லி லு லே லோ குழந்தை பெயர்கள்

baby names tamil

லி லு லே லோ பெயர்கள் – லி லு லே லோ Tamil Baby Names

ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கு “லி, லு, லே, லோ” என்ற எழுத்துக்களில் தொடங்கும் பெயர்கள் என்னென்ன இருக்கிறது என்பதை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். அதாவது ஆண் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கான லி வரிசை பெயர்கள், லு வரிசை பெயர்கள், லே வரிசை பெயர்கள், லோ வரிசை பெயர்கள் பட்டியல்களை இந்த பதிவில் பதிவு செய்துள்ளோம் அவற்றில் உங்களுக்கு பிடித்த பெயர்களை தங்கள் குழந்தைக்கு பெயராக சூட்டி மகிழுங்கள்.

லி லு லே லோ தமிழ் பேபி நேம்ஸ் – லி லு லே லோ Tamil Boy Baby Names

லி வரிசை குழந்தை பெயர்கள்:

லி வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்லி வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
லிங்காலில்லி
லிங்குசாமிலிதிகா
லிங்கம்லிலாவதி
லிங்கேஸ்வரன்லிண்டா
லிங்கேஷ்லிதிஷா
லிதிக்லிலு
லித்தேஷ்லிப்னி

லு வரிசை குழந்தை பெயர்கள்:

லு வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் லு வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
லுத்ஃபீலுத்ஃபிய்யா
லுபாப்லுப்னா
லுஜைன்லுபாப்
லுபேஷ்லுபாபா
லுஹித்லுஜைனா
லுகேஷ்

லே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்:

லே வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்லே வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
ஆண் குழந்தை பெயர்கள் லே வரிசையில் இல்லைலேகா
லேனி

லோ வரிசை குழந்தை பெயர்கள்:

லோ வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்லோ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்
லோகேஷ்லோகேஸ்வரி
லோகேஸ்வரன்லோகவல்லி
லோகநாதன்லோகநாயகி
லோகமணிலோகினி
லோகேந்திரன்லோகிதா
லோகித்லோகப்ரியா
லோகிதன்லோபா
லோகப்ரியன்

 

இதையும் கிளிக் செய்து படியுங்கள்–> ஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் வைக்கும் முறை

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>குழந்தை நலன்