இந்திய செயற்கைக்கோள்களின் பட்டியல் | Indian Satellite Names in Tamil

Indian Satellite Names in Tamil

செயற்கைக்கோள்களின் பட்டியல் | Seyarkai Kol Names in Tamil

விண் கலங்கள் வரிசையில் பார்க்கும் பொழுது மனிதனின் முயற்சியால் விண்வெளியின் கோளப்பாதையில் இயங்கும் ஒரு பொருளாக விளங்குகிறது செயற்கைக்கோள். நிலா போன்ற இயற்கைக் கோள்கள் போல் விண்வெளியில் உலா வருவதினால் இதற்கு செயற்கைக் கோள் என்ற பெயர் வந்தது. 1975-ல் முதல் செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்தியதில் இருந்து இதுவரை 50-ற்கும் மேற்பட்ட செயற்கைக்கோள்களை இந்தியா ஏவியுள்ளது. இந்திய செயற்கைக்கோளின் பொறுப்பாக இந்திய விண்வெளி ஆய்வு மையம் உள்ளது. இந்திய, அமெரிக்க, உருசிய, ஐரோப்பிய ராக்கெட்டுகளின் மூலமும் அமெரிக்க விண்வெளி ஓடத்தின் துணைக்கொண்டும் செயற்கைக்கோள்கள் செலுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த பதிவில் இந்திய செயற்கைக்கோள்களின் பட்டியலை படித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம் வாங்க..

கோள்கள் பற்றிய தகவல்கள் தமிழில்

செயற்கைக்கோள் பெயர்கள்:

செயற்கைக்கோள் பெயர்  ஏவப்பட்ட நாள்  ஏவுகலம் 
ஆரியபட்டா 19 ஏப்ரல் 1975 உருசியாவின் இண்டர்காசுமோசு
பாஸ்கரா (செயற்கைக்கோள்) | (பாஸ்கரா -I) 07 ஜூன் 1979 உருசியாவின் இண்டர்காசுமோசு
ரோகிணி தொழில்நுட்ப ஏவு ஊர்தி 10 ஆகஸ்ட் 1979 செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தி
ரோகிணி (செயற்கைக்கோள் – ரோகிணி ஆர். எசு -1) 18 ஜூலை 1980 செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தி
ரோகிணி (செயற்கைக்கோள் – ரோகிணி ஆர். எசு – டி 1) 31 மே 1981 செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தி
ஆப்பிள் (செயற்கைக்கோள்) 19 ஜூன் 1981 ஏரியேன்
பாஸ்கரா (செயற்கைக்கோள்)(பாஸ்கரா -II) 20 நவம்பர் 1981 உருசியாவின் இண்டர்காசுமோசு
இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு (இன்சாட் -1A) 10 ஏப்ரல் 1982 டெல்ட்டா – டெல்ட்டா ஏவு ஊர்தி
ரோகிணி RS-D2 17 ஏப்ரல் 1983 செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தி
இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு (இன்சாட் -1B) 30 ஆகஸ்ட் 1983 அமெரிக்க விண்ணோடம் STS-8( சேலஞ்சர் )
ரோகிணி செயற்கைக்கோள் வரிசை (SROSS-1) 24 மார்ச் 1987 மேம்படுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தி (ASLV)
இந்திய தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள் (IRS-1A) 17 மார்ச் 1988 உருசிய வோஸ்டாக்
ரோகிணி செயற்கைக்கோள் வரிசை (SROSS-2) 13 ஜூலை 1988 மேம்படுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தி (ASLV)
இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு (இன்சாட் -1C) 21 ஜூலை 1988 ஏரியேன்
இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு (இன்சாட் – 1D) 12 ஜூன் 1990 டெல்ட்டா ஏவு ஊர்தி
இந்திய தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள் (IRS-1B) 29 ஆகஸ்ட் 1991 வோஸ்டாக்
ரோகிணி செயற்கைக்கோள் வரிசை (SROSS-C) 20 மே 1992 மேம்படுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தி (ASLV)
இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு (INSAT-2DT) 26 பிப்ரவரி 1992 ஏரியேன்
இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு (INSAT-2A) 10 ஜூலை 1992 ஏரியேன்
இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு (INSAT-2B) 23 ஜூலை 1993 ஏரியேன்
இந்திய தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள் (IRS-1E) 20 செப்டம்பர் 1993 துருவ செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தி (PSLV-D1)
ரோகிணி செயற்கைக்கோள் வரிசை (SROSS-C2) 04 மே 1994 மேம்படுத்தப்பட்ட செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தி (ASLV)
இந்திய தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள் (IRS-P2) 15 அக்டோபர் 1994 துருவ செயற்கைக்கோள் ஏவு ஊர்தி (PSLV-D2)
இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு (INSAT-2C) 07 டிசம்பர் 1995 ஏரியேன்
இந்திய தொலை உணர்வு செயற்கைக்கோள் (IRS-1C) 29 டிசம்பர் 1995 உருசிய மோல்னியா

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today Useful Information in Tamil