மனித உடல் உறுப்பு பெயர்கள் தமிழ் | Human Body Parts in Tamil

Human Body Parts in Tamil

மனித உடல் பாகங்கள் | Human Body Parts Name in Tamil

மனித உடல் என்பது மனிதனின் முழுமையான கட்டமைப்பாகும். மனித உடலில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பாகங்களும் ஒவ்வொரு செயல்பாடுகளை நடத்தி வருகிறது. உடலில் ஒரு பாகம் சீராக இயங்கவில்லை என்றால் முழு உடலுமே சில சிக்கலைகளை கொடுக்க ஆரம்பித்துவிடும். மனித உடலில் இருக்கும் உறுப்புகளுக்கான ஆங்கிலச் சொற்கள் பலருக்கும் தெரிந்தவைகளாகவே இருக்கும். அதில் சில உறுப்புகளின் பெயர்கள் சிலருக்கு தெரியாமலும் இருக்கலாம், புதிதாக தெரிந்துக்கொள்ள விரும்புகின்றவர்களும் இருக்கலாம். ஆனால் ஒரு சிலருக்கு ஆங்கில உறுப்பு வார்த்தைக்கான தமிழ் வார்த்தை தெரியாமல் இருக்கலாம். அதனால் இன்றையப் பதிவில் மனித உடல் உறுப்புகளின் பெயர்களை ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் விளக்கத்துடன் கற்கலாம் வாங்க..

மனித உடல் பொது அறிவு வினா விடை?

Human Body Parts in Tamil and English:

மனித உடல் உறுப்புகள் ஆங்கிலத்தில்மனித உடல் உறுப்பு பெயர்கள் தமிழ்
Headதலை
Eyesகண்கள்
Earsகாதுகள்
Cheekகன்னம்
Noseமூக்கு
Mouthவாய்
Neckகழுத்து
Nippleமுலைக்காம்பு
Shoulderதோள்/புயம்
Chestமார்பு/நெஞ்சு
Navel தொப்புள் 

 

Ribவிலா (எலும்பு)
Breastமார்பு (பெண்)
Armகை
Elbowமுழங்கை
Abdomenவயிறு
Umblicus/Bellybutton தொப்புள்/ நாபி
Groinsகவட்டி
Wristமணிக்கட்டு
Palmஉள்ளங்கை
Fingersவிரல்கள்
Blood இரத்தம் 

 

Vegina/Vulva யோனி/ புணர்புழை
Penisஆண்குறி
Testicle/scrotum விரை
Thighதொடை
Kneeமுழங்கால்
Calfகெண்டைக்கால்
Legகால்
Ankleகணுக்கால்
Footபாதம்
Toesகால் விரல்கள்
Armpit அக்குள்

 

Wristமணிக்கட்டு
Thumbகட்டைவிரல்
Little Finger சுண்டுவிரல்
Ring Finger மோதிரவிரல்
Middle Finger நடுவிரல்
Index Finger சுட்டுவிரல்
Lowerlegகீழ்கால்
Toenailsகால்(விரல்) நகங்கள்
heelகுதிகால்
Fistகைமுட்டி (மூடிய கை)

 

மனித மூளை பற்றிய தகவல்கள்

 

Nailநகம்
Knuckleவிரல் மூட்டு
Muscleதசை
Skinதோல்
Hairமுடி
Foreheadநெற்றி
Eyebrowகண் புருவம்
Eyelashகண் இரப்பை மயிர்/ கண் மடல் முடி
Eyelidகண் இரப்பை/கண் மடல்/கண் இமை
Eyeballகண்மணி
Reflex மறிவினை

 

Nostrilமூக்குத்துவாரம்/ நாசித்துவாரம்
Faceமுகம்
Chinமுகவாய்க் கட்டை
Adam’s apple குரல்வளை முடிச்சு (ஆண்)
Mustacheமீசை
Beardதாடி
Lipஉதடு
Uvulaஉள்நாக்கு
Throatதொண்டை
Molarsகடைவாய் பல்

 

Premolarsமுன்கடைவாய் பல்
Canineகோரை/நொறுக்குப் பல்
incisorsவெட்டுப் பல்
Gumபல் ஈறு
Tongueநாக்கு
Bellyவயிறு (குழிவானப் பகுதி)
Backமுதுகு
Backboneமுதுகெலும்பு
Buttockகுண்டி/ புட்டம்
Anus/asshole குதம்

 

Skullகபாலம்/ மண்டையோடு
Muscularதசை
Nerveநரம்பு
Endocrineசுரப்பி
Hipஇடுப்பு
Lungநுரையீரல்
Heartஇதயம்
Kidneyசிறுநீரகம்
Brainமூளை
Stomach வயிறு
பெயர்கள் சம்மந்தமான பதிவுகளை தெறிந்து கொள்ள இந்த  லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>பேபி நேம் தமிழ்