கம்பராமாயணம் பற்றிய குறிப்பு | Kamba Ramayanam in Tamil

Kamba Ramayanam in Tamil

கம்பராமாயணம் சிறு குறிப்பு | Kamba Ramayanam 6 Kandam in Tamil

கம்பராமாயணம் இராமன் பற்றிய கதை ஆகும். கம்பராமாயணம் என்னும் நூல் முதல் குலோத்துங்க சோழனின் சொல்லின் படி கம்பர் எனும் ஒரு புலவரால் இயற்றப்பட்ட நூல் ஆகும். இந்த நூல் வடமொழியில் வால்மீகி முனிவரின் மூலம் இயற்றப்பட்டது. இந்நூலில் ஆறு கண்டங்கள், 123 படலங்கள் 1,500 பாடல்களையும் கொண்டது. அதனை பற்றியும் கம்பராமாயணத்தின் குறிப்பு பற்றி தெளிவாக காண்போம்.

ஆறு காண்டங்களின் பெயர்கள்:

 1. பாலகாண்டம்
 2. அயோத்தியா காண்டம்
 3. ஆரண்ய காண்டம்
 4. கிட்கிந்தா காண்டம்
 5. சுந்தர காண்டம்
 6. யுத்த காண்டம் என மொத்தம் ஆறு காண்டங்கள் உள்ளன.

கம்பராமாயணம் கதாபாத்திரங்கள் பெயர்கள்:

 1. அகல்யை
 2. அகத்தியர்
 3. அகம்பனன்
 4. அங்கதன்
 5. அத்திரி
 6. இந்திரஜித்
 7. கரன் & தூஷணன்
 8. கபந்தன்
 9. குகன்
 10. கும்பகர்ணன்
 11. கும்பன்
 12. குசத்வஜன்
 13. கவுசல்யா, கைகேயி, சுமித்திரை
 14. சுநைனா
 15. கவுதமர்
 16. சதானந்தர்
 17. சம்பராசுரன்
 18. சபரி
 19. சதபலி
 20. சம்பாதி
 21. சீதா
 22. சுமந்திரர்
 23. சுக்ரீவன்
 24. சுஷேணன்
 25. சூர்ப்பணகை
 26. தசரதர்
 27. ததிமுகன்
 28. தாடகை
 29. தாரை
 30. தான்யமாலினி
 31. திரிசடை
 32. திரிசிரஸ்
 33. நளன்
 34. நாரதர்
 35. நிகும்பன்
 36. நீலன்
 37. பரசுராமர்
 38. பரத்வாஜர்
 39. பரதன்
 40. மந்தரை
 41. மதங்கர்
 42. மண்டோதரி
 43. மாரீசன் & சுபாகு
 44. மால்யவான்
 45. மாதலி
 46. யுதாஜித்
 47. ராவணன்
 48. ராமன்
 49. ரிஷ்யசிருங்கர்
 50. ருமை
 51. லங்காதேவி
 52. வசிஷ்டர்
 53. மார்க்கண்டேயர், மவுத்கல்யர், வாமதேவர், காஷ்யபர், கார்த்தியாயனர், கவுதமர்,
 54. ஜாபாலி
 55. வருணன்
 56. வால்மீகி
 57. வாலி
 58. விஸ்வாமித்ரர்
 59. விராதன்
 60. விபீஷணன்
 61. வினதன்
 62. ஜடாயு
 63. ஜனகர்
 64. ஊர்மிளா
 65. ஜாம்பவான்
 66. அனுமான்
 67. ஸ்வயம்பிரபை
 68. மாண்டவி
 69. சுருதகீர்த்தி
 70. கம்பர்
 • ஆறு காண்டங்களில் ஒவ்வொரு படலத்திலும் வரும் காண்டங்கலின் பெயர்களை காண்போம்.
திருக்குறள் அதிகாரம்

கம்பராமாயணம் பால காண்டம்:

 • ஆறு படலங்களில் முதலாவது காண்டம் பாலகாண்டம். இராவணனை அழிக்க இராமன் மனிதனாக அவதாரம் எடுப்பது பாலகாண்டம் ஆகும். இந்த காண்டம் 24 படலங்களைக் கொண்டு அமைந்துள்ளது.
 1. ஆற்றுப் படலம்
 2. நாட்டுப் படலம்
 3. நகரப் படலம்
 4. அரசியற் படலம்
 5. திரு அவதாரப் படலம்
 6. கையடைப் படலம்
 7. தாடகை வதைப் படலம்
 8. வேள்விப் படலம்
 9. அகலிகைப் படலம்
 10. மிதிலைக் காட்சிப் படலம்
 11. கைக்கிளைப் படலம்
 12. வரலாற்றுப் படலம்
 13. கார்முகப் படலம்
 14. எழுச்சிப் படலம்
 15. சந்திரசயிலப் படலம்
 16. வரைக்காட்சிப் படலம்
 17. பூக்கொய் படலம்
 18. நீர் விளையாட்டுப் படலம்
 19. உண்டாட்டுப் படலம்
 20. எதிர்கொள் படலம்
 21. உலாவியற் படலம்
 22. கோலம்காண் படலம்
 23. கடிமணப் படலம்
 24. பரசுராமப் படலம்.

அயோத்தியா காண்டம்:

 • அயோத்தியா காண்டம் என்பது இராமாயணத்தில் இரண்டாவது காண்டம் ஆகும்.
 • சீதையை திருமணம் செய்து கொண்டு இராமன் காட்டை ஆழச் செய்வது இந்த காண்டத்தில்தான்.
 • இந்த காண்டம் 13 படலங்களைக் கொண்டு அமைந்துள்ளது.
 1. மந்திரப் படலம்
 2. மந்தரை சூழ்ச்சிப் படலம்
 3. கைகேயி சூழ்ச்சிப் படலம்
 4. நகர் நீங்கு படலம்
 5. தைலம் ஆட்டு படலம்
 6. கங்கைப் படலம்
 7. குகப் படலம்
 8. வனம் புகு படலம்
 9. சித்திரகூடப் படலம்
 10. பள்ளிப்படைப் படலம்
 11. ஆறுசெல் படலம்
 12. கங்கை காண் படலம்
 13. திருவடி சூட்டு படலம்.
சிலப்பதிகாரம் சிறப்புகள்

ஆரண்ய காண்டம் என்றால் என்ன:

 • ஆரண்ய காண்டம் இராமாயணத்தில் மூன்றாவது காண்டம் ஆகும்.
  இராமன் காட்டில் அரக்கர்களை பற்றியும், ஆயுதங்களை பற்றியும் தெரிந்துகொள்வது இந்த காண்டத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த காண்டம் 13 படலங்களைக் கொண்டுள்ளது.
 1. விராதன் வதைப் படலம்
 2. சரபங்கன் பிறப்பு நீங்கு படலம்
 3. அகத்தியப் படலம்
 4. சடாயு காண் படலம்
 5. சூர்ப்பணகைப் படலம்
 6. கரன் வதைப் படலம்
 7. சூர்ப்பணகை சூழ்ச்சிப் படலம்
 8. மாரீசன் வதைப் படலம்
 9. இராவணன் சூழ்ச்சிப் படலம்
 10. சடாயு உயிர் நீத்த படலம்
 11. அயோமுகிப் படலம்
 12. கவந்தன் படலம்
 13. சவரி பிறப்பு நீங்கு படலம்.

கிட்கிந்தா காண்டம்:

 • கிட்கிந்தா காண்டம் இராமாயணத்தின் நான்காவது படலம் ஆகும். இராமன் சீதையை தேடி செல்வது இந்த காண்டத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த காண்டம் 17 படலங்களை கொண்டுள்ளது, அதன் பெயர்களை காண்போம்.
 1. பம்பை வாவிப் படலம்
 2. அனுமப் படலம்
 3. நட்புக் கோட்படலம்
 4. மராமரப் படலம்
 5. துந்துபிப் படலம்
 6. கலன் காண் படலம்
 7. வாலி வதைப் படலம்
 8. தாரை புலம்புறு படலம்
 9. அரசியற் படலம்
 10. கார்காலப் படலம்
 11. கிட்கிந்தைப் படலம்
 12. தானை காண் படலம்
 13. நாட விட்ட படலம்
 14. பிலம் புக்கு நீங்கு படலம்
 15. ஆறு செல் படலம்
 16. சம்பாதிப் படலம்
 17. மயேந்திரப் படலம்.

சுந்தர காண்டம் படலங்கள்:

 • சுந்தர காண்டம் இராமாயணத்தின் ஐந்தாவது காண்டமாகும். சீதையை அனுமன் குரங்கு வடிவத்தில் காண்பது. அனுமனை பற்றி கூறுவது இந்த காண்டத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்த காண்டத்தில் 14 படலங்கள் உள்ளன, அதன் பெயர்கள் பின்வருமாறு.
 1. கடல் தாவு படலம்
 2. ஊர் தேடு படலம்
 3. காட்சிப் படலம்
 4. உருக் காட்டு படலம்
 5. சூடாமணிப் படலம்
 6. பொழில் இறுத்த படலம்
 7. கிங்கரர் வதைப் படலம்
 8. சம்புமாலி வதைப் படலம்
 9. பஞ்ச சேனாபதிகள் வதைப் படலம்
 10. அக்ககுமாரன் வதைப் படலம்
 11. பாசப் படலம்
 12. பிணி வீட்டு படலம்
 13. இலங்கை எரியூட்டு படலம்
 14. திருவடி தொழுத படலம்.
சிலப்பதிகாரம் மதுரைக் காண்டம்

யுத்த காண்டம் படலங்கள்:

 • யுத்த காண்டம் இராமாயணத்தின் ஆறாவது காண்டமாகும். யுத்த காண்டத்தை இலங்கை காண்டம் என்றும் அழைப்பார்கள்.
 • இராமன் இலங்கையில் இராவணனோடு நடத்திய போரில் சீதையை காப்பாற்றியது இந்த காண்டத்தில் தான் நடைபெற்றது.
 • இந்த காண்டத்தில் 43 படலங்கள் உள்ளன. அதன் பெயர்கள் பின் வருமாறு.
 1. கடல் காண் படலம்
 2. இராவணன் மந்திரப் படலம்
 3. இரணியன் வதைப் படலம்
 4. வீடணன் அடைக்கலப் படலம்
 5. ஒன்னார் வலிஅறி படலம்
 6. கடல் சீறிய படலம்
 7. வருணன் அடைக்கலப் படலம்
 8. சேது பந்தனப் படலம்
 9. ஒற்றுக் கேள்விப் படலம்
 10. இலங்கைகாண் படலம்
 11. இராவணன் வானரத்தானை காண் படலம்
 12. மகுட பங்கப் படலம்
 13. அணிவகுப்புப் படலம்
 14. அங்கதன் தூதுப் படலம்
 15. முதற் போர் புரி படலம்
 16. கும்பகருணன் வதைப் படலம்
 17. மாயா சனகப் படலம்
 18. அதிகாயன் வதைப் படலம்
 19. நாகபாசப் படலம்
 20. படைத் தலைவர் வதைப் படலம்
 21. மகரக்கண்ணன் வதைப் படலம்
 22. பிரமாத்திரப் படலம்
 23. சீதை களம்காண் படலம்
 24. மருத்துமலைப் படலம்
 25. களியாட்டுப் படலம்
 26. மாயா சீதைப் படலம்
 27. நிகும்பலை யாகப் படலம்
 28. இந்திரசித்து வதைப் படலம்
 29. இராவணன் சோகப் படலம்
 30. படைக் காட்சிப் படலம்
 31. மூலபல வதைப் படலம்
 32. வேல் ஏற்ற படலம்
 33. வானரர் களம் காண் படலம்
 34. இராவணன் களம் காண் படலம்
 35. இராவணன் தேர் ஏறு படலம்
 36. இராமன் தேர் ஏறு படலம்
 37. இராவணன் வதைப் படலம்
 38. மண்டோதரி புலம்புறு படலம்
 39. வீடணன் முடி சூட்டு படலம்
 40. பிராட்டி திருவடி தொழுத படலம்
 41. மீட்சிப் படலம்
 42. திருமுடி சூட்டு படலம்
 43. விடை கொடுத்த படலம்.
இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் –> Today Useful Information in tamil