹிஷ்ணு  கைரவி 
ஆர்னவ்  அக்ஷரா 
அபிமன்யு  அருணிமா 
அத்விக்  பிஷாகா 
அர்யன்  கௌரிகா 
ஹர்திக்  ஹரினாக்ஷி 
குழந்தை பெயர்கள் தமிழ்
சாயன்  இதித்ரீ
சாய்சரண்  இஹிநா
சைத்ரயேஷ்  இஜயா
தாமன்  நாகத்வநி
தார்சிக்  நாபிதா
பாபீஷ்  கண்ணகி
பத்ரிநாத்  கதிரழகி
பைத்யநாத்  ஷண்சிலாதேவி
தர்ஷக்  ஷந்ஸா
தர்ஷன்  ஷர்மிதா
ஆதிகுணா சகுந்தன்
ஆதிசேஷா சசிதரன்
ஆனந்தகிரி சஜீத்
கடல்வேந்தன் சஞ்ஜோக்
கண்மயா சத்யேந்திரா
சைத்தன்  பாலேந்து 
சக்சன்  பாலவன் 
சஞ்சரிக்  கதம்பன் 
பாலாதித்யா  கைலாஷ் 
பால்பீர்  மாறன் 
சாருஹாஷ்  தீபஷிகா 
சாக்ரெஸ்  ஜானவி 
ககன்தீப்  ஜலதிஜா 
கஜனன்  ஜலஜா 
கஜ்வதன்  கார்குழலி 
ஆலாப் துகிரா 
ஆண்டர்ஸன் மவுசுமி 
ஆதிசேஷா முஹிஷா 
ஆயுஷ் மோனு 
நன்னூலன் மேகா 
ஆபாத்  ஹாந்விகா
ஆதிரேன்  ஹாஹீநீ
ஆதிஜெய்  ஹாஸிதா
கதின்  மாநஹிதா
ககன்விஹாரி  நபநீதா
தானிஷ்  சார்வீ 
ஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள்
தார்ஸிக்  சாயாவதீ 
தாயாதேஸ்வர்  தைனிகா 
தபீத்   தக்க்ஷஜா 
ஆதவன் ககநதீபிகா
பால்வந்த்  உமேரா 
தக்ஷிணயண்  உத்ரா 
தர்ஷன்  உவஹா 
கஜேந்திரநாத்  உதிதா 
குழந்தை பெயர்கள் தமிழ்
ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
கஜ்கரன்  உக்திகா 
காஷின்  ஹஃப்ஸா
கபிலாஸ்  ஹம்தூனா
மாக்ஸர்த்  ஹிபா
மாரிஷ்  ஸாதரீ
ரபேக்  ஸாக்நிகா
ஜாக்ரத்  பதரிகா 
ஜாதவ்  பருனா 
ஆதிஜித்  மாரீஷா
ஆதித்வா  மதுஜா
குழந்தை பெயர்கள் தமிழ்
ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
சாய்சரண்  மதுலிகா
இபான்  ஸாதகா 
இதஸ்பதி  ஷாகரிகா 
ஆபீர்  ஸாஹீலீ
ஆதேஷ்  ஸாக்நிகா
காமோத்  மாநஸ்வி
கைலாஷ்  ஆத்ரிக்கா 
குழந்தை பெயர்கள் தமிழ்
ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
ஜகதேவ்  ஆக்னா 
அதிரூபன்  ஆரத்ரிகா
அஷ்வா  ஆரினி 
துகிலன்  பவ்யாமி 
ஆகர்ணா  ஜூமானா 
ஆகார்  ஜேஷ்ணா 
ஆலாப்  ஜப்ஃரின்
ஆக்னேயா ப்ரஸீதா 
ஆத்ரேயா பியான்சி 
 ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்  / tamil kulanthai peyargal 
ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர் பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்
எழிற்கோ  கத்ரினா 
ரிகாஷ்  கனிரா 
ரஸ்லன் ஜெய்தாஸ்ரீ 
ரதன்  கைவல்யா 
தர்மிக்  நிலினா 
தன்வீர்  ஆதர்ஷினி 
தேப்ஜித்  ஆத்ரிக்கா 
தீப்தன்ஷூ  ஆர்னா 
மதேறு  பக்சலிக்கா 
ககன்  பங்க்த்தி
ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்  / tamil kulanthai peyargal 
ஆண் குழந்தை தமிழ் பெயர் பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்
பக்வந்தி  பீனா
ஆதீரன்  பேனகா 
அதித்  இப்சிதா 
தனிஷ் இஃப்ரித்
துர்வன்  கிர்த்தன்யா 
தனன்ஜெயன்  இந்துவதனி 
மகிணன்  இபி 
அப்யந்த்  தக்க்ஷா 
அகேஷ்  டெல்சி 
உஜேத்  ருதிக்க்ஷா 
ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்  / tamil kulanthai peyargal 
பூமேஷ்  சராஷிணி 
இத்யன்  பியான்ஷி 
இஷாந்த்  பிரெக்ஸா 
லேஷ்வந்த்  நியோமிக்கா 
குர்ஷரன்  ஃப்பெளமியா
ரித்விக் அரண்யா 
தீக்சன் நன் முகை 
வேதாந்த் நித்திலா 
ஆத்விக் சுனேனா 
த்ரிவிக்ரம் அமிழ்தினி 
ரேயான் இயலினி 
 ஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்  / tamil kulanthai peyargal 
ரானா எழிலினி 
மோதிஸ்  குழலினி 
சாம்ராட்  சந்தனா 
அக்சந்த்  சமர்மதி 
இஷான் சாதனா 
ரித்திகேஷ் சிந்தனா 
அருவி தாசன்  மிளிரா 
ரக் ஷித்  வியன்கா
குரு ஆர்யன் மீயாழ்
 உதியஞ்சேரல்  எஷிதா 
 தாக்க்ஷேஷ்  ஷியாரா 
 சமர்ஜித்  லிவ்யா 
 ஆஸ்லேஷ்  விண்மதி 
 ஒளி அமுதன்  வாஜிதா 

இதையும் படியுங்கள் ⇒ இஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> குழந்தை நலன்