தமிழ் புத்தாண்டு பெயர்கள் | Tamil Puthandu Peyargal

Tamil Puthandu Peyargal

தமிழ் வருடங்களின் தமிழ் பெயர்கள் | Tamil Varudangal 60 Names in Tamil

வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் புத்தாண்டு என்பது தமிழர்களுக்கு மிக விமர்சையான விழாவாகும். நாம் இந்த பதிவில் தமிழ் புத்தாண்டிற்கான பெயர்களையும், தமிழ் வருடத்திற்கான தமிழ் பெயர்களையும் படித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம். தமிழ் ஆண்டுகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் ஒவ்வொரு பெயர் உள்ளன. இந்த தமிழ் வருடங்களின் பெயர்களானது மொத்தம் 60 வகையாக இருக்கிறது. வாங்க அந்த பெயர்களை படித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.

வித்தியாசமான தமிழ் பெயர்கள்

வருடம் மற்றும் தமிழ் புத்தாண்டு பெயர்கள்:

வருடங்கள் தமிழ் புத்தாண்டு பெயர்கள் 
1987-88 பிரபவ
1988-89 விபவ
1989-90 சுக்ல
1990-91 பிரமோதூத
1991-92 பிரஜோத்பத்தி
1992-93 ஆங்கிரச
1993-94 ஸ்ரீமுக
1994-95 பவ
1995-96 யுவ
1996-97 தாது

 

1997-98 ஈஸ்வர
1998-99 பகுதான்ய
1999-00 பிரமாதி
2000-01 விக்ரம
2001-02 விஷு
2002-03 சித்ரபானு
2003-04 சுபானு
2004-05 தாரண
2005-06 பார்த்திப
2006-07 விய

 

2007-08 ஸர்வஜித்து
2008-09 ஸர்வதாரி
2009-10 விரோதி
2010-11 விக்ருதி
2011-12 கர
2012-13 நந்தன
2013-14 விஜய
2014-15 ஜய
2015-16 மன்மத
2016-17 துர்முகி

 

2017-18 ஹேவிளம்பி
2018-19 விளம்பி
2019-20 விகாரி
2020-21 சார்வரி
2021-22 பிலவ
2022-23 சுபகிருது
2023-24 சோபகிருது
2024-25 குரோதி
2025-26 விசுவாவசு
2026-27 பராபவ

 

2027-28 பிலவங்க
2028-29 கீலக
2029-30 சௌமிய
2030-31 சாதாரண
2031-32 விரோதிகிருது
2032-33 பரிதாபி
2033-34 பிரமாதீச
2034-35 ஆனந்த
2035-36 ராக்ஷஸ
2036-37 நள

 

2037-38 பிங்கள
2038-39 காளயுக்தி
2039-40 சித்தார்த்திரி
2040-41 ரௌத்த்ரி
2041-42 துன்மதி
2042-43 துந்துபி
2043-44 ருத்ரோத்காரி
2044-45 ரக்தாக்ஷி
2045-46 குரோதன
2046-47 அக்ஷய
இயற்கை சார்ந்த தமிழ் பெயர்கள்

தமிழ் வருடங்களின் தமிழ் பெயர்கள்:

தமிழ் வருட தமிழ் பெயர்  தமிழ் புத்தாண்டு பெயர்கள் 
நற்றோன்றல்பிரபவ
உயர்தோன்றல்விபவ
வெள்ளொளிசுக்ல
பேருவகைபிரமோதூத
மக்கட்செல்வம்பிரசோற்பத்தி
அயல்முனிஆங்கீரச
திருமுகம்ஸ்ரீமுக
தோற்றம்பவ
இளமையுவ
மாழைதாது

 

ஈச்சுரம்ஈஸ்வர
கூலவளம்வெகுதானிய
முன்மைபிரமாதி
நேர்நிரல்விக்கிரம
விளைபயன்விஷு
ஓவியக்கதிர்சித்திரபானு
நற்கதிர்சுபானு
தாங்கெழில்தாரண
நிலவரையன்பார்த்திப
விரிமாண்புவிய

 

முற்றறிவு யாவுந்திறல்சர்வசித்து
முழுநிறைவுசர்வதாரி
தீர்பகைவிரோதி
வளமாற்றம்விக்ருதி
செய்நேர்த்திகர
நற்குழவிநந்தன
உயர்வாகைவிஜய
வாகைஜய
காதன்மைமன்மத
வெம்முகம்துன்முகி

 

பொற்றடைஹேவிளம்பி
அட்டிவிளம்பி
எழில்மாறல்விகாரி
வீறியெழல்சார்வரி
கீழறைபிலவ
நற்செய்கைசுபகிருது
மங்கலம்சோபகிருது
பகைக்கேடுகுரோதி
உலகநிறைவுவிசுவாசுவ
அருட்டோற்றம்பரபாவ

 

நச்சுப்புழைபிலவங்க
பிணைவிரகுகீலக
அழகுசௌமிய
பொதுநிலைசாதாரண
இகல்வீறுவிரோதகிருது
கழிவிரக்கம்பரிதாபி
நற்றலைமைபிரமாதீச
பெருமகிழ்ச்சிஆனந்த
பெருமறம்ராட்சச
தாமரைநள

 

பொன்மைபிங்கள
கருமைவீச்சுகாளயுக்தி
முன்னியமுடிதல்சித்தார்த்தி
அழலிரௌத்திரி
கொடுமதிதுன்மதி
பேரிகைதுந்துபி
ஒடுங்கிருத்ரோத்காரி
செம்மைரக்தாட்சி
எதிரேற்றம்குரோதன
வளங்கலன்அட்சய

 

இதுபோன்று பெயர்கள் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>பேபி நேம் தமிழ்