கோளறு பதிகம் பாடல் வரிகள் | Kolaru Pathigam Lyrics in Tamil

Kolaru Pathigam Lyrics in Tamil

கோளறு பதிகம் வரலாறு

Kolaru Pathigam Lyrics in Tamil:- கோளறு பதிகம் என்பது நவகிரகங்களால் ஏற்படும் தோஷங்கள் நீங்கவும், ஆயுள் பலம் பெருக்கவும் பாராயணம் செய்ய வேண்டிய பதிகமாகும். சரி இப்பதிவில் கோளறு பதிகம் பாடல் வரிகள் பாடுவதினால் ஏற்படும் பலன்கள் மற்றும் கோளறு பதிகம் வரலாறு போன்றவற்றை பற்றி படித்தறியலாமா..?

கோளறு பதிகம் என்றால் என்ன?

பன்னிரு சைவத் திருமுறைகளில் திருஞானசம்பந்தர் பாடிய தேவாரப் பாடல்கள் முதல் இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் திருமுறைகளாக உள்ளன. இவற்றுள் இரண்டாம் திருமுறையில் உள்ள பதிகங்களில் ஒன்று கோளறு பதிகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள்Kandha Sashti Kavasam Lyrics in Tamil

ஜோதிடம்:

இரண்டரை வருடங்களுக்கு ஒரு முறை சனி பெயர்ச்சி நடைபெறுகிறது. சனி கிரகத்தின் அதிதேவதை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு மாறுவதை பெயர்ச்சி என்று ஜோதிட சாஸ்த்திரங்களில் கூறப்படுகிறது. இந்த பெயர்ச்சியின் போது ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுக்கும் நன்மை மற்றும் தீமைகள் ஏற்படும்.

இந்த பெயர்ச்சிகளின் போது ஏற்படும் துன்பங்களில் இருந்து விலக கிரக வழிபாட்டை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து காரியங்களையும் செய்வோம். அதாவது நமது இஷ்ட தெய்வங்களை வழிபடுவது, நவகிரகங்களுக்கு விளக்கு ஏற்றுவது, விதவிதமான கற்களை மோதிரம் செய்து போட்டுக்கொள்வோம். இவையெல்லாம் செய்தால் கண்டிப்பாக இந்த கிரக தோஷத்தில் இருந்து தப்பி செல்ல முடியாது.

இந்த கிரக தோஷங்களில் இருந்து தப்பிக்க வேண்டும் என்றால், திருஞானசம்பந்தர் பாடியுள்ள சக்தி வாய்ந்த கோளறு பதிகத்தை தினமும் பாராயணம் புரிவதன் மூலம் கர்ம வினையின் வேகத்தை நிச்சயமாக குறைத்துக் கொள்ள முடியும். சரி வாங்க இப்பொழுது திருஞான சம்பந்தர் பாடியுள்ள கோளறு பதிகம் பாடல் வரிகளை இப்பொழுது நாம் படித்தறியலாம்.

9 நவகிரகங்கள் பற்றிய தகவல்கள்..!9 Navagraha information

கோளறு பதிகம் பாடல் வரிகள்..!

கோளறு பதிகம் முதல் பாடல்:

வேயுறு தோளிபங்கன் விடமுண்ட கண்டன்
மிகநல்ல வீணை தடவி
மாசறு திங்கள் கங்கை முடிமேலணிந்தென்
ளமே புகுந்த அதனால்
ஞாயிறு திங்கள்செவ்வாய் புதன்வியாழன் வெள்ளி
சனிபாம்பி ரண்டு முடனே
ஆசறு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

கோளறு பதிகம் இரண்டாம் பாடல்:

என்பொடு கொம்பொடாமை யிவைமார் பிலங்க
எருதேறி யேழையுடனே
பொன்பொதி மத்தமாலை புனல்சூடி வந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
ஒன்பதொ டொன்றொடேழு பதினெட்டொ டாறும்
உடனாய நாள்க ளவைதாம்
அன்பொடு நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

கோளறு பதிகம் மூன்றாம் பாடல்

உருவளர் பவளமேனி ஒளிநீ றணிந்து
உமையோடும் வெள்ளை விடைமேல்
முருகலர் கொன்றைதிங்கள் முடிமே லணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
திருமகள் கலையதூர்தி செயமாது பூமி
திசை தெய்வ மான பலவும்
அருநெதி நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

கோளறு பதிகம் நான்காம் பாடல்:

மதிநுதல் மங்கையோடு வடபாலி ருந்து
மறையோதும் எங்கள் பரமன்
நதியொடு கொன்றைமாலை முடிமே லணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
கொதியுறு காலனங்கி நமனோடு தூதர்
கொடுநோய்க ளான பலவும்
அதிகுணம் நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

9 நவகிரகங்கள் சுற்றுலா9 Navagraha Temples

கோளறு பதிகம் ஐந்தாவது பாடல்:

நஞ்சணி கண்டன் எந்தை மடவாள் தனோடும்
விடையேறு நங்கள் பரமன்
துஞ்சிருள் வன்னிகொன்றை முடிமே லணிந்தென்
உளமே புகுந்த அதனால்
வெஞ்சின அவுணரோடும் உருமிடியும் மின்னும்
மிகையான பூத மவையும்
அஞ்சிடும் நல்லநல்ல அவைநல்ல நல்ல
அடியா ரவர்க்கு மிகவே.

இதன் தொடர்ச்சியை அடுத்த பதிவில் தெரிந்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்..!

 

இது போன்று ஆன்மிக தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்—>ஆன்மிக தகவல்கள்