வாகனங்களின் தமிழ் பெயர்கள் | Vehicles Name in Tamil

Vehicles Name in Tamil

வாகனங்களின் பெயர்கள் | Vehicle Names in Tamil and English

இன்றைய காலத்தில் பல ஆங்கில வார்த்தைகள் தமிழ் வார்தைகளாகவே முற்றிலும் மாறிவிட்டது. குறிப்பாக, வாகனத்தினுடைய பெயர்களை பெரும்பாலும் ஆங்கில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி எழுதும் நிலை வந்துவிட்டது. அனைவருக்கும் பஸ் என்றால் தான் தெரியும் என்ற நிலை இப்போது மாறிவிட்டது. தமிழ்நாட்டில் பிறந்து தமிழில் பேசவே பெரும்பாலோனோர் மிகவும் யோசிக்கிறார்கள். இந்த நிலையில், வாகனங்களின் (ஊர்திகள்) உரிய தமிழ் பெயர்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

தூய தமிழ் வார்த்தைகள்

வாகனங்களின் தூய தமிழ் பெயர்கள்:

வாகனத்தின் ஆங்கில வார்த்தை தமிழ் வார்த்தை 
Bicycleமிதிவண்டி 
Scooterதுள்ளுந்து 
Motor bike உந்துருளி, உந்துவளை 
Autorickshawதானி, மூவுருளி உந்து
Van கூடுந்து, சிற்றுந்து
Pick Up Truk பொதியுந்து 
Jeep கடுவுந்து, வல்லுந்து 
SUV(Sports Utility Vehicle)பெருங்கடுவுந்து 
Lorry/ Truck சுமையுந்து, சரக்குந்து 
Ambulance திரிவூர்தி 
Bus பேருந்து 
Train தொடருந்து, தொடர் வண்டி, புகை வண்டி, புகை ரதம்
Helicopter உலங்கு வானூர்தி 
Aeroplane விமானம், வானூர்தி 
Fighter Jet போர் வானூர்தி 
Boat படகு, தோணி 
Ship நாவாய் (பெரிய கப்பல்)
Motor Vehicle தானுந்து 
Aircraft வானூர்தி
Biplane வானூர்தி
Bullock Cart மாட்டுவண்டி 
Car சீருந்து 
Crane பளுதூக்கி 
Fire Engine தீ பொறி 
Road Roller சாலை சமனி 
Tractor உழுவை 

 

இதுபோன்று தமிழில் பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>Today Useful Information in Tamil