63 நாயன்மார்கள் பெயர் பட்டியல் | 63 Nayanmargal Names in Tamil

63 Nayanmars Names List in Tamil

63 நாயன்மார்கள் | 63 Nayanmargal

63 Nayanmars Names List in Tamil: நாயன்மார்கள் என்பவர்கள் கி.பி 400-1000 காலக்கட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்திருந்த சிறந்த சிவனடியார்களில் சிலர். நாயன்மார்கள் என்போர் பெரிய புராணத்தில் கூறப்பட்ள்ள 63 சிவனடியார்கள் ஆவார்கள். நாயன்மாரை அறிமுகம் செய்து வைத்தவர் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார். சுந்தரமூர்த்தி நாயன்மார் என்பவர் திருத்தொண்டத் தொகையில் 62 நாயன்மார்களைப் பற்றி கூறியுள்ளார். அதன்பின் சேக்கிழார் திருத்தொண்டர் தொகையில் கூறப்பட்ட அறுபத்தி இரண்டு பேருடன் சுந்தரமூர்த்தி நாயன்மாரையும் சேர்த்து அறுபத்தி மூவரின் வரலாற்றை ”திருத்தொண்டர் புராணம்” என்னும் பெரிய புராணத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

நாயன்மார்களுக்கு சிவாலயங்களின் சுற்றுப்பிரகாரத்தினுள் சிலைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். மூவர் சிலைகள் வைக்க முடியாத சிறிய சிவாலயங்களில் ”நால்வர்” என்றழைக்கப்படும் “அப்பர், சுந்தரர், மாணிக்க வாசகர், திருஞானசம்பந்தரின்” உருவச் சிலைகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த நால்வரையும் “சைவ சமய குரவர்” என்று அழைக்கப்படுகின்றனர்.  சரி இப்போது 63 நாயன்மார்களின் (63 nayanmars) பெயர்கள், நாடு, பூசை நாள் பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்..!

18 சித்தர்கள் வரலாறு

63 நாயன்மார்கள் பெயர்:

நாயன்மார்கள் பெயர் (63 nayanmargal names in tamil) நாடு  பூசை நாள் 
அதிபத்தர்  சோழ நாடு  ஆவணி ஆயில்யம்
அப்பூதியடிகள் சோழ நாடு  தை சதயம்
அமர்நீதி நாயனார் சோழ நாடு  ஆனி பூரம் 
அரிவட்டாயர் சோழ நாடு  தை திருவாதிரை
ஆனாய நாயனார் மழ நாடு  கார்த்திகை ஹஸ்தம்
இசைஞானியார் நடு நாடு  சித்திரை சித்திரை
இடங்கழி நாயனார் கோனாடு  ஐப்பசி கார்த்திகை
இயற்பகை நாயனார் சோழ நாடு  மார்கழி உத்திரம்
இளையான்குடிமாறார் சோழ நாடு  ஆவணி மகம்
உருத்திர பசுபதி நாயனார் சோழ நாடு  புரட்டாசி அசுவினி
எறிபத்த நாயனார் சோழ நாடு  மாசி ஹஸ்தம்
ஏயர்கோன் கலிகாமர் சோழ நாடு  ஆனி ரேவதி
ஏனாதி நாதர் சோழ நாடு  புரட்டாசி உத்திராடம்
ஐயடிகள் காடவர்கோன் தொண்டை நாடு  ஐப்பசி மூலம்
கணநாதர் சோழ நாடு  பங்குனி திருவாதிரை
கணம்புல்லர் சோழ நாடு  கார்த்திகை கார்த்திகை
கண்ணப்பர் தொண்டை நாடு  தை மிருகசீருஷம்
கலிய நாயனார் தொண்டை நாடு  ஆடி கேட்டை
கழறிற்றறிவார் மலை நாடு  ஆடி சுவாதி
கழற்சிங்கர் தொண்டை நாடு  வைகாசி பரணி
காரி நாயனார் சோழ நாடு  மாசி பூராடம்
காரைக்கால் அம்மையார் சோழ நாடு  பங்குனி சுவாதி
குங்கிலியகலையனார் சோழ நாடு  ஆவணி மூலம்
குலச்சிறையார் பாண்டிய நாடு ஆவணி அனுஷம்
கூற்றுவர் பாண்டிய நாடு ஆடி திருவாதிரை
கலிக்கம்ப நாயனார் நடு நாடு தை ரேவதி
கோச்செங்கட் சோழன் சோழ நாடு  மாசி சதயம்
கோட்புலி நாயனார் சோழ நாடு  ஆடி கேட்டை
சடைய நாயனார் நடு நாடு மார்கஇசைழி திருவாதிரை
சண்டேசுவர நாயனார் சோழ நாடு தை உத்திரம்

63 நாயன்மார்கள் பெயர் பட்டியல்:

நாயன்மார்கள் பெயர் (63 nayanmargal) நாடு  பூசை நாள் 
சக்தி நாயனார் சோழ நாடு  ஐப்பசி பூரம்
சாக்கியர் சோழ நாடு  மார்கழி பூராடம்
சிறப்புலி நாயனார் சோழ நாடு  கார்த்திகை பூராடம்
சிறுதொண்டர் சோழ நாடு  சித்திரை பரணி
சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் நடு நாடு ஆடிச் சுவாதி
செருத்துணை நாயனார் சோழ நாடு ஆவணி பூசம்
சோமசிமாறர் சோழ நாடு வைகாசி ஆயிலியம்
தண்டியடிகள் சோழ நாடு பங்குனி சதயம்
திருக்குறிப்புத் தொண்டர் தொண்டை நாடு சித்திரை சுவாதி
திருஞானசம்பந்தமூர்த்தி சோழ நாடு வைகாசி மூலம்
திருநாவுக்கரசர் நடு நாடு சித்திரை சதயம்
திருநாளை போவார் சோழ நாடு புரட்டாசி ரோகிணி
திருநீலகண்டர் சோழ நாடு தை விசாகம்
திருநீலகண்ட யாழ்ப்பாணர் நடு நாடு வைகாசி மூலம்
திருநீலநக்க நாயனார் சோழ நாடு வைகாசி மூலம்
திருமூலர் வடநாடு ஐப்பசி அசுவினி
நமிநந்தியடிகள் சோழ நாடு வைகாசி பூசம்
நரசிங்க முனையர் நடுநாடு புரட்டாசி சதயம்
நின்றசீர் நெடுமாறன் பாண்டிய நாடு ஐப்பசி பரணி
நேச நாயனார் குடகு பங்குனி ரோகிணி
புகழ்சோழன் சோழ நாடு ஆடி கார்த்திகை
புகழ்த்துணை நாயனார் சோழ நாடு ஆவணி ஆயிலியம்
பூசலார் தொண்டை நாடு ஐப்பசி அனுஷம்
பெருமிழலைக் குறும்பர் சோழ நாடு ஆடி சித்திரை
மங்கையர்க்கரசியார் பாண்டிய நாடு சித்திரை ரோகிணி
மானக்கஞ்சாற நாயனார் சோழ நாடு மார்கழி சுவாதி
முருக நாயனார் சோழ நாடு வைகாசி மூலம்
முனையடுவார் நாயனார் சோழ நாடு பங்குனி பூசம்
மூர்க்க நாயனார் சோழ நாடு கார்த்திகை மூலம்
மூர்த்தி நாயனார் பாண்டிய நாடு ஆடி கார்த்திகை
மெய்ப்பொருள் நாயனார் நடுநாடு கார்த்திகை உத்திரம்
வாயிலார் நாயனார் தொண்டை நாடு மார்கழி ரேவதி
விறன்மிண்ட நாயனார் மலை நாடு சித்திரை திருவாதிரை

 

இது போன்று தமிழில் பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today Useful Information in Tamil