கு கூ வரிசை சொற்கள் | Ku Koo Letter Words in Tamil

Ku Koo Letter Words in Tamil

கு கூ வரிசையில் காணப்படும் சொற்கள் | Ku Koo Varisai Sorkal in Tamil

வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய பதிவில் கு, கூ வரிசையில் தொடங்கக்கூடிய வார்த்தைகளை படித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம். இது போன்ற எழுத்துக்களில் உள்ள சொற்களை பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை பள்ளியில் சேர்ப்பதற்கு முன்பு சொல்லி கொடுத்தால் பிள்ளைகள் படிப்பதற்கு சற்று எளிமையாக இருக்கும். இது போன்ற சொற்கள் குழந்தைகள் மட்டுமல்ல தமிழ் படிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வமுள்ள அனைவரும் படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம். சரி வாங்க நாம் இப்பொழுது கு, கூ வரிசையில் காணப்படும் சொற்களை படித்தறியலாம்.

கு வரிசை சொற்கள் 10:

கு வரிசை சொற்கள்  கூ வரிசை சொற்கள் 
குயில்  கூட்டம் 
குடம்  கூடாரம் 
குற்றம்  கூத்து 
குட்டி  கூரை 
கும்மி  கூந்தல் 
குறியீடு  கூண்டு 
குற்றாலம்  கூம்பு 
குத்து  கூர்மை 
குழந்தை  கூடம் 

கூ வரிசை சொற்கள் 10:

Ku Varisai Sorkal in Tamil Koo Varisai Sorkal in Tamil
குடியரசு  கூட்டல் 
குபேரன்  கூடை 
குசேலன்  கூலி 
குனி  கூடியிருத்தல் 
குடை  கூகை 
குடுவை  கூடு 
குன்று  கூறு 
குறிஞ்சி  கூசுதல் 
குகை  கூவுதல் 

Ku, Koo Varisai Sorkal in Tamil:

கு வரிசை சொற்கள் கூ வரிசை சொற்கள் 
குடி  கூட்டாளிகள் 
குளி  கூர்மை 
குழி  கூத்தாடி 
குழு  கூப்பிடுதல் 
குவளை  கூத்தன் 
குடிசை  கூட்டணி 
குவியல்  கூப்பன் 
குதிரை  கூட்டுறவு 
குச்சி  கூட்டமைப்பு 

கு கூ வரிசை சொற்கள்:

Ku letter words in Tamil Koo Letter Words in Tamil
குடுமி கூச்சல் 
குயவன்  கூகுள் 
குரங்கு  கூழ்
கும்பிடுதல்  கூற்று 
குழப்பம்  கூடல் 
குமரி  கூவிளம்
குமரிக்கண்டம்  கூட்டுணவு
குகன்  கூடக்குறைய
குளவி  கூனி 

 

க கா கி கீ வரிசை சொற்கள்
கு வரிசை சொற்கள்

 

மேலும் இதுபோன்று எழுத்துக்களின் சொற்கள் வரிசைகளை படித்து தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 👉👉👉 சொற்கள்