ஹ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..!

ஹ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

ஹ வரிசை ஆண் பெண் குழந்தை பெயர் 2022..! Ha baby names in tamil..!

ஹ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்:- பொதுவாக குழந்தை பிறந்த சில நாட்களுக்குள் அந்த குழந்தைக்கு அழகான பெயரினை சூட்டி மகிழ்வார்கள். அந்த வகையில் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதம் என்று சொல்லலாம். அதாவது ஒரு சிலருக்கு சுத்த தமிழ் பெயர்களை வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். ஒரு சிலர் வடமொழியில் தமிழ் பெயர்களை வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுவார்கள். சிலர் மாடர்ன் மற்றும் ஸ்டைலிஷ் பெயர்களை தன் குழந்தைக்கு பெயராக சூட்ட வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். அந்த வகையில் இந்த பதிவில் ஹ வரிசையில் துவங்கும் ஆண் பெண் குழந்தை பெயர்களை இந்த பதிவில் பட்டியலிட்டுளோம். அவற்றில் தங்களுக்கு பிடித்த பெயரை தங்கள் குழந்தைக்கு பெயராக சூட்டி மகிழுங்கள்.

புதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022..!

ஹ வரிசை பெயர்கள் – Tamil baby names starting with H:-

ஹ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்
ஹ ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ஹ பெண் குழந்தை பெயர்கள்
ஹேமு ஹரிணி
ஹமீத் ஹரிவர்தினி
ஹாசன் ஹனுஸ்ரீ
ஹரூன் ஹாஷினி
ஹமேஷ்  ஹர்ஷயா
ஹேமேஷ் ஹம்சிகா
ஹிஷாம் ஹரிதா

ஹ வரிசை பெயர்கள் பட்டியல்..! Tamil baby names starting with H

*** ஹ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்..! Ha varisai tamil names ***
ஹ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்  ஹ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 
ஹரீந்திரா ஹரினிவேதா
ஹர்ஷவர்தன் ஹன்யா
ஹரிதத்  ஹரிணக்ஷி 
ஹரிஜ்  ஹரிவத்ஷா
ஹரிநாத்  ஹசானா
ஹ ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ஹ பெண் குழந்தை பெயர்கள்
ஹம்ஷானந்த்  ஹலிமா 
ஹனுமேஷ்  ஹம்ச கீதா 
ஹர்திக்  ஹம்சவாகினி 
ஹரேஷ்  ஹரிதிகா 
ஹரிஹர்  ஹரிஷ்மிதா 
ஹ வரிசை பெயர்கள் 
ஹர்ஷன்  ஹசினிகா
ஹர்ஷித்  ஹாசினி 
ஹரிஹரன்  ஹனிஷா
ஹரிஷ்  ஹன்சா
ஹரி  ஹரிணி 
ஹவினாஷன் ஹம்சா
ஹஷ்விந்ரன் ஹரிதா
ஹம்ரிஷ்  ஹரிகா
ஹரிதாஸ்  ஹர்ஷா
ஹரன்  ஹர்ஷிகா
ஹாரூன்  ஹர்ஷிதா 
ஹசன்  ஹர்ஷினி
ஹனீஷ்  ஹவிஷ்மதி
ஹனுஸ்  ஹிரண்யா
ஹர்சிக்  ஹன்ஷிகா
ஹர்ஜுன்  ஹசினிகா 
ஹஷ்வித்  ஹர்ஷு 
ஹவின்ஸ் ஹரித்யா
ஹரேந்திரன் ஹம்சிகா
ஹரிதீப் ஹம்ஷினி
ஹ வரிசை பெயர்கள் – He Name List in Tamil
ஹ ஆண் குழந்தை பெயர்கள் ஹ பெண் குழந்தை பெயர்கள்
ஹரிப்ரசாத் ஹரித்விகா 
ஹரிராஜ் ஹரிஷிகா 
ஹரிஷிட் ஹிமா பிந்து
ஹரிதாஸ் ஹீரண்யா 
ஹன்ஷித் ஹாஷிகா
ஹரிச்சரன் ஹரிணிகா 

 

த வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2022..!

 

இதுபோன்று தமிழில் பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today Useful Information in Tamil