கால பைரவர் மந்திரம் | Bairavar 108 Potri | கால பைரவர் மூல மந்திரம்

Bairavar 108 Potri

கால பைரவர் காயத்ரி மந்திரம் | Bairavar Manthiram

கால பைரவர் மந்திரம் தமிழில்: நம் வாழ்வில் இருக்கும் துன்பங்கள் நீங்கி மகிழ்ச்சியாகவும், நிம்மதியாகவும் இருப்பதற்காக நாம் வணங்கும் கடவுள் பலர் உள்ளனர். அப்படி வணங்கும் கடவுள்களுள் ஒருவர் கால பைரவர். சிவனின் அறுபத்து நான்கு திருமேனிகளுள் ஒருவர் இந்த கால பைரவர் ஆவார். இவர் காவல் தெய்வமாக, காக்கும் கடவுளாக காசியில் கடவுளாக திகழ்கிறார். காக்கும் கடவுளான கால பைரவரின் காயத்ரி மந்திரத்தை நாம் இந்த தொகுப்பில் பார்க்கலாம் வாங்க.

கால பைரவர் மந்திரம் – பைரவர் போற்றி:

  • கால பைரவரின் வாகனம் நாய் ஆகும். அதனால் நாயிற்கு பைரவர் என்ற பெயரும் உள்ளது. சொர்ணாகர்ஷண பைரவர், யோக பைரவர், ஆதி பைரவர், கால பைரவர், உக்ர பைரவர் என்ற சிறப்பு பெயர்களாலும் பைரவரை அழைப்பது உண்டு. அஷ்ட பைரவராக இருந்து எட்டு திசைகளையும் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார்.
  • தேய்பிறை அன்று அஷ்டமி திதியில் மாலை 04.30 – 06.00 மணிக்குள் வீட்டில் அல்லது காலபைரவரின் சன்னதியில் அமர்ந்து இவருடைய மந்திரத்தை உச்சரிக்கலாம். கால பைரவர் மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் குடும்பத்தில் உள்ள துன்பங்கள் மறைந்து வாழ்வில் வசந்தம் உண்டாகும். வாழ்வில் நிம்மதியை உண்டாக்கும் கால பைரவர் மந்திரத்தை பார்க்கலாம்.

கால பைரவர் மந்திரம்

காயத்ரி மந்திரங்கள் – பைரவ காயத்ரி 1

”ஓம் சூல ஹஸ்தாய வித்மஹே ஸ்வாந வாஹாய தீமஹி தந்நோ

பைரவ: ப்ரசோதயாத்”

பைரவ காயத்ரி: 2

ஓம் திகம்பராய வித்மஹே தீர்கதிஷணாய தீமஹி தந்நோ

பைரவ: ப்ரசோதயாத்

கால பைரவர் மந்திரம் – பைரவர் 108 போற்றி:

ஓம் பைரவனே போற்றி
ஓம் பயநாசகனே போற்றி
ஓம் அஷ்டரூபனே போற்றி

ஓம் அஷ்டமி தோன்றலே போற்றி
ஓம் அயன்குருவே போற்றி
ஓம் அறக்காவலனே போற்றி
ஓம் அகந்தையழிப்பவனே போற்றி
ஓம் அடங்காரின் அழிவே போற்றி
ஓம் அற்புதனே போற்றி
ஓம் அசிதாங்க பைரவனே போற்றி

ஓம் ஆனந்த பைரவனே போற்றி
ஓம் ஆலயக்காவலனே போற்றி
ஓம் இன்னல் பொடிப்பவனே போற்றி
ஓம் இடுகாட்டில் இருப்பவனே போற்றி

கால பைரவர் மந்திரம் – Bairavar 108 Potri – கால பைரவர் காயத்ரி மந்திரம்:

ஓம் உக்ர பைரவனே போற்றி
ஓம் உடுக்கை ஏந்தியவனே போற்றி
ஓம் உதிரம் குடித்தவனே போற்றி
ஓம் உன்மத்த பைரவனே போற்றி
ஓம் உறங்கையில் காப்பவனே போற்றி
ஓம் ஊழ்வினை தீர்ப்பவனே போற்றி

ஓம் எல்லை தேவனே போற்றி
ஓம் எளிதில் இரங்குபவனே போற்றி
ஓம் கபாலதாரியே போற்றி
ஓம் கங்காளமூர்த்தியே போற்றி
ஓம் கர்வ பங்கனே போற்றி

ஓம் கல்பாந்த பைரவனே போற்றி
ஓம் கதாயுதனே போற்றி
ஓம் கனல்வீசும் கண்ணனே போற்றி
ஓம் கருமேக நிறனே போற்றி
ஓம் கட்வாங்க தாரியே போற்றி

ஓம் நம சிவாய மந்திரம் மற்றும் சிவனின் 108 போற்றி

Bairavar 108 Potri – கால பைரவர் மூல மந்திரம்:

ஓம் களவைக் குலைப்போனே போற்றி
ஓம் கருணாமூர்த்தியே போற்றி
ஓம் கால பைரவனே போற்றி
ஓம் காபாலிகர் தேவனே போற்றி
ஓம் கார்த்திகையில் பிறந்தவனே போற்றி
ஓம் காளாஷ்டமிநாதனே போற்றி

ஓம் காசிநாதனே போற்றி
ஓம் காவல்தெய்வமே போற்றி
ஓம் கிரோத பைரவனே போற்றி
ஓம் கொன்றைப்பிரியனே போற்றி

கால பைரவர் மந்திரம் – Bairavar 108 Potri:

ஓம் சண்ட பைரவனே போற்றி
ஓம் சட்டை நாதனே போற்றி
ஓம் சம்ஹார பைரவனே போற்றி

ஓம் சங்கடம் தீர்ப்பவனே போற்றி
ஓம் சிவத்தோன்றலே போற்றி
ஓம் சிவாலயத்து இருப்போனே போற்றி
ஓம் சிக்ஷகனே போற்றி
ஓம் சீர்காழித்தேவனே போற்றி
ஓம் சுடர்ச்சடையனே போற்றி
ஓம் சுதந்திர பைரவனே போற்றி

கணபதி ஹோமம் பலன்கள்

Bairavar Manthiram – கால பைரவர் மந்திரம்:

ஓம் சிவ அம்சனே போற்றி
ஓம் சுவேச்சா பைரவனே போற்றி
ஓம் சூலதாரியே போற்றி
ஓம் சூழ்வினை அறுப்பவனே போற்றி
ஓம் செம்மேனியனே போற்றி

ஓம் க்ஷேத்ரபாலனே போற்றி
ஓம் தட்சனை அழித்தவனே போற்றி
ஓம் தலங்களின் காவலனே போற்றி
ஓம் தீது அழிப்பவனே போற்றி
ஓம் துர்சொப்பன நாசகனே போற்றி

ஓம் தெற்கு நோக்கனே போற்றி
ஓம் தைரியமளிப்பவனே போற்றி

Bairavar 108 Potri – கால பைரவர் காயத்ரி மந்திரம்:

ஓம் நவரச ரூபனே போற்றி
ஓம் நரசிம்ம சாந்தனே போற்றி
ஓம் நள்ளிரவு நாயகனே போற்றி
ஓம் நரகம் நீக்குபவனே போற்றி
ஓம் நாய் வாகனனே போற்றி
ஓம் நாடியருள்வோனே போற்றி
ஓம் நிமலனே போற்றி
ஓம் நிர்வாணனே போற்றி

ஓம் நிறைவளிப்பவனே போற்றி
ஓம் நின்றருள்வோனே போற்றி
ஓம் பயங்கர ஆயுதம் போற்றி
ஓம் பகையளிப்பவனே போற்றி
ஓம் பரசு ஏந்தியவனே போற்றி
ஓம் பலிபீடத்து உறைவோனே போற்றி

Bairavar 108 Potri – கால பைரவர் மந்திரம்:

ஓம் பாபம் தீர்ப்பவனே போற்றி
ஓம் பால பைரவனே போற்றி
ஓம் பாம்பணிந்த தெய்வமே போற்றி
ஓம் பிரளயகாலனே போற்றி

ஓம் பிரம்ம சிரச்சேதனே போற்றி
ஓம் பூஷண பைரவனே போற்றி
ஓம் பூதங்களின் நாதனே போற்றி

கால பைரவர் மந்திரம் – 108 Kala Bhairava Potri:

ஓம் பெரியவனே போற்றி
ஓம் பைராகியர் நாதனே போற்றி
ஓம் மல நாசகனே போற்றி
ஓம் மகோதரனே போற்றி
ஓம் மகா பைரவனே போற்றி
ஓம் மலையாய் உயர்ந்தவனே போற்றி
ஓம் மகா குண்டலனே போற்றி

ஓம் மார்த்தாண்ட பைரவனே போற்றி
ஓம் முக்கண்ணனே போற்றி
ஓம் முக்தியருள்வோனே போற்றி
ஓம் முனீஸ்வரனே போற்றி
ஓம் மூலமூர்த்தியே போற்றி
ஓம் யமவாதனை நீக்குபவனே போற்றி

Kala Bhairava 108 Potri – கால பைரவர் மந்திரம்:

ஓம் யாவர்க்கும் எளியவனே போற்றி
ஓம் ருத்ரனே போற்றி
ஓம் ருத்ராட்சதாரியே போற்றி
ஓம் வடுக பைரவனே போற்றி

ஓம் வடுகூர் நாதனே போற்றி
ஓம் வடகிழக்கு அருள்வோனே போற்றி
ஓம் வடைமாலைப் பிரியனே போற்றி

ஓம் வாரணாசி வேந்தே போற்றி
ஓம் வாமனர்க்கு அருளியவனே போற்றி
ஓம் விரும்பியதை அருள்வோனே போற்றி
ஓம் விபீஷண பைரவனே போற்றி
ஓம் வீழாமல் காப்பவனே போற்றி போற்றி

இதுபோன்று ஆன்மிக தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்—> ஆன்மிக தகவல்கள்