அழகான ரங்கோலி கோலங்கள் 2023..! Rangoli Kolangal 2023..!

new rangoli kolam

அழகான ரங்கோலி கோலங்கள் 2023..!

பெண்கள் காலை எழுந்தவுடன் பார்க்கும் முதல் வேலையே வீட்டின் வாசலில், தினமும் கோலம் போடுவதுதான், இவ்வாறு கோலம் போடுவதினால் அந்த வீட்டில் சுபநிகழ்ச்சிகள் தொடர்ந்து நடப்பதற்குக் குறைவே இருக்காது. நன்மைகள் யாவும் எளிதாக அவர்களின் இல்லம் தேடி வந்தடையும். அதுவும் குறிப்பாக மார்கழி மாதத்தில் வீட்டுவாசலில் அழகழகான கோலம் போடுவதை முக்கிய கடமையாகவே நம் முன்னோர்கள் வலியுறுத்தினார்கள்.

Pongal kolangal 2023..! பொங்கல் கோலங்கள் 2023..!

 

சாதாரண விசேஷத்திற்கூட நாம் அழகான ரங்கோலி கோலங்களை (rangoli kolam) போட்டு அசத்துவோம். அந்த வகையில் இங்கு புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2023, அதாவது பலவகையான எளிய ரங்கோலி கோலங்கள், புதுமையான ரங்கோலி கோலங்கள் என்று பலவகையான ரங்கோலி, உங்களுக்காக இந்த பதிவில் உள்ளது. அதை இப்போது நாம் பார்ப்போம் வாங்க..!

மாட்டு பொங்கல் கோலம் 2023..! Mattu Pongal Kolam 2023..!

 

New Year Rangoli Designs 2023
புத்தாண்டு ரங்கோலி கோலம் 2023..! New Year Rangoli 2023..!
புத்தாண்டு கோலம் 2023..! New Year Kolam 2023..!
புத்தாண்டு கோலங்கள் 2023..! New Year Rangoli Designs 2023..!

 

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள்..!

1. புத்தம் புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் (rangoli kolam)..! அவற்றை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்—> CLICK HERE>>
2. சிறிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2023 (rangoli kolam)..! அவற்றை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்—> CLICK HERE>>
3. Simple Rangoli Designs..! Latest Trends and New Designs ..!  CLICK HERE>>
4.கண்களை கவரும் புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2023 (rangoli kolam)..! அவற்றை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்—> CLICK HERE>>
new அழகிய புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் (Rangoli Kolangal)..! CLICK HERE>>

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2023:-

New Rangoli Kolangal

இந்த ரங்கோலி கோலம் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாகவும், புதிய வண்ணங்களுடனும், புதிய டிசைன்களை கொண்டும் அமைந்துள்ளது.

New Rangoli Kolam 2023

new rangoli kolam 2022

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2023:-

new rangoli kolam 2022

இந்தமயில் கோலம் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாகவும், புதிய வண்ணங்களுடனும், புதிய டிசைன்களை கொண்டும் அமைந்துள்ளது.

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2023:-

new rangoli kolam

இந்த அழகிய புதிய ரங்கோலி கோலத்தை பார்ப்பதற்கு மிகவும் புதிதாக அழகிய டிசைனாக காணப்படுகிறது. அதுவும் மிக எளிமையாக போட கூடிய அழகிய ரங்கோலி டிசைன்.

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2023:-

rangoli kolam

இந்த ரங்கோலி கோலம் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாகவும், புதிய வண்ணங்களுடனும், புதிய டிசைன்களை கொண்டும் அமைந்துள்ளது.

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2023:-

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2022

இந்த ரங்கோலி கோலம் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாகவும், புதிய வண்ணங்களுடனும், புதிய டிசைன்களை கொண்டும் அமைந்துள்ளது.

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2023:-

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2022

இந்த ரங்கோலி கோலத்தை பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாகவும், மிக எளிமையாக போடக்கூடியதாகவும், பார்ப்பவர்களின் கண்களை கவரும் டிசைனகலியும் கொண்டுள்ளது.

சிறிய ரங்கோலி கோலம் 2023:-

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2022

இந்த அழகிய புதிய ரங்கோலி கோலத்தை பார்ப்பதற்கு மிகவும் புதிதாக அழகிய டிசைனாக காணப்படுகிறது. அதுவும் மிக எளிமையாக போட கூடிய அழகிய ரங்கோலி டிசைன்.

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2023:-

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2022

இந்த ரங்கோலி கோலம் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாகவும், புதிய வண்ணங்களுடனும், புதிய டிசைன்களை கொண்டும் அமைந்துள்ளது.

எளிமையான ரங்கோலி கோலங்கள் 2023:-

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2022

இந்த அழகிய புதிய ரங்கோலி கோலத்தை பார்ப்பதற்கு மிகவும் புதிதாக அழகிய டிசைனாக காணப்படுகிறது. அதுவும் மிக எளிமையாக போட கூடிய அழகிய ரங்கோலி டிசைன்.

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2023:-

புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் 2022

இந்த அழகிய புதிய ரங்கோலி கோலத்தை பார்ப்பதற்கு மிகவும் புதிதாக அழகிய டிசைனாக காணப்படுகிறது. அதுவும் மிக எளிமையாக போட கூடிய அழகிய ரங்கோலி டிசைன்.

மேலும் பலவகையான புதிய ரங்கோலி கோலங்கள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்—> புதிய ரங்கோலி கோலங்கள்