ய வரிசை சொற்கள் | Ya Varisai Words in Tamil

Ya Varisai Words in Tamil

ய வரிசை சொற்கள் 50 | Ya Letter Words in Tamil

இன்றைய பதிவில் ய வரிசை சொற்களை படித்தறியலாம். க, ங, ச etc.. படிப்பதற்கு ஆரம்பத்தில் குழந்தைகள் சற்று சிரமப்படுவார்கள். அவர்களுக்கு கற்று கொடுப்பதற்கும், புரியவைப்பதற்கும் ஆசிரியர்கள் அவஸ்தைபடுவார்கள். அவர்கள் எளிமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஆசிரியர்கள் வீட்டு பாடமாக க, ங, ச etc.  வரிசையில் காணப்படும் சொற்களை எழுதி கொடுப்பார்கள். அந்த வகையில் நாம் இந்த தொகுப்பில் ய வரிசையில் அமைந்துள்ள எளிய சொற்களை படித்தறிவோம் வாங்க.

ய வரிசை சொற்கள்:

Ya Varisai Words in Tamil
ல்  முல் 
முனை  ல் 
புல்  வலிசிறுத்தை 
வெங்காம்  வெந்தக்கீரை 
பெரிப்பா  பெரிம்மா 
ஆசிரிர்  ஊழிர் 
பெரிது  சிறிது 
சமைலறை  சமைல் 
சூரிகாந்தி  சூரின் 

Ya Varisai Words in Tamil

ய வரிசை சொற்கள்
கேடம்  ஆச்சரிம் 
வளைம்  வைத்திம் 
ம்  பணம் 
சோதா  ந்திரம் 
சிறிவன்  பெரிவன் 
விவசாம்  ஆரோக்கிம் 
ம்  சனம்
இலக்கிம்  செல் 
சுழிம்  சூனிம் 

ய வரிசை சொற்கள்:

Ya Varisai Words in Tamil
முனா  தார்த்தம் 
ல்பான  இளைவள் 
வனம்  ன் 
ணம்  சமுதாம் 
மைம்  சபாநாகம் 
சத்திம்  செய்வும் 
து  று 
வள்ளிநாகி  உடைது 
காம்  காவிம் 

 

த வரிசை சொற்கள்
ச வரிசை சொற்கள்
வ வரிசை சொற்கள்

 

மேலும் வேலைவாய்ப்பு, வியாபாரம், அழகு குறிப்புகள், ஆரோக்கிய குறிப்புகள், தொழில்நுட்பம், குழந்தை நலன், விவசாயம், சமையல் குறிப்பு, ஆன்மிகம், மெஹந்தி டிசைன், ரங்கோலி மற்றும் பயனுள்ள தகவல் போன்ற தகவல்களுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும் –> பொதுநலம்.com