நற்றிணை ஆசிரியர் குறிப்பு..!

Natrinai Asiriyar Kurippu

நற்றிணை ஆசிரியர் குறிப்பு | Natrinai Asiriyar Kurippu

தமிழ் இலக்கியத்தில் எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்று தான் நற்றிணை. இது சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டினுள் காணப்படும் ஒரு நூலாகும். தனிப்பாடல்களாக பலராலும் பாடப்பட்டு பின்னர் தொகுக்கப்பட்ட நூல் ஆகும். எட்டுத்தொகை நூல்கள் இவையெனக் குறிப்பிடும் பழைய வெண்பாவில் முதலிடம் பெற்றுத்திகழ்வது நற்றிணை ஆகும். அரசு தேர்வுகளில் பெருபாலும் எட்டுத்தொகை நூல்களில் இருந்து அதிகளவு வினா விடை கேட்கப்படுகிறது என்பதால். தேர்வாளர்களுக்கு பயன்படும் விதத்தில் எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்றான நற்றிணை நூலில் கேட்கப்படும் சில முக்கிய குறிப்புகளை நாம் இங்கு காண்போம் வாங்க.

நற்றிணை நூல் குறிப்பு:

இந்த நூலை நற்றிணை நானூறு என்றும் கூறுவர்.

இந்நூல் 9 அடி முதல் 12 அடிகள் வரை அமைந்த கடவுள் வாழ்த்தோடு 401 பாடல்களைக் கொண்டது.

எட்டுத்தொகை நூல்களில் ஒன்று தான் நற்றிணை.

நற்றிணைக்கு நல் என்ற அடைமொழியும் உள்ளது.

நற்றிணைப் பாடல்கள் அகப்பொருள் பாடல்களாம்.

நற்றிணையில் உள்ள 401 பாடல்களை 187 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர்.

இந்நூல் தனிப்பாடல்களாக பலராலும் பாடப்பட்டு பின்னர் தொகுக்கப்பட்டது.

இந்நூலைத் தொகுத்தவர் யாரெனத் தெரியவில்லை.

தொகுப்பித்தவன் “பன்னாடு தந்த பாண்டியன் மாறன் வழுதி” ஆவான்.

மேலும் 59 பாடல்களைப் பாடிய புலவர்களின் பெயர்கள் காணப்படவில்லை.

இதில் உள்ள நானூறு பாடல்களில் 234ஆம் பாடலும் 385ஆம் பாடலின் ஒரு பகுதியும் கிட்டவில்லை.

திணை அடிப்படையில் பார்க்கும்போது குறிஞ்சித் திணைப் பாடல்கள் 130, பாலைப் பாடல்கள் 107, நெய்தல் படல்கள் 101, மருதப் பாடல்கள் 33, முல்லைப் பாடல்கள் 28 அமைந்துள்ளன.

எட்டுத்தொகை நூல்கள் யாவை?

அடி:

7 அடி பாடல்கள் – 1
8 அடி பாடல்கள் – 1
9 அடி பாடல்கள் – 106
10 அடி பாடல்கள் – 96
11 அடி பாடல்கள் – 110
12 அடி பாடல்கள் – 77
13 அடி பாடல்கள் – 8
234ஆவது பாடல் கிடைக்கவில்லை.

நற்றிணை பாடியவர்கள்:

நற்றிணையில் உள்ள 401 பாடல்களை 187 புலவர்கள் பாடியுள்ளனர். குறுந்தொகைப் புலவர்கள் போலவே நற்றிணைப் புலவர்களும் பாடல் தொடர்களால் பெயர் பெற்றுள்ளனர்.

அவர்கள் – வண்ணப்புறக் கந்தத்தனார், மலையனார், தனிமகனார், விழிக்கட் பேதைப் பெருங்கண்ணனார், தும்பிசேர்க்கீரனார், தேய்புரிப் பழங்கயிற்றினார், மடல் பாடிய மாதங்கீரனார் என்ற எழுவராவர். மேலும் 59 பாடல்களைப் பாடிய புலவர்களின் பெயர்கள் காணப்படவில்லை.

நற்றிணைக் காட்டும் வாழ்க்கை

நற்றிணைப் பாடல்கள் மூலம் அக்கால மக்களிடம் பரவிக்கிடந்த பழக்க வழக்கங்களை அறியலாம். தலைவன் பிரிவால் வாடும் தலைவி அவன் வரவைச் சுவரில் கோடிட்டுக் காட்டும் வழக்கமும், காதலன் வரவைப் பல்லி கூறுவதாகக் கருதுவதும் அம்மக்களின் நம்பிக்கையைக் காட்டுகிறது. மேலும் மகளிர் காற்பந்து விளையாடும் வழக்கமும் இருந்ததை அறியமுடிகிறது.

பிற்காலத்தில் சிறந்து விளங்கிய “தூது” என்ற சிற்றிலக்கியத்திற்கு வழிகாட்டியாகக் குருவி, கிளி, நாரை ஆகியவற்றைத் தூதுவிடும் பாங்கையும் நற்றிணையில் காணலாம். மேலும் மன்னர்களின் ஆட்சிச் சிறப்பு, கொடைத்திறம், மன்னர்களைப் பின்பற்றி மக்கள் வாழ்ந்த அறவாழ்வு ஆகியவற்றை அறியவும் நற்றிணைப் பாடல்கள் துணை செய்கின்றன.

இதுபோன்று பொது அறிவு சார்ந்த விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>GK  in Tamil