விநாயகப் பெருமானின் 21 பெயர்கள் மற்றும் அதன் அர்த்தங்கள்..!

21 Names Of Lord Ganesha in Tamil

21 Names Of Lord Ganesha in Tamil

வணக்கம் நண்பர்களே..! பொதுவாக நம் அனைவருக்கும் ஏதாவது ஒரு கடவுள் மீது அதிக பற்று இருக்கும். இன்னும் சொல்லப்போனால் இந்த நவீன உலகத்திலும் ஆன்மீகத்தில் அதிக ஈடுபாடு கொண்டவர்கள் அதிகமாகவே இருக்கிறார்கள். அதுபோல பெற்றோர்கள் குழந்தைகளுக்கு செய்யும் முதல் கடமை பெயர் வைப்பது. அதுபோல குழந்தைகளுக்கு சிலர் மாடர்னாக பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். அதுபோல சிலர் கடவுள்களின் பெயர்களை வைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். அந்த வகையில் இன்று விநாயகப் பெருமானின் 21 பெயர்கள் மற்றும் அதன் அர்த்தங்களை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க..!

உங்களுக்கு விருப்பமான பொருள் அமேசானில் கம்மி விலையில் இங்கே 👇 https://bit.ly/3Bfc0Gl

விநாயகப் பெருமானின் 21 பெயர்கள் மற்றும் அதன் அர்த்தங்கள்:

விநாயகப் பெருமானின் 21 பெயர்கள்

சுமுக : சுமுக என்பது அழகிய முகத்தை உடையவன் என்பதை குறிக்கிறது. அதுபோல் விநாயகப் பெருமானை ஓம் சுமுகயே நம என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்து வழிபடலாம்.

கணாதிஷ் : கணாதிஷ் என்பது கணங்களின் அதிபதியாக இருப்பவரைக் குறிக்கிறது. இதன் மந்திரம் மந்திரம் ஓம் கணாதிஷாய நம.

உமா புத்திர : இதற்கு விநாயகர் உமா தேவியின் மகன் என்று பொருள்படும். உமா புத்திரன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். இதன் மந்திரம் மந்திரம் உமா புத்ரயே நம.

கஜமுக : கஜமுக என்றால் யானை முகம் கொண்டவர் என்று பொருள். விநாயகரின் இந்த வடிவத்தை ஓம் கஜ்முகாய நம என்ற மந்திரத்தால் வழிபட வேண்டும்.

S என்ற வார்த்தையில் தொடங்கும் தூய தமிழ் பெயர்கள்

லம்போதர் : லம்போதர் என்றால் பெரிய வயிறு அல்லது அதிக பசியுடன் இருப்பவர் என்று பொருள். விநாயகப் பெருமான் தனது நல்ல பசிக்காக அறியப்படுகிறார். மேலும் ஓம் லம்போதராய நம என்ற மந்திரத்தை கூறி வழிபடலாம்.

ஹரசுனா : ஹரசுனா என்பது தங்க நிறத்தை உடையவன் என்பதை குறிக்கிறது. ஹர்சுன விநாயகருக்கு சொல்ல வேண்டிய மந்திரம் ஓம் ஹர் சுஆனவே நம.

சூர்பகர்ணா : சூர்பகர்ணா என்ற சொல் பெரிய காதுகளை உடையவனைக் குறிக்கிறது. இதன் மந்திரம் ஓம் ஷூர்பகர்ணாய நம.

வக்ரதுண்டா : வக்ரதுண்டா என்பது விநாயகப் பெருமானின் மற்றொரு பெயர். இப்பெயர் வளைந்த வாய் அல்லது விநாயகப் பெருமானின் தண்டு உடையவரைக் குறிக்கிறது. இதன் மந்திரம் ஓம் வக்ரதுண்டாய நம.

குஹாக்ராஜ் : குஹாக்ராஜ் என்றால் கனமான குரல் உடையவர் என்று பொருள். மேலும் இதற்கான மந்திரம் ஓம் குஹாக்ரஜாய நம.

S வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்

ஏகதந்தா : ஏகதந்தா என்றால் ஒரு பற்களை உடையவன் என்று பொருள். இதற்கான மந்திரம் ஓம் ஏகதந்தாய நம.

ஹேரமபா : ஹேரமபா என்பது தாயால் விரும்பப்படுபவர் என்று பொருள். இதன் மந்திரம் ஓம் ஹேரமபராய நம.

சதுர்ஹோத்ரா : சதுர்ஹோத்ரா என்ற சொல்லுக்கு நான்கு கைகளை உடையவர் என்று பொருள். இதற்காக சொல்லப்படும் மந்திரம் ஓம் சதுர்ஹோத்ரை நம.

சர்வேஸ்வரா : சர்வேஸ்வரா என்றால் முழு பிரபஞ்சத்திற்கும் அதிபதியாக இருப்பவர் என்று பொருள். ஓம் சர்வேஸ்வராய நம என்ற மந்திரத்தை உச்சரித்து விநாயகரை  வழிபடலாம்.

விகட : விகட என்ற வார்த்தையானது மூர்க்கமான அல்லது சிக்கலான ஒருவரைக் குறிக்கிறது. இதற்காக உச்சரிக்கக்கூடிய மந்திரம் ஓம் விகடாய நம.

ஹேமடுண்டா : ஹேமடுண்டா என்ற சொல்லுக்கு இமயமலையில் தங்கியிருப்பவர் என்று பொருள். விநாயகப் பெருமானின் இந்த வடிவத்திற்கான மந்திரம் ஓம் ஹேமதுண்டாய நம.

முருகன் பெயரில் உள்ள ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

விநாயக் : விநாயக் சிறப்பாக வழிநடத்தும் திறன் கொண்டவர் என்று பொருள். மேலும் விநாயகப் பெருமானை வழிபடும்போது ஓம் விநாயகாய நம என்ற மந்திரம் உச்சரிக்க வேண்டும்.

கபில : கபில என்பது பொன் நிறத்தில் இருப்பவர் என்று பொருள். இந்த விநாயகப் பெருமானுக்கு ஓம் கபிலாய நம என்ற மந்திரத்தை உச்சரிக்கலாம்.

ஹரித்ரா : ஹரித்ரா என்ற சொல் மஞ்சள் நிறத்தில் இருப்பவரைக் குறிக்கிறது. இதற்கான மந்திரம் ஓம் ஹரித்ராய நம.

பால்சந்திரா : பால்சந்திரா என்பது சந்திரன் முகடு உள்ளவரைக் குறிக்கிறது. இந்த பெயருக்கான மந்திரம் ஓம் பால்சந்த்ராய நம.

சுரக்ராஜ் : சுரக்ராஜ் என்ற சொல் முழு சொர்க்கத்திற்கும் அதிபதியாக இருப்பவரைக் குறிக்கிறது. இதற்கான மந்திரம் ஓம் சுரக்ராஜாய நம.

சித்தி விநாயகம் : சித்தி விநாயகம் என்பது வெற்றியை அளிப்பவர் சித்தி விநாயகர் என்று பொருள். சித்தி விநாயகரின் மந்திரம் ஓம் சித்தி விநாயகாய நம.

இதுபோன்று பெயர்கள் பற்றிய  தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> பெயர்கள்