தங்கம் விலை வரலாறு | Gold Price History in tamil

gold history in tamil

தங்கம் விலை வரலாறு

இந்த உலகத்தில் எதனுடைய மதிப்பு மாறினாலும் ஏன் அரசாட்சி மாறினாலும் கூட எந்த நாட்டிலும் தங்கத்தின் மதிப்பு மட்டும் ஆதிகாலத்தில் இருந்து இந்த காலம் வரை மாறுவதே இல்லை. எல்லா பொருளுக்கும் குறிப்பிட்ட காலம் வரை தான் மதிப்பு இருக்கும். தங்கத்திற்கு மட்டும் அதன் மதிப்பு எப்பொழுதும் குறைவதே இல்லை. அப்படிப்பட்ட தங்கத்தின் விலை நம் முன்னோர் காலத்தில் என்ன மதிப்பில் இருந்தது, இப்பொழுது எந்த அளவிற்கு மாற்றம் அடைந்துள்ளது என்பதை ஒரு முன்னோட்டம் பார்க்கலாம் வாங்க.

மிகப்பெரிய தங்க சுரங்கம் உள்ள இடம்:

thangam vilai varlarau

தங்கம் என்பது ஒரு மஞ்சள் நிறமுள்ள உலோகம் ஆகும். உலகத்தின் மிகப்பெரிய தங்க சுரங்கம் Witwatersrand Basin, South Africa என்ற இடத்தில் 2,998 மீ ஆழத்தில் உள்ளது. பிரபலமான தங்க சுரங்கங்கள் கர்நாடகா, ஜார்கண்ட் மற்றும் உத்திரபிரதேசத்தில் உள்ளது.

தங்கம் விலை வரலாறு

வருடம்  தங்கத்தின் விலை (24 CT)
1964 Rs. 63.25
1965 Rs. 71.75
1966 Rs. 83.75
1967 Rs. 102.50
1968 Rs.162.00
1969 Rs.176.00
1970 Rs.184.00
1971 Rs.193.00
1972 Rs.202.00
1973 Rs.278.50

Gold History in Tamil:

வருடம்  தங்கத்தின் விலை (24 CT)
1974 Rs.506.00
1975 Rs.540.00
1976 Rs.432.00
1977 Rs.486.00
1978 Rs.685.00
1979 Rs.937.00
1980 Rs.1,330.00
1981 Rs.1,800.00
1982 Rs.1,645.00
1983 Rs.1,800.00

தங்கம் விலை வரலாறு:

வருடம்  தங்கத்தின் விலை (24 CT)
1984 Rs.1,970.00
1985 Rs.2,130.00
1986 Rs.2,140.00
1987 Rs.2,570.00
1988 Rs.3,130.00
1989 Rs.3,140.00
1990 Rs.3,200.00
1991 Rs.3,466.00
1992 Rs.4,334.00
1993 Rs.4,140.00

Gold History in Tamil:

வருடம்  தங்கத்தின் விலை (24 CT)
1994 Rs.4,598.00
1995 Rs.4,680.00
1996 Rs.5,160.00
1997 Rs.4,725.00
1998 Rs.4,045.00
1999 Rs.4,234.00
2000 Rs.4,400.00
2001 Rs.4,300.00
2002 Rs.4,990.00
2003 Rs.5,600.00

தங்கம் வரலாறு:

வருடம்  தங்கத்தின் விலை (24 CT)
2004 Rs.5,850.00
2005 Rs.7,000.00
2006 Rs.8,400.00
2007 Rs.10,800.00
2008 Rs.12,500.00
2009 Rs.14,500.00
2010 Rs.18,500.00
2011 Rs.26,400.00
2012 Rs.31,050/-
2013 Rs.29,600/-

Gold History in Tamil:

வருடம்  தங்கத்தின் விலை (24 CT)
2014 Rs.28,006.50
2015 Rs.26,343.50
2016 Rs.28,623.50
2017 Rs.29,667.50
2018 Rs.31,438.00
2019 Rs.35,220.00
2020 Rs.48,651.00

 

  • 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ஆகிய வருடங்களில் தங்க விற்பனை செய்தவர்களுக்கு 3.5 மடங்கு லாபம் கிடைத்துள்ளது.
  • இந்தியாவில் தங்கத்தின் விலை 2010 முதல் 2020 வரை குறைவாக இருந்தது. 2010-ல் 10g தங்கத்தின் மதிப்பு Rs.18,500/- மற்றும் 2020-ல் Rs.48,651/- ஆக இருந்தது. இப்பொழுது தங்கத்தின் மதிப்பு அதிகரித்து தான் உள்ளது.
  • இந்த கொரோனா காலத்திலும் மற்ற எந்த துறையிலும் கிடைக்காத லாபம் தங்கத்திற்கு மட்டும் கிடைத்து கொண்டே உள்ளது.
தங்கம் விலை இன்றைய நிலவரம் 2022
தங்கம் விலை இன்று மதுரை

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today Useful Information in Tamil