ஐஸ்வர்யத்தை அள்ளித்தரும் சுக்கிரன் 108 போற்றிகள்..!

Sukran 108 Potri in Tamil

Sukran 108 Potri in Tamil

வணக்கம் வாசகர்களே..! பொதுவாக ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மொத்தம் 12 ராசிகள் உள்ளது. அப்படி இருக்கும் ராசிகளில் கிரகங்களின் மாற்றம் என்பது நடந்து கொண்டு தான் உள்ளது. அதாவது கிரகங்கள் ஒரே ராசியில் இருப்பதில்லை. ஒரு ராசியில் இருந்து இன்னொரு ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைகிறது. அப்படி பெயர்ச்சிக்கும் போது சில ராசிகளுக்கு நன்மைகளையும், சில ராசிகளுக்கு கஷ்டங்களையும் கொடுக்கும். அப்படி நம் வாழ்வில் இன்பங்களை தந்த அருள்புரிபவர் தான் சுக்கிர பகவான். சுக்கிர பகவானை வணங்கி வருவதால் பல நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கும். அப்படி நீங்கள் சுக்கிர பகவானை வழிபடும் போது இந்த 108 போற்றிகளை சொல்லி வழிபடுங்கள். நீங்கள் நினைத்தது உங்களை வந்து சேரும். மகிழ்ச்சி நிறைந்து இருக்கும்.

ராகு பகவான் 108 போற்றி

சுக்கிர பகவான் 108 போற்றிகள்: 

ஓம் அசுர குருவே போற்றி
ஓம் அரியசக்தி வாய்த்தவனே போற்றி
ஓம் அழகனே போற்றி
ஓம் அரங்கத்தருள்பவனே போற்றி
ஓம் அந்தணனே போற்றி
ஓம் அத்தி சமித்தனே போற்றி

ஓம் அவுணரமைச்சனே போற்றி
ஓம் அந்தகனுக்குக்குதவியனே போற்றி
ஓம் ஆறாம் கிரகனே போற்றி
ஓம் ஆச்சாரியனே போற்றி
ஓம் இருகரனே போற்றி
ஓம் இந்திரியமானவனே போற்றி

ஓம் இல்லறக் காவலே போற்றி
ஓம் இரு பிறையுளானே போற்றி
ஓம் ஈர்க்கும் மீனே போற்றி
ஓம் உல்லாசனே போற்றி
ஓம் உற்றோர்க் காவலே போற்றி
ஓம் ஒரு கண்ணனே போற்றி

ஓம் ஒளி மிக்கவனே போற்றி
ஓம் கசன் குருவே போற்றி
ஓம் கசனால் மீண்டவனே போற்றி
ஓம் கலை நாயகனே போற்றி
ஓம் கலை வளர்ப்போனே போற்றி
ஓம் கருடவாகனனே போற்றி

ஓம் கமண்டலதாரியே போற்றி
ஓம் களத்ர காரகனே போற்றி
ஓம் கயமுகன் தந்தையே போற்றி
ஓம் காவியனே போற்றி
ஓம் கனகம் ஈவோனே போற்றி
ஓம் கீழ் திசையனே போற்றி

ஓம் கிழக்கு நோக்கனே போற்றி
ஓம் கிரகாதிபனே போற்றி
ஓம் சடை முடியனே போற்றி
ஓம் சயந்தி நாதனே போற்றி
ஓம் சஞ்சீவினி அறிந்தவனே போற்றி
ஓம் சந்திரன் ஆகானே போற்றி

ஓம் சத்ரு நாசகனே போற்றி
ஓம் சிவனடியானே போற்றி
ஓம் சிவனுதரத்திருந்தவனே போற்றி
ஓம் சுக்கிரனே போற்றி
ஓம் சுக்கிரன் ஆனவனே போற்றி
ஓம் சுக்கிர நீதிஅருளியவனே போற்றி

ஓம் சுரர்ப் பகைவனே போற்றி
ஓம் சுக்கிராச்சாரியனே போற்றி
ஓம் செழிப்பிப்பவனே போற்றி
ஓம் தவயோகனே போற்றி
ஓம் ததீசியை உயிர்ப்பித்தவனே போற்றி
ஓம் திங்கள் பகையே போற்றி

ஓம் திருவெள்ளியங்குடித் தேவனே போற்றி
ஓம் துலாராசி அதிபதியே போற்றி
ஓம் திருநாவலூரில் அருள்பவனே போற்றி
ஓம் தேவயானி தந்தையே போற்றி
ஓம் தூமகேதுக்கருளியவனே போற்றி
ஓம் நாடப்படுபவனே போற்றி

ஓம் நாடளிப்பவனே போற்றி
ஓம் நாற்கரனே போற்றி
ஓம் நீண்ட தசாகாலனே போற்றி
ஓம் நுண்கலைத் தேவனே போற்றி
ஓம் நெடியவனே போற்றி
ஓம் பரணி நாதனே போற்றி

ஓம் பல்பிறவி எடுத்தவனே போற்றி
ஓம் பத்துபரித் தேரனே போற்றி
ஓம் பஞ்சகோணப் பீடனே போற்றி
ஓம் பிரகாசிப்பவனே போற்றி
ஓம் பிருகு குமாரனே போற்றி
ஓம் பின்னும் சுழல்வோனே போற்றி

ஓம் பிள்ளை நான்குடையவனே போற்றி
ஓம் புதன் மித்ரனே போற்றி
ஓம் புகழளிப்பவனே போற்றி
ஓம் புதனருகிலிருப்பவனே போற்றி
ஓம் பூமியன்ன கோளே போற்றி
ஓம் பூரத்ததிபதியே போற்றி

ஓம் பூராட நாதனே போற்றி
ஓம் பெண்பால் கிரகமே போற்றி
ஓம் பேராற்றலானே போற்றி
ஓம் மழைக் கோளே போற்றி
ஓம் மலடு நீக்கியே போற்றி
ஓம் மரவுரி ஆடையனே போற்றி

ஓம் மாமேதையே போற்றி
ஓம் மாண்டு மீண்டவனே போற்றி
ஓம் மாய்ந்தவரை மீட்பவனே போற்றி
ஓம் மாபலியின் குருவே போற்றி
ஓம் மாலோடிணைந்தருள்பவனே போற்றி
ஓம் மீனத்திலுச்சனே போற்றி

ஓம் மிருத்யு நாசகனே போற்றி
ஓம் மோகனனே போற்றி
ஓம் மொச்சைப் பிரியனே போற்றி
ஓம் யயதி மாமனே போற்றி
ஓம் யமபயமழிப்பவனே போற்றி
ஓம் ரவிப் பகைவனே போற்றி

ஓம் ரிஷபராசி அதிபதியே போற்றி
ஓம் வண்டானவனே போற்றி
ஓம் வரத ஹஸ்தனே போற்றி
ஓம் வள்ளி அதிதேவதையனே போற்றி
ஓம் வாமனரை உணர்ந்தவனே போற்றி
ஓம் விடிவெள்ளியே போற்றி

ஓம் விபுதை ப் பிரியனே போற்றி
ஓம் வெண்ணிறனே போற்றி
ஓம் வெள்ளி உலோகனே போற்றி
ஓம் வெண் குடையனே போற்றி
ஓம் வெள்ளாடையனே போற்றி
ஓம் வெண் கொடியனே போற்றி

ஓம் வெள்ளித் தேரனே போற்றி
ஓம் வெண்டாமரைப் பிரியனே போற்றி
ஓம் வைரம் விரும்பியே போற்றி
ஓம் ஹ்ரீம் பீஜ மந்திரனே போற்றி
ஓம் வெள்ளி நாயகனே போற்றி
ஓம் சுக்கிர நாயகனே போற்றி

Sukira Bhagavan 108 Potri  PDF

சனி பகவான் 108 போற்றி

இதுபோன்று ஆன்மிக தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்—> ஆன்மிக தகவல்கள்