வருமான வரித்துறையில் வேலை செய்யும் அதிகாரிகளின் சம்பளம் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா..?

income tax officer salary in tamil

Income Tax Officer Salary in Tamil

ஹாய் நண்பர்களே..! அரசு சார்ந்த வேலைவாய்ப்புகளில் வருமான வரித்துறை என்பது ஒரு தனி இடத்தை பிடித்துள்ளது. வருமான வரித்துறை என்பது வருமான வரி கணக்கை கணக்கிடுதல், வரி வசூலித்தல் இது போன்ற அமைப்புகளை கொண்டதாகும். அதுபோல கணக்கில் இல்லாத சொத்துக்கள் இருந்தாலும் அதனை கைப்பற்றி அரசாங்கத்திடம் ஒப்படைக்கும் முக்கிய பொறுப்பும் இந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிக்கு இருக்கிறது. இத்தகைய வருமான வரித்துறையில் வேலை செய்யும் அதிகாரிகளின் மொத்த சம்பளம் எவ்வளவு என்பதை பற்றி விரிவாக தெரிந்துகொள்ளலாம் வாங்க..!

இதையும் படியுங்கள்⇒ IPS அதிகாரியின் மாத சம்பளம் மற்றும் அடுத்தடுத்த உயர் பதவிகள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா..?

Post wise Salary of Income Tax Officer in Tamil:

S.No Rank of Income Tax OfficerSalary Rank 
1.Principal Chief Commissioner of ITரூ. 80,000
2.Chief Commissionerரூ. 75,500 முதல்  80,000 வரை
3.Principal Commissionerரூ. 67,000 முதல்  79 வரை
4.Commissionerரூ. 37,400 முதல் 67,000 வரை
5.Additional/Associate Commissionerரூ. 37,400 முதல் 67,000 வரை/ ரூ. 15,600 முதல்  39,100
6.Deputy Commissionerரூ. 15,600 முதல்  39,100
7.Assistant Commissionerரூ. 15,600 முதல் 39,100 வரை
8.Income Tax Officerரூ. 9,300 முதல் 34,800 வரை
9.Income Tax Inspectorரூ. 9,300 முதல் 34,800 வரை

 

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணையில் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகளின் Grade Pay தொகையானது வேறுபாடும்.

VAO-வின் சம்பளம் மற்றும் அடுத்தடுத்த உயர் பதவிகள் என்னென்ன என்று உங்களுக்கு தெரியுமா?

வருமான வரித்துறை அதிகாரியின் நகர வாரியான சம்பளம்:

S.NoCity X

(8 நகர்புறங்கள்)

City Y

(அதிகமான மக்கள் தொகை)

City Z

(கிராமப்புறங்கள்)

Salary
1.Rs. 44,900Rs. 44,900Rs. 44,900ITI Basic Pay
2.Rs. 10,776Rs. 7,184Rs. 3,592House Rent Allowance 
3.Rs. 7,633Rs. 7,633Rs. 7,633Dearness Allowance
4.Rs. 3,600Rs. 1,800Rs. 1,800Travel Allowance
5.Rs. 612Rs. 306Rs. 306DA on TA
6.Rs. 67,521Rs. 63,929Rs. 60,337Gross Earnings
7.Rs. 5,253Rs. 5,253Rs. 5,253NPS Deduction 10% (Basic +Dearness Allowance )
8.Rs. 350Rs. 350Rs. 350Central Government Health Scheme 
9.Rs. 30Rs. 30Rs. 30Central Government Employees Group Insurance Scheme
10.Rs. 5,633Rs. 5,633Rs. 5,633Total Deductions
11. Rs. 61,888Rs. 58,296Rs. 54,704Net earnings
12.Rs. 7,355Rs. 7,355Rs. 7,355Govt Contribution

 

இதுபோன்ற மேலும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை பெற இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 👉👉👉Salary and Promotion Details in Tamil