நிப்பான் பெயிண்ட் கலர் குறியீடு | Nippon Paint Colour Code

Nippon Paint Colour Code

நிப்பான் பெயிண்ட் கலர் கோட் | Nippon Paint Colour Code

வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய பொதுநலம்.காம் பதிவில் நிப்பான் பெயிண்ட் கலர் கோடுகளை பார்க்கலாம். வீடு கட்டுவதை விட அதை பராமரிப்பதற்காக மக்கள் அதிகமாக செலவு செய்வார்கள். அப்படி செலவு செய்யும் பொருட்களில் ஒன்று தான் பெயிண்ட். பழைய வீட்டை புதுப்பிப்பதற்கு பெயிண்ட் மட்டும் அடித்தால் போதும், புது வீடு போல ஜொலிக்கும். பண்டிகை காலங்களில் வீட்டை சுத்தம் செய்யாமல், பெயிண்ட் மட்டும் அடிக்கும் சில மக்கள் உள்ளார்கள் என்றே சொல்லலாம். சரி வாங்க உங்கள் வீட்டை அழகுப்படுத்த உதவும் நிப்பான் பெயிண்ட் கலர் Code-களை பார்க்கலாம்.

Nippon Paint White Colour Code:

நிப்பான் பெயிண்ட் கலர்
Apple White 1140
9070
Barley White 1141
9071
Bluebell White 8159
Chalk white 1135
Cotton White 1136
Creamy White 5062
Dreamland 1149
Flight 9019
Gray Tint BS 22B15
Lilac Swish 9016

Nippon Paint Grey Colour Code:

நிப்பான் பெயிண்ட் கிரே கலர் 
Argent 0843
Ash Grey 5037
Cloud BS 00A01
Lavender Grey 9043
Pewter Grey NP N 1978 P
Papier Grey 9025
Pearl Grey 9006
Platinum  BS 00A05
Shadow 9023
Slate Gray 0844
Swansdown 5075
Weatherbell NP N 1993 P

Nippon Paint Yellow Colour Code:

கலர் (colour) குறியீடு (Code)
Canary 9002
Coffee Flavour 0822
Golden Blond 0839
Happy Day 0828
Lemon Custard 0840
Light Tangerine 0824
Mayan Yellow 9063
Primrose 9017
Sunlight 1190
Yellow Tulip NP YO 1089 P
All Gold NP YO 1148 A

Nippon Paint Pink Colour Code:

கலர் (colour) குறியீடு (Code)
Dutchess Pink 9072
Fading Rose 0842
Lotus Tint 9059
Mauve Pink 1182
Peach Frosting 0837
Pink Lustre 9064
Rose BS 04E49
Tropical Peach 0821

Nippon Paint Red Colour Code:

கலர் (colour) குறியீடு (Code)
International Orange 9014
Spanish Red 0803
Vermillion 9004
Latin Dance NP R 1309 A
Sweet Deal NP R 1306 P
Too Shy NP R 1313 P
Good Fortune NP R 1307 P
Pink Berret NP R 1311 P
Cest’ La Vie NP R 1308 P
Crimson Tide NP R 1310 D
Vivid Violet NP AC 2082 A

Nippon Paint Blue Colour Code:

கலர் (colour) குறியீடு (Code)
Aqua Marine 5086
Blue Marines 9008
Bluebell BS 20C33
Bluish Grey BS 18B17
Bright Blue 9029
Cerulean NP PB 1535 T
China Blue BS 18E50
Clear Blue 0813
Clear Water 1124
Cosmic Navy 3133
0833
Evening Haze 9005

Nippon Paint Green Colour Code:

கலர் (colour) குறியீடு (Code)
Absinthe 9039
Aquarine 0812
Bright Jade 0814
Calm Green 9037
Crystal Mint 9007
Emerald 9048
Grass Green 9041
Lime Green  0811
Mint Green 9050
Mirage 9075
Rayon BS 14C35

 

இதுபோன்று தமிழில் பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today Useful Information in Tamil