திருக்குறள் அதிகாரம்..! Thirukkural in Tamil..!

திருக்குறள் விளக்கம்..! Thirukkural With Meaning in Tamil..!

Thirukkural in Tamil: வணக்கம் நண்பர்களே..! இன்றைய பொதுநலம்.காம்-ல் உலக புகழ்ப்பெற்ற திருக்குறள் நூலின் சிறப்பையும், 133 அதிகாரங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ள 1330 குறள்களின் விளக்கத்தையும் இந்த பதிவில் தெரிந்துக்கொள்ளலாம். திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறளை பல பெயர்களால் அழைத்து வருகின்றனர். திருக்குறள், முப்பால், உத்தரவேதம், தெய்வநூல், பொதுமறை, பொய்யாமொழி, வாயுறை வாழ்த்து, தமிழ் மறை, திருவள்ளுவம் போன்ற பல சிறப்பு பெயர்கள் உண்டு. திருக்குறளில் உள்ள 1330 குறள்களும் அறத்துப்பால், பொருட்பால் மற்றும் இன்பத்துப்பால் என்ற மூன்று பிரிவினால் அமைந்துள்ளது. இத்தகைய சிறப்புமிக்க நூலின் குறள்களையும் அவற்றின் தெளிவான விளக்கங்களையும் இப்போது படித்தறியலாம் வாங்க..!

newசிவபுராணம் பாடல் வரிகள்

திருக்குறள் கடவுள் வாழ்த்து அதிகாரம்:

Thirukkural in Tamil

குறள் 1:

அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு

குறள் விளக்கம்:

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை விளக்கம்: அகரம் எழுத்துகளுக்கு முதன்மை; ஆதிபகவன் உலகில் வாழும் அனைத்து உயிர்களுக்கும் முதன்மை
மு.வரதராசனார் உரை விளக்கம்: திருக்குறளில் உள்ள எழுத்துகள் அனைத்தும் அகரத்தினை அடிப்படையாக கொண்டே அமைந்துள்ளது; அதேபோன்று உலகம் முழுவதும் கடவுளையே அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது.
சாலமன் பாப்பையா உரை விளக்கம்: எழுத்துக்கள் யாவும் அகரத்தில் தொடங்குகின்றன; அது போன்று உலகம் இறைவனால் தொடங்குகிறது.

 


குறள் 2:

கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.

குறள் விளக்கம்:

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை விளக்கம்: தன்னை விட அறிவில் மூத்த நபர்களின் முன்பு அவர்களை வணங்கி நிற்கும் குணம் இல்லையென்றால் எவ்வளவு கல்வி கற்றிருந்தாலும் ஒரு பயனும் இல்லை.
மு.வரதராசனார் உரை விளக்கம்: தூய அறிவு வடிவாக விளங்கும் கடவுளுடைய திருப்பாதத்தினை வணங்காதவர்கள் பயின்று வந்த கல்வியால் பயன் என்ன?
சாலமன் பாப்பையா உரை விளக்கம்: தூய அறிவுமிக்க இறைவனின் திருவடிகளை வணங்கவில்லை என்றால் படித்த கல்வியினால் என்ன பயன்?

 


குறள் 3:

மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

குறள் விளக்கம்:

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை விளக்கம்: மலர் போன்ற மனத்தில் நிறைந்தவனைப் பின்பற்றுவோரின் புகழ்வாழ்வு, உலகில் நெடுங்காலம் நிலைத்து நிற்கும்.
மு.வரதராசனார் உரை விளக்கம்: அன்பரின் அகமாகிய மலரில் வீற்றிருக்கும் இறைவனுடைய பாதத்தினை நினைகின்றவர் இன்ப உலகத்தில் நிலைத்து வாழ்வார்கள்.
சாலமன் பாப்பையா உரை விளக்கம்: மணமுள்ள மலர் மீது சென்று இருப்பவனாகிய கடவுளின் திருவடிகளை எப்போதும் மனதில் நினைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த உலகத்தில் நீண்ட நாள் வாழ்வார்கள்.

 


குறள் 4:

வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.

குறள் விளக்கம்:

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை விளக்கம்: விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத தன்னலம் இன்றி செயல்படுபவர்களை பின்பற்றி வந்தால் எப்போதும் வாழ்க்கையில் துன்பம் என்ற ஒன்று நேராது.
மு.வரதராசனார் உரை விளக்கம்: விருப்பு வெறுப்பு குணம் இல்லாத இறைவனின் பாதத்தினை எப்போதும் நினைப்பவர்களுக்கு எந்த இடத்திலும் துன்பம் இருக்காது.
சாலமன் பாப்பையா உரை விளக்கம்: எதிலும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத கடவுளுடைய திருவடிகளை எப்போதும் மனதில் நினைத்து கொண்டு இருந்தால் உங்களுக்கு ஒருபோதும் துன்பம் இருக்காது.

 


குறள் 5:

இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு

குறள் விளக்கம்:

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை விளக்கம்: கடவுள் என்பதற்குரிய பொருளை அறிந்துக்கொண்டு புகழ் பெற விரும்புபவர்கள் நன்மை மற்றும் தீமைகளை ஒரே அளவில் எதிர்கொண்டு நடப்பார்கள்.
மு.வரதராசனார் உரை விளக்கம்: இறைவனின் உண்மை புகழை விரும்பி அன்பு செலுத்துகின்றவரிடம் அறியாமையால் ஏற்படும் இருவகை வினைகளும் சேர்வதில்லை.
சாலமன் பாப்பையா உரை விளக்கம்: இறைவனின் மெய் புகழையே விரும்புபவரிடம் அறியாத குணத்தினால் வரும் நல்வினை மற்றும் தீவினை இரண்டுமே சேருவதில்லை.


குறள் 6:

பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.

குறள் விளக்கம்:

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை விளக்கம்: ஐம்பொறிகளான மெய், வாய், மூக்கு, கண், செவி போன்றவைகளை கட்டுப்படுத்திய தூயவனின்  உண்மை மற்றும் ஒழுக்கமுடைய நெறிகளை பின்பற்றி இருப்பவர்களின் புகழ்வாழ்வு எப்போதும் நிலையானதாக இருக்கும்.
மு.வரதராசனார் உரை விளக்கம்: ஐம்பொறி வாயிலாக பிறக்கும் வேட்கைகளை அவித்த இறைவனுடைய பொய்யற்ற ஒழுக்க நெறியில் நின்றவர், நிலையுள்ள நல்ல வாழ்க்கையினை வாழ்வார்கள்.
சாலமன் பாப்பையா உரை விளக்கம்: மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகிய ஐந்து பொறிகளின் வழிப் பிறக்கும் தீய ஆசைகளை அழித்து கடவுளின் பொய்யற்ற ஒழுக்க வழியில் எப்போதும் நிற்பவர் நீண்ட நாள் வாழ்வார்கள்.

 


குறள் 7:

தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.

குறள் விளக்கம்:

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை விளக்கம்: ஒப்பாரும் மிக்காருமில்லாதவனுடைய அடியொற்றி நடப்பவர்களைத் தவிர, அடுத்தவர்களுடைய மனதில் உள்ள கவலை தீருவதற்கு வழிகள் ஏதுமில்லை.
மு.வரதராசனார் உரை விளக்கம்: தனக்கு ஒப்புதல் இல்லாத தலைவனுடைய திருவடிகளை பொருந்தி நினைக்கின்றவர் அல்லாமல், மற்றவர்க்கு மனக்கவலையை மாற்ற முடியாது
சாலமன் பாப்பையா உரை விளக்கம்: தனக்கு இணையில்லாத கடவுளின் திருவடிகளைச் சேர்ந்தவர்க்கே அன்றி, அடுத்தவர்களுக்கு  மனதில் உள்ள கவலையை நீக்குவது மிகவும் கடினம்.

 


குறள் 8:

அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது.

குறள் விளக்கம்:

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை விளக்கம்: அந்தணன் என்பதற்கு பொருள் சான்றோர் என்பதால், அறக்கடலாகவே விளங்கும் அந்தச் சான்றோரின் அடியொற்றி நடப்பவர்க்கேயன்றி, அடுத்தவர்களுக்கு பிற துன்பக் கடல்களைக் கடந்து செல்வது என்பது மிகவும் எளிதான விஷயமல்ல.
மு.வரதராசனார் உரை விளக்கம்: அறக்கடலாக விளங்கும் இறைவனின் திருவடிகளைப் பொருந்தி நினைக்கின்றவர் அல்லாமல், மற்றவர் பொருளும் இன்பமுமாகிய மற்ற கடல்களைக் கடக்க முடியாது.
சாலமன் பாப்பையா உரை விளக்கம்: அறக்கடலான கடவுளின் திருவடிகளை சேர்ந்தவரே அல்லாமல் மற்றவர் பிறவியாக கடலை நீந்திக் கடப்பது கடினம்.

 


குறள் 9:

கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை.

குறள் விளக்கம்:

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை விளக்கம்: ஐம்பொறிகளான மெய், வாய், மூக்கு, கண், செவி  என ஐம்பொறிகளும் இருந்தும் அவை செயல்படாவிட்டால் என்ன நிலையோ அதே நிலைத்தான் ஈடற்ற ஆற்றலும் பண்பும் கொண்டு மதித்து நடக்காதவனின் நிலையும் ஆகும்.
மு.வரதராசனார் உரை விளக்கம்: கேட்கும் திறன் இன்றி, பார்க்காத கண் போன்ற எண் குணங்களை உடைய கடவுளின் திருவடிகளை வணங்காதவரின் தலைகள் பயனற்றவையாகும்.
சாலமன் பாப்பையா உரை விளக்கம்: எண்ணும் நல்குணங்கள் அனைத்திற்கும் அமைவிடமான இறைவனுடைய திருப்பாதத்தினை  வணங்காத தலைகள், புலன்கள் இல்லாத பொறிகள் போல இருந்தும் ஒரு பயனுமில்லை.

 


குறள் 10:

பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார்.

குறள் விளக்கம்:

கலைஞர் மு.கருணாநிதி உரை விளக்கம்: வாழ்க்கை எனும் பெருங்கடலை நீந்திக் கடக்க முனைவோர், தலையானவனாக இருப்பவனின் அடி தொடர்ந்து செல்லாவிடில் நீந்த முடியாமல் தவிக்க நேரிடும்.
மு.வரதராசனார் உரை விளக்கம்: கடவுளுடைய பாதத்தினை  பொருந்தி நினைக்கின்றவர் பிறவியாகிய பெரிய கடலையும் கடந்து செல்ல முடியும். மற்றவர்கள் யாரும் கடலை கடக்க இயலாது.
சாலமன் பாப்பையா உரை விளக்கம்: கடவுளின் திருவடிகளைச் சேர்ந்தவர் பிறவியாகிய பெருங்கடலை நீந்திக் கடக்க கூடியவர்களாக இருப்பார்கள்; மற்ற யாரும் நீந்தவும் மாட்டார்கள்.

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் –>Today Useful Information in tamil