புனர்பூசம் நட்சத்திரம் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

Punarpoosam Nakshatra Female Names in Tamil

கே கோ ஹ ஹி பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் – Punarpoosam Nakshatra Female Names in Tamil

புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த பெண் – Punarpoosam Nakshatra Female Names in Tamil – புனர்பூசம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ‘கே, கோ, ஹ, ஹி‘ போன்ற எழுத்துக்களின் வரிசையில் பெயர் வைப்பதே சிறந்தது. அந்த வகையில் இங்கு புனர்பூசம் நட்சத்திர பெண் குழந்தைகளுக்கு கே வரிசைப் பெயர்கள், கோ வரிசைப் பெயர்கள், ஹ வரிசைபெயர்கள், ஹி வரிசைப் பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் உங்களுக்கு பிடித்த பெயரை தேர்வு செய்து தங்கள் செல்ல மக்களுக்கு பெயராக வைத்து மகிழுங்கள்.

கே வரிசை பெண் குழந்தைப் பெயர்கள்:

புனர்பூசம் நட்சத்திரம் பெண் குழந்தை பெயர்கள்
கேஷியா கேசிகா
கேசினி கேசவர்த்தினி
கேயா கேசரி
கேவா கேதாரா
கேதுமாலா கேசி
கேதகி கேசவினோதனி

கோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்:

கோமகள் கோமதி
கோவரசி கோவழகி
கோபிகா கோபிலா
கோமலி கோதை
கோகிலப்ரியா கோரி
கோஜா கோகிலா

ஹ வரிசை பெண்குழந்தை பெயர்கள்:

ஹசினிகா ஹனிஷா
ஹன்சா ஹன்யா
ஹன்ஷிகா ஹம்சவர்த்தினி
ஹம்சவானி ஹம்சா
ஹரிதா ஹரிதசிந்தியாஷினி
ஹரினி ஹரினிவேதா
ஹர்ஷி ஹர்ஷா
ஹர்ஷிகா ஹர்ஷிதா
ஹர்ஷினி ஹலிமா
ஹவிஷ்மதி ஹஸிதா
ஹஸினா ஹஸ்னா
ஹாசினி ஹம்சவாஹினி
ஹன்சா ஹரிவேதிகா
ஹரிபாலா ஹரிபிரியா
ஹர்ஷிகா ஹரிணி 

ஹி வரிசை பெண்குழந்தை பெயர்கள்:

ஹிமானி ஹிலா

 

இதையும் கிளிக் செய்து படியுங்கள்–> ஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் வைக்கும் முறை..!

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> குழந்தை நலன்