பெருக்கல் வாய்ப்பாடு | Vaipadu Tamil

Vaipadu Tamil

பெருக்கல் வாய்ப்பாடு தமிழ் | Perukkal Vaipadu in Tamil

வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய பொதுநலம்.காம் பதிவில் வாய்ப்பாடு பற்றி பார்க்கலாம். கணித பாடத்தில் முக்கியமான ஒன்று வாய்ப்பாடு. ஒரு சிலருக்கு வாய்ப்பாடு என்றாலே மிகவும் கசப்பாக இருக்கும். இளம் வயதில் வாய்ப்பாடு படிப்பதற்கு மிகவும் கடினமாக இருக்கும். எண் கணிதத்தின் ஒரு முக்கியப் பகுதியாக இருப்பது பெருக்கல் வாய்ப்பாடு. விரைவாக கணிதத்தின் விடையை கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்த வாய்ப்பாடு பயன்பட்டு வருகிறது. சரி வாங்க நாம் இந்த தொகுப்பில் 1 முதல் 10 வரை உள்ள வாய்ப்பாடுகளை படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம்.

வாய்ப்பாடு | Vaipadu Tamil

1-ம் வாய்ப்பாடு – Tamil Tables:

Perukkal Vaipadu in Tamil – வாய்ப்பாடு தமிழ் வாய்ப்பாடு
1×1=1
1×2=2
1×3=3
1×4=4
1×5=5
1×6=6
1×7=7
1×8=8
1×9=9
1×10=10

2-ம் வாய்ப்பாடு – Tamil Vaipadu Tables:

Tamil Vaipadu in Tamil – வாய்ப்பாடு 1 to 10 தமிழ் கணிதம்
1×2=2
2×2=4
3×2=6
4×2=8
5×2=10
6×2=12
7×2=14
8×2=16
9×2=18
10×2=20

3-ம் வாய்ப்பாடு – Perukkal Vaipadu in Tamil:

வாய்ப்பாடு | Vaipadu Tamil
1×3=3
2×3=6
3×3=9
4×3=12
5×3=15
6×3=18
7×3=21
8×3=24
9×3=27
10×3=30

4-ம் வாய்ப்பாடு – Tamil Vaipadu Tables:

பெருக்கல் வாய்ப்பாடு
1×4=4
2×4=8
3×4=12
4×4=16
5×4=20
6×4=24
7×4=28
8×4=32
9×4=36
10×4=40

5-ம் வாய்ப்பாடு – Tamil Vaipadu in Tamil:

Tamil Vaipadu Tables – பெருக்கல் வாய்ப்பாடு
1×5=5
2×5=10
3×5=15
4×5=20
5×5=25
6×5=30
7×5=35
8×5=40
9×5=45
10×5=50

 

பெருக்கல் வாய்ப்பாடு 16

6-ம் வாய்ப்பாடு – Tamil Vaipadu:

Vaipadu Tamil – வாய்ப்பாடு 1 to 10 தமிழ் கணிதம்
1×6=6
2×6=12
3×6=18
4×6=24
5×6=30
6×6=36
7×6=42
8×6=48
9×6=54
10×6=60

7-ம் வாய்ப்பாடு – Tamil Vaipadu:

பெருக்கல் வாய்ப்பாடு தமிழ்
1×7=7
2×7=14
3×7=21
4×7=28
5×7=35
6×7=42
7×7=49
8×7=56
9×7=63
10×7=70

8-ம் வாய்ப்பாடு – Perukkal Vaipadu in Tamil:

Tamil Vaipadu Tables – Vaipadu Tamil
1×8=8
2×8=16
3×8=24
4×8=32
5×8=40
6×8=48
7×8=56
8×8=64
9×8=72
10×8=80

9-ம் வாய்ப்பாடு – Tamil Vaipadu:

Tamil Tables – பெருக்கல் வாய்ப்பாடு 10 முதல் 10 வரை 
1×9=9
2×9=18
3×9=27
4×9=36
5×9=45
6×9=54
7×9=63
8×9=72
9×9=81
10×9=90

10-ம் வாய்ப்பாடு – பெருக்கல் வாய்ப்பாடு:

Tamil Tables – பெருக்கல் வாய்ப்பாடு 1 முதல் 10 வரை
1×10=10
2×10=20
3×10=30
4×10=40
5×10=50
6×10=60
7×10=70
8×10=80
9×10=90
10×10=100

 

தமிழ் உயிர்மெய் எழுத்துக்கள்

 

இதுபோன்று தமிழில் பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today Useful Information in Tamil