புதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2022..!

புதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2020

*புதுமையான தமிழ் குழந்தை பெயர்கள் 2022..! அழகிய தமிழ் பெயர்கள்..!

தமிழ் பெயர்கள் / Latest Tamil peyargal: குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைக்க விரும்பும் பெற்றோர்களுக்கு எழும் குழப்பம் என்னவென்றால், அவர்கள் குழந்தைக்கு என்ன பெயர் வைப்பது என்பது தான்.

குழந்தைகளுக்கு பெயர் வைப்பது வாழ்வில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாகும். இந்த பெயர் தான் குழந்தைகளுக்கு அவர்கள் பெரியவர்களாகி வாழ்க்கையின் அனைத்து நிகழ்வுகளிலும் வெளி உலகத்திற்கு அடையாளம் காட்ட கூடியதாகும்.

newகுழந்தை எந்த கிழமையில் பிறந்தால் அதிர்ஷ்டம்..!

பள்ளியில் சேர்ப்பது முதற்கொண்டு, பிற்காலத்தில் அவர்கள் வேலைக்கு செல்வது முதல் அவர்களை தனியாக அடையாளம் காட்டுவது இந்த பெயர் தான்.

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newசி வரிசை பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்
newஇஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2022
newபெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
newஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..!
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022
newபுதிய பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022..!
newஆண் குழந்தை சிவன் பெயர்கள் 2022
newகிறிஸ்தவ குழந்தை பெயர்கள் 2022
newவித்தியாசமான தமிழ் பெயர்கள் 

அவற்றை பார்த்து உங்கள் குழந்தைக்கு புதுமையான தமிழ் பெயர்களை வையுங்கள்.

சரி வாங்க புதுமையான குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் 2022, என்ன உள்ளது என்பதை பற்றி இப்போது நாம் படித்தறிவோம்…

 அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம்:-

* புதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2022..!
புதுமையான ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022- modern ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..!* புதுமையான பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022- modern பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..!
 அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம்
அமர்அபிதா
அனிருத்அபினா
அனிஸ்அமிர்தா
அஜைஅபீரா
அபித்யாஅபிஹீதா
அப்தீஅபிக்னா
அபித்அபிலாஷா
அபிதீப்அனாமிகா
அபிநவ்அஷ்மி
* புதுமையான பெயர்கள் 2022..!
புதுமையான ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022- modern ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..!* புதுமையான பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022- modern பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..!
 அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம்
ஆச்சார்யாஆதர்ஷினி
ஆதர்ஷ்ஆதிரா
ஆதவன்ஆகனா / ஆஹான
ஆதேஷ்ஆகன்யா
ஆதாவ்ஆகவி
ஆதன்ஆரதிகா
ஆதிரன்ஆத்மீகா
ஆகன்யன்ஆத்ரிகா
ஆஹில்யன்ஆதிக்கா
ஆழியன்ஆதினி
ஆதர்சன்ஆதிரையா
ஆதித்ஆதிஷா
* புதுமையான பெயர்கள் 2022..!
புதுமையான ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022- modern ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..! *புதுமையான பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022- modern பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..!
 அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம்
இனியன்இனியா
இஷாந்தன்இஷானி
இதீசன்இன்பயா
இரூபன்இசையனா
இலக்கியன்இசையனி
இளன்இந்துஜா
இன்பன்இந்திராக்ஷி
இசையாளன்இனிதா
இசான்இசா
இலேஷ்இனியாள்
இந்திரஜித்இலட்சியா
இலங்கேசன்இஷானிகா
இஷார்இஷானி
இஷான்இஷிதா
இஷ்ரத்இஷிகா
Naming Ceremony Dates in 2022
ஈ வரிசை குழந்தை பெயர்கள் 2022
* புதுமையான ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022- modern ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..!* புதுமையான பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022- modern ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..!
 அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம்
ஈஸ்வர் ஈஸா 
ஈழநேயன் ஈஸ்வரி 
ஈழப்ரியன் ஈழிலிசை 
ஈழவேந்தன் ஈகையால் 
ஈஷாத் ஈழமதி 
ஈஷ்வா ஈழமொழி 
ஈஷந்தன் ஈழப்பிரிய 
ஈளிசைசெல்வன் ஈழப்புதல்வி
ஈழவன் ஈழவொலி 
உ வரிசை குழந்தை பெயர்கள் 2022
* புதுமையான ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022- modern ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..!புதுமையான பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022- modern ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..!
 அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம்
உயிர்நேயன்உயிர்நேயாள்
உயரன்பன் உயரன்பு 
உயிரோவியன் உயிரோவியா 
உலகசெல்வன் உலகச்செல்வி 
உலகநாயகன் உலகநாயகி 
உலகரசன் உலகரசி 
உலழகன்உலகழகி 
ஊ வரிசை குழந்தை பெயர்கள் 2022
* புதுமையான ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022- modern ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..!புதுமையான பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022- modern பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..!
 அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம்
ஊரகன்ஊழியால்
ஊரினியன் ஊழித்தமிழ் 
ஊழிச்சோழன் ஊழிச்சுடர் 
ஊழித்துரை ஊழிச்செல்வி 
ஊழிச்சேரன் ஊழிமுத்து
ஊழிச்செல்வன் ஊரழகி
ஊழிச்செழியன் ஊரெழில்
ஊழித்தேவன் ஊரொளி
ஊழியரசன் ஊழித்திறல்
எ வரிசை குழந்தை பெயர்கள் 2022
 அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம்
 குழந்தை பெயர்கள் / aan kulanthai peyargal
குழந்தை பெயர்கள் / pen kulanthai peyargal
எழிற்குமரன்எழினி
எழிலன்எழிற்கதிர்
எழிலரசன்எழிற்குமரி
எழிலழகன்எழிலரசி
எழில்குமரன்எழிலி
எழில்மதிஎழிலேந்தி
எழில்முகிலன்எழில்முகில்
எழில்வாணன்எழில்விழி
எழில்விழியான்எஷானா
எழில்வேந்தன்எஷிதா
ஏ வரிசை குழந்தை பெயர்கள் 2022
அழகிய தமிழ் பெயர்கள் ஆயிரம் ஆயிரம்
 குழந்தை பெயர்கள் / aan kulanthai peyargal
குழந்தை பெயர்கள் / pen kulanthai peyargal
ஏரன்ஏந்திசை
ஏருடையான் ஏனாக்ஷி 
ஏர்க்குமரன் ஏரிசை 
ஏர்க்கோவன் ஏரொலி 
ஏர்ச்சோழன்
ஏரழகி
புதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2022
 குழந்தை பெயர்கள் / aan kulanthai peyargalகுழந்தை பெயர்கள் / pen kulanthai peyargal
ஐம்முகன் ஐக்கியா 
ஐயனாகன் ஐராவதி 
ஐயனிலவன் ஐஸ்வர்யா 
ஐரிஷ் 
ஐங்கரன் 
ஐயனேயன் 
புதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2022
 குழந்தை பெயர்கள் / aan kulanthai peyargalகுழந்தை பெயர்கள் / pen kulanthai peyargal
ஒளியவன்ஒளிசுடர
ஒளிவேந்தன்ஒளிமுகம்
ஒளியழகன்ஒளிவாணி
புதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2022
 குழந்தை பெயர்கள் / aan kulanthai peyargalகுழந்தை பெயர்கள் / pen kulanthai peyargal
ஓவியன் ஓவியக்கனி
ஓவியவாணன்ஓவியச்சுடர்
ஓம்கார்ஓவியக்கனல்
ஓமர்ஓவியத்தென்றல்
ஓவியமதிஓவியப்பாவை
புதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2022
 குழந்தை பெயர்கள் / aan kulanthai peyargalகுழந்தை பெயர்கள் / pen kulanthai peyargal
கணியன்கணையாழி
கண்மதியன்கஜோல்
கண்மயா கதிரழகி
கபிலன் கத்ரினா
கமலேஷ்கன்னிகா
கர்ஸின்
கரீமா
கபீர் கனிரா
கபில் கனிகா
கரீம்கமலினி
கர்ஸின்கமலி
கல்யான் கமலிகா
கவலேஷ்கஷ்னிகா
கவிதன் கரீஷ்மா
கவின் கல்பனா
காசிநாத் காமினி

 

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் 2022
newபுதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் Latest 2022
newஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2022 மற்றும் வைக்கும் முறை
newவடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!
newத வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022
இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>குழந்தை நலன்