திருக்குறள் மூன்றாம் அதிகாரம் | Thirukkural Adhikaram 3 in Tamil

Thirukkural Adhikaram 3 in Tamil

அதிகாரம் 3 திருக்குறள் | Thirukkural Athikaram 3

திருக்குறளில் தான் பிறக்கும் குழந்தைகள் முதல் இறக்கும் மனிதர்கள் வரை அனைவருக்கும் தேவையான கருத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் கொண்டுள்ளது. தெய்வப்புலவர் என்று அழைக்கப்படும் வள்ளுவர் தனது மூன்றாம் அதிகாரமான நீத்தார் பெருமை எனும் அதிகாரத்தில் ஐம்புலன்களையும் அடக்கி வாழ்பவரின் பெருமைகள் மற்றும் சிறப்புகளை பற்றி தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். இந்த பதிவில் திருவள்ளுவர் நீத்தார் பெருமை அதிகாரத்தின் மூலம் உலகிற்கு சொல்ல வந்த கருத்தை குறள் மற்றும் பொருளுடன் தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

திருக்குறள் அதிகாரம் 3:

குறள்: 21

ஒழுக்கத்து நீத்தார் பெருமை விழுப்பத்து
வேண்டும் பனுவல் துணிவு

விளக்கம்:

  • ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்வில் ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்து, ஆசையை துறந்து வாழவேண்டும். அப்படி வாழ்பவர்களின் சிறப்பை எடுத்து கூறுவது தான் நூலிற்கு பெருமையாக இருக்கும்.

குறள்: 22

துறந்தார் பெருமை துணைக்கூறின் வையத்து
இறந்தாரை எண்ணிக்கொண் டற்று

விளக்கம்:

  • உலகத்தில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை எப்படி அளவிட முடியாதோ, அது போல தான் உண்மையாகவே துறவியாக இருந்தவர்களின் பெருமைகளை அளவிட முடியாது.

குறள்: 23

இருமை வகைதெரிந் தீண்டறம் பூண்டார்
பெருமை பிறங்கிற் றுலகு

விளக்கம்:

  • துன்பத்தையும், இன்பத்தையும் ஆராய்ந்து, மெய் உணர்ந்து அறத்தை செய்பவரின் பெருமையே இந்த உலகில் உயர்ந்து விளங்குகிறது.
திருக்குறள் 4 அதிகாரம்

Thirukkural Adhikaram 3 in Tamil:

குறள்: 24

உரனென்னுந் தோட்டியான் ஓரைந்தும் காப்பான்
வரனென்னும் வைப்பிற்கோர் வித்து

விளக்கம்:

  • மெய், வாய்,கண், மூக்கு, செவி எனும் ஐம்புலன்களை அடக்கி வாழ்பவனின் வாழ்க்கையே துறவறம் எனும் நிலத்திற்கு ஏற்ற விதை.

குறள்: 25

ஐந்தவித்தான் ஆற்றல் அகல்விசும்பு ளார்கோமான்
இந்திரனே சாலுங் கரி

விளக்கம்:

  • ஐம்பொறிகளையும் அடக்கி வாழ்பவர் கடவுளுக்கு தலைவனாக இருக்கும் இந்திரனுக்கு நிகராக கருதப்படுவார்.

அதிகாரம் 3 திருக்குறள்:

குறள்: 26

செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர்
செயற்கரிய செய்கலா தார்

விளக்கம்:

  • பெருமை தரும் செயல்களை செய்பவர்கள் தான் பெரியோர்கள்; பெருமைக்குரிய செயல்களை செய்யாதவர்கள் சிறியோர்களாக இருப்பார்கள்.

குறள்: 27

சுவையொளி ஊறோசை நாற்றமென் றைந்தின்
வகைதெரிவான் கட்டே உலகு

விளக்கம்:

  • சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் எனும் ஐம்புலன்களை அடக்கியாளும் திறன் கொண்டவரையே இந்த உலகம் போற்றும்.

குறள்: 28

நிறைமொழி மாந்தர் பெருமை நிலத்து
மறைமொழி காட்டி விடும்

விளக்கம்:

  • நிறைவான மொழிகளை கூறும் முன்னோர்களின் பெருமையை, உலகத்தில் அழியாமல் விளங்கும் அவர்களின் நூல்களே அடையாளம் காட்டிவிடும்.

Thirukkural Athikaram 3:

குறள்: 29

குணமென்னுங் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி
கணமேயுங் காத்தல் அரிது

விளக்கம்:

  • குணத்தால் உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவர்களால், தங்களுடைய கோபத்தை சிறிது நேரம் கூட வைத்து கொள்ள முடியாது.

குறள்: 30

அந்தணர் என்போர் அறவோர்மற் றெவ்வுயிர்க்கும்
செந்தண்மை பூண்டொழுக லான்

விளக்கம்:

  • அனைத்து உயிர்களிடமும் அன்புகொண்டு பழகும் அருள் பொழியும் சான்றோர் எவராயினும் அவர் அந்தணர் என்று அழைக்கப்படுகிறார்.
திருக்குறள் அதிகாரம் 2 வான் சிறப்பு

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் –> Today Useful Information in tamil