உலகம் வேறு பெயர்கள் | Ulagam Other Names in Tamil

Ulagam Other Names in Tamil

புவி வேறு பெயர்கள் | Puvi Veru Peyargal in Tamil

உலகம் வேறு பெயர்கள்: ஒரு பொருள் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே அதற்கு பெயர் கண்டிப்பாக இருக்கும். உதாரணத்திற்கு மனிதன் என்றாலே அவர்களுக்கென்று தனி பெயர் கட்டாயம் வைத்திருப்பார்கள். பறவை இனத்திற்கு தனி தனியாக வெவ்வேறு பெயர்கள் இருக்கும், விலங்கினத்திற்கு தனி வகையான பெயர்கள், பூமி பரப்பின் மிகப்பெரியதாக கொண்டிருக்கும் கடலுக்கு வெவ்வேறு பெயர்கள், பூக்களுக்கு வேறு பெயர்கள் என்று அனைத்து உயிருள்ளவைகளுக்கும் பெயர்கள் உள்ளன. அந்த வகையில் உலகத்திற்கு பல பெயர்கள் உள்ளன. அவற்றை இந்த பதிவில் படித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்..!

கடலுக்கு வேறு பெயர் என்ன?

உலகம் வேறு பெயர்கள்:

உகம் குவலயம் 
குவவு ஞாலம் 
பார் பொழில் 
புடவி பூழில் 
பொறை நீரகம் 
கிடக்கை மண்ணுலகு 
மண்ணகம் இருநிலம் 
வையம் மேதினி 
அகிலம் அவனி 
தரணி காசினி 

 

புவி பூவுலகு 
உலகு பூமி 
பிருதுவி அகலிடம் 
அசலை நேமி 
அகிலம் அளக்கர் 
வசுந்தரை தலம் 
தாத்திரி கிடக்கை 
மகி தரை 
தரித்திரிமண் 
கோத்திரி சதுக்கோணி

 

கதிரவன் வேறு பெயர்கள்..!

 

தறை பாத்திபம் 
சக்கரம் நிலம் 
சலாம்பரி மாதிரம் 
விமலை வசுதை 
தாலம் இம்பர் 
வையம் சாந்தை 
விசுவம் பாலம் 
நகம் பூதியம் 
ஏமாங்கிவையகம் 
இகம் பவனி 
மேதினி சகம் 
புவனம் 

 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>பெயர்கள் தமிழ்