இஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2023 | Islamic Baby Names in Tamil 2023

Islamic Baby Names in Tamil

இஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள்..! Islamic Baby Names in Tamil 2023

குழந்தை பிறந்த குறிப்பிட்ட நாட்களுக்குள் அந்த குழந்தைக்கு பெயர் வைக்கும் நிகழ்ச்சினை அனைத்து இனத்தவர்களும் நடத்துவார்கள். அந்த வகையில் இப்பொழுது அனைவருமே தங்கள் குழந்தைக்கு புதுமையான குழந்தை பெயர் வைக்க வேண்டும் என்ற விருப்பமும் அதிகரித்து விட்டது.

அந்த வகையில் இந்த பகுதியில் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் பிறந்த ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கு அவர்களது கலாச்சார பழக்கத்தின் படி இஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

சரி வாங்க இஸ்லாமிய பெண் குழந்தை மார்டன் தமிழ் பெயர்கள், இஸ்லாமிய ஆண் குழந்தை மார்டன் தமிழ் பெயர்கள், modern ஆண் குழந்தை பெயர்கள், modern பெண் குழந்தை பெயர்கள் என்று இங்கு இஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் எல்லாம்  கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்த பதிவு உங்கள் குழந்தைக்கு நல்ல குழந்தை பெயர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் வகையில் பயனுள்ள பதிவாக இருக்கும் என்று நம்புகின்றோம். சரி வாங்க இஸ்லாமிய குழந்தை பெயர் பற்றி இங்கு நாம் தெரிந்து கொள்ளவோம்.

newகுழந்தை எந்த கிழமையில் பிறந்தால் அதிர்ஷ்டம்..!
குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் 2023
newபுதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் Latest 2023
newஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 மற்றும் வைக்கும் முறை
newவடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!
newபுதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2023..!
newத வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2023

முஸ்லிம் பெயர்கள் ஆண் & முஸ்லிம் பெண்கள் பெயர்கள் – Tamil Muslim Baby Names:

Tamil Muslim Baby Names
இஸ்லாமிய ஆண் குழந்தை பெயர்கள் இஸ்லாமிய பெண் குழந்தை பெயர்கள்
இமாம் அமிரா
தமீர் அலீமா
தமுரா ஆதிபா
ஹாமித் அகிரா
ஹிமன் பஹிஜா 
இஸாம் பாஹீமா 
ஜாபீர் பாத்திமா
பாஸல் குர்ஷித் 
சாஹிர் ஜாஸ்மின்

புதிய இஸ்லாமிய ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..! Islamic Baby Names in Tamil..!

*புதிய இஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் | புதிய இஸ்லாமிய பெண் குழந்தை பெயர்கள்*
புதிய இஸ்லாமிய ஆண் குழந்தை பெயர்கள் புதிய இஸ்லாமிய பெண் குழந்தை பெயர்கள்
தமிழ் இஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் Islamic Baby Names in Tamil
புதிய இஸ்லாமிய ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 (Islamic Baby Names in Tamil) புதிய இஸ்லாமிய பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 (Islamic Baby Names in Tamil)
அகில் அதிய்யா 
ஆயித் அளீமா
அஸ்கர் ஆபிதா
தாவூத் துர்ரிய்யா
ஹானி ஹபீபா
ஹாருன் ஹானியா
ஹாஷித் ஹிஷ்மா
ஹாஷிம் ஜமீலா
அமீர்  அதீகா 
அதிப்  அதீதா 
அர்ஷத்  அமீரா 
அதீத் அனீசா 
அப்ஷர்  அஸீலா 
அனீஸ்  அஸ்மா 
அஜ்மல்  அல்யா 
அஜ்வத்  அருபா 
அன்வர் அதீலா 
அப்துஸ் ஸமத் அதீபா 
அப்துஸ் ஸலாம் அமதுல்லா 
அப்துர் ரஷீத் அரீபா 
அப்துர் ரகீப் அப்ரஸன்னிஸா
அபூபக்கர்
அஸீஸா
இஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2023 / Islamic Names Dictionary / islamic baby names in tamil
புதிய இஸ்லாமிய ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 (Islamic Names Dictionary) புதிய இஸ்லாமிய பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 (Islamic Names Dictionary)
ஆகில்  ஆதிலா 
ஆசிம்  ஆயிஷா 
ஆதிர்  ஆமினா 
ஆபித்  ஆனிஷா 
ஆமிர்  ஆசியா 
ஆயிஷ்  ஆதிகா 
ஆபிதீன்
ஆஸிமா
ஆதிப் ஆதிஃபா
ஆகிப் ஆரிஃபா
ஆஸிம் ஆயாத்
இஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2023/ Islamic Names Dictionary / Islamic baby names in tamil
புதிய இஸ்லாமிய ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 (Islamic Names Dictionary) புதிய இஸ்லாமிய பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 (Islamic Names Dictionary)
பாஹிர் பத்திரிய்யா
பாசிம் பஹீஜா
பத்ரு பஹிரா
பத்ரான் பாஹியா
பத்ருத்தீன் பஸீரா
பஹீஜ் பாசிமா
பஷீர் புஸ்ரா
பாசில் பஸ்மா
பிஷ்ர் தாமிரா
புர்ஹான் தானியா
இஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2023 / Islamic Names Dictionary / Islamic baby names in tamil
புதிய இஸ்லாமிய ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 (Islamic Names Dictionary) புதிய இஸ்லாமிய பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023 (Islamic Names Dictionary)
ளாமிர் தீனா
ளாபிர் தாஹிரா
தாகிர் தியானா
புர்ஹான் துஜா
ஃபாரிஸ் ஃபஹீமா
ஹாபிள் ஃபஹ்மீதா
ஹாஜித் ஃபஹ்மீதா
ஹாமித்
ஹாரித் ஹபீபா
முஸ்லிம் குழந்தை பெயர்கள்
முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள் முஸ்லிம் பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்
இமாத் ஹம்தா
ஹிமான் ஹம்தூனா
இம்ரான் ஹமீதா
இயாத் ஹம்ஸா
இஷான் ஹிஷ்மா
இஷாம் ஹிஸ்ஸா
இயாத் இஸ்ரா
ஜாபிர் ஜலீலா
ஜாத் ஜமீலா
ஜாஸித் ஜன்னத்
ஜாகிர் ஜஸ்ரா

 

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newபெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023
newஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..!
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2023
newபுதிய பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2023.!
newஆண் குழந்தை சிவன் பெயர்கள் 2023
newகிறிஸ்தவ குழந்தை பெயர்கள் 2023

இஸ்லாமிய பெயர்கள் பெண், முஸ்லிம் பெண் குழந்தைகள் பெயர், முஸ்லிம் பெயர்கள் ஆண், முஸ்லிம் பெண்கள் பெயர்கள், முஸ்லிம் பெண் குழந்தைகள் பெயர்கள், முஸ்லிம் பெயர்கள் பெண் குழந்தை,

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> குழந்தை நலன்