10 எளிமையான திருக்குறள் | 10 Easy Thirukkural in Tamil

Advertisement

எளிமையான திருக்குறள் 10 மற்றும் அதன் விளக்கம் | 10 Easy Thirukkural in Tamil

10 Easy Thirukkural: திருவள்ளுவரால் இயற்றப்பட்ட உலக புகழ் பெற்ற தமிழ் இலக்கியம் திருக்குறள் ஆகும். திருக்குறள் 1330 குறட்பாக்களையும் 133 அதிகாரங்களையும் கொண்டுள்ளது. நாங்கள் இந்த பதிவில் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் எளிமையான பத்து திருக்குறள் மற்றும் அதனுடைய விளக்கத்துடன் இந்த பதிவில் கொடுத்துள்ளோம். திருக்குறள் போட்டிகளில் கலந்து கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு இந்த பதிவு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். எளிமையான பத்து திருக்குறளை படித்தறியலாம் வாங்க.

10 Easy Thirukkural in Tamil – திருக்குறள் தமிழ்:

  1.  நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
    வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.

    விளக்கம்: இந்த உலகில் வாழும் எந்த மனிதராலும் நீர் இல்லாமல் வாழ முடியாது,      அப்படிப்பட்ட நீர் வானம் இல்லாமல் கிடைக்காது.

2. இனிய உளவாக இன்னாத கூறல்
கனியருப்பக் காய்கவர்ந் தற்று.

    விளக்கம்: இவ்வுலகில் இனிமையான சொற்கள் பல இருக்கும் போது, கடுமையான சொற்களை பயன்படுத்துவது எப்படி இருக்குமானால், மரத்தில் பழங்கள்      அதிகமாக இருந்தும் காய்களை சாப்பிடுவதற்கு சமமாக கருதப்படும்.

3. இன்சொல் இனிதீன்றல் காண்பான் எவன்கொலோ
வன்சொல் வழங்கு வது.

    விளக்கம்: இனிய சொற்கள் மூலம் இனிமையை காணலாம் ஆனால் அதற்கு பதிலாக கடுஞ்சொற்களை கூறுவதால் என்ன பயன் கிடைக்க போகிறது.

திருக்குறள் தமிழ் – 10 Easy Thirukkural in Tamil:

4. சிறுமையுள் நீங்கிய இன்சொல் மறுமையும்
இம்மையும் இன்பம் தரும்.

    விளக்கம்: பிறருக்கு துன்பத்தை தராமல் இருக்க கூடிய ஒரு சிறிய இனிமையான சொற்களும் அவனுக்கு இப்பிறவியிலும், மறுபிறவியிலும் இன்பத்தை தரும்.

5. நயன்ஈன்று நன்றி பயக்கும் பயன்ஈன்று
பண்பின் தலைப்பிரியாச் சொல்.

    விளக்கம்: பிறருக்கு நல்லதை மட்டும் செய்து, தீய செயல்களை எப்போதும் செய்யாதவர்களுக்கு அந்த நற்பயனே அவர்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

கடவுள் வாழ்த்து திருக்குறள்

10 Easy Thirukkural in Tamil With Meaning – 10 Easy Thirukkural in Tamil:

6. இன்சொலால் ஈரம் அளைஇப் படிறிலவாம்
செம்பொருள் கண்டார்வாய்ச் சொல்.

    விளக்கம்: உள்ளத்தில் எவ்வித வஞ்சமும் இல்லாமல் மெய்ப்பொருள்களை மட்டும் பேசுபவர்களின் சொற்கள் இனிய சொற்களாக இருக்கும்.

7. அகன்அமர்ந் தீதலின் நன்றே முகனமர்ந்து
இன்சொலன் ஆகப் பெறின்.

    விளக்கம்: முகம் மலர்ந்து சிரித்த முகத்துடன் இனிய சொற்களை கூறுபவர்கள், மனம் மகிழ்ந்து தன்னிடம் இருக்கும் பொருளை கொடுப்பவர்களை விட சிறந்தவர்கள் ஆவார்கள்.

எளிமையான திருக்குறள் – 10 Easy Thirukkural in Tamil With Meaning

8. துன்புறூஉம் துவ்வாமை இல்லாகும் யார்மாட்டும்
இன்புறூஉம் இன்சொ லவர்க்கு.

     விளக்கம்: எல்லோரிடமும் மகிழ்ச்சியுடன் இனிய சொற்களை பேசுபவர்களுக்கு, துன்பத்தை அதிகப்படுத்தும் வறுமை என்பது அவரை நெருங்காது.

10 Easy Thirukkural in Tamil – திருக்குறள் 10 Easy

9. பணிவுடையன் இன்சொலன் ஆதல் ஒருவற்கு
அணியல்ல மற்றுப் பிற.

    விளக்கம்: யார் ஒருவர் மிகவும் பணிவாகவும், இனிய சொற்களை பேசுகிறார்களோ அவர்களிடம் அணிகலன் இல்லையென்றாலும் அவருடைய நற்பண்பு அவருக்கு அணிகலன் போன்று இருக்கும். மற்றவர்களிடம் அணிகலன்கள் இருந்தாலும் அவர்களிடம் நற்பண்பும், இனிமையான சொற்களும் இல்லையெனில் அது அணிகலன்களாக கருதப்படாது.

10. அல்லவை தேய அறம்பெருகும் நல்லவை
நாடி இனிய சொலின்.

      விளக்கம்: நல்ல எண்ணங்களையும், நற்பண்புகளையும், இனிய சொற்களை பேசுபவர்களிடம் இருக்கும் பாவங்கள் கூட கரைந்து நன்மைகள் பெருகுமாம்.

தொடர்புடைய பதிவு:
திருக்குறள் பற்றிய சிறப்பு கட்டுரை
திருக்குறள் சிறப்புகள்

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் –> Today Useful Information in tamil
Advertisement