சங்ககால தமிழ் பெண் புலவர்கள் பெயர்கள் | Sangakala Pen Pulavar Names in Tamil

Sangakala Pen Pulavar Names in Tamil

சங்க கால பெண் புலவர்கள் பெயர்கள் | Sangakala Pen Pulavargal in Peyargal in Tamil

சங்க காலத்தில் ஆணுக்கு நிகராக பெண் புலவர்களும் பலர் இருந்துள்ளார்கள். அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த பெண் புலவர்கள் இலக்கிய ஆளுமை கொண்டவர்களாய் இருந்தனர். சங்க காலத்தை சேர்ந்த புலவர்களை சங்ககால புலவர்கள் என்று கூறுகிறார்கள். சங்க காலமானது மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது. முதற்சங்கம், இடைச்சங்கம், மூன்றாம் சங்கம் ஆகும். முதற்சங்கத்தில் 549 புலவர்களும், இரண்டாம் சங்கத்தில் 449 புலவர்களும், மூன்றாம் சங்கத்தில் 468 புலவர்களும் தமிழை வளர்த்திருக்கின்றனர். இந்த 1446 புலவர்களில் பெண்பாற் புலவர்கள் 32 பேர் இருந்திருக்கின்றனர். நாம் இந்த பதிவில் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த பெண் புலவர்களின் பெயர்களை படித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம் வாங்க..

தமிழ் புலவர்கள் பெயர்கள்

பெண் புலவர்களின் பெயர்கள்:

ஔவையார் வெண்ணிக் குயத்தியார்
அஞ்சியத்தை மகள் நாகையார் அள்ளூர் நன்முல்லையார்
அணிலாடு முன்றிலார் ஆதிமந்தி
ஒக்கூர் மாசாத்தியார் ஓரிற் பிச்சையார்
கச்சிப்பேட்டு நன்னாகையார் கழார்க்கீரன் எயிற்றியார்
காக்கைப்பாடினி நச்செள்ளையார் காவற்பெண்டு
காமக்கணி நப்பசலையார் குமுழி ஞாழல் நப்பசையார்
குற மகள் இளவெயினியார் குறமகள் குறிஎயினி
தாயங்கண்ணியார் நக்கண்ணையார்
நல்வெள்ளியார் பாரிமகளிர்
பூங்கனுத்திரையார் பெருங்கோப்பெண்டு
இளவெயினி பொன்முடியார்
பொதும்பில் புல்லளங்கண்ணியார் மாற்பத்தி
மாறோகத்து நப்பசலையார் முடத்தாமக் கண்ணியார்
முள்ளியூர் பூதியார் வெள்ளி வீதியார்
மதுரை ஓலைக் கடையத்தார் நல்வெள்ளையார்

பெண் புலவர்கள் பெயர்கள்:

அச்சியத்தை மகள் நாகையார் அள்ளுரர் நன்முல்லை
ஆதிமந்தி – குறுந் 3 இளவெயினி – புறம் 157
கரீனா கண்கணையார் கவியரசி
காமக்கணிப் பசலையார் காரைக்காலம்மையார்
காவற்பெண்டு குமிழிநாழல் நாப்பசலையார்
குறமகள் ஃ இளவெயினி கூகைக்கோழியார்
தாயங்கண்ணி – புறம் 250 நல்வெள்ளியார்
நெட்டிமையார் நெடும்பல்லியத்தை
பசலையார் பாரிமகளிர்
பூதபாண்டியன் தேவியார் பெண்மணிப் பூதியார்
பேய்மகள் இளவெயினி பொன்முடியார்
மாறோக்கத்து நாப்பசலையார் முள்ளியூர் பூதியார்
வருமுலையாருத்தி வில்லிபுத்தூர்க் கோதையார்
வெண்ணிக் குயத்தியார்

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today useful information in tamil