நட்பு பற்றிய பழமொழி தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்..!

friendship proverbs in tamil and english

Friendship Proverbs in Tamil and English

நாம் பேசும் மொழி தமிழாக இருந்தாலும் கூட அதில் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தங்கள் இருக்கிறது. அதன் படி பார்த்தால் அதில்  வார்த்தைகளுக்கு தான் நமக்கு அர்த்தம் என்பது தெரியும். அதுபோல நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலிற்கும் ஒவ்வொரு பழமொழியினை நம் வீட்டில் உள்ள பெரியவர்கள் கூறுவார்கள். ஆனால் இந்த பழமொழியினை நம்மிடம் கேட்டால் அது எல்லாம் பள்ளி படிக்கும் காலத்தில் படித்தது என்று கூறிவிடுவோம். பள்ளி படிக்கும் காலம் என்றவுடன் அனைவரின் மனதில் தோன்றுவது என்னவோ நண்பர்கள் கூட்டம் பற்றி தான். ஆகையால் இன்றைய பதிவில் நண்பர்கள் பற்றிய பழமொழியினை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தெரிந்துகொள்ள போகிறோம்.

நட்பு பழமொழி:

தமிழில் பழமொழி  ஆங்கிலத்தில் பழமொழி 
நண்பர்களை வைத்தே நம்மை எடை போடுவர் A Man is Know by the Company Keeps
நாம் எப்படியோ நம் நண்பரும் அப்படியே As a Man is so His Company
நல்ல நண்பருடன் வாழ்க்கையில் நடந்தால் எதுவும் எளிதில் கைக்கூடும் Good Company Upon The Road is the Shortest Cut
இருவர் நட்பு, மூவர் கும்பல் Two is Company Three is Crowd
கெட்ட நட்பைவிடத் தனித்திருப்பது மேல் Better be Alone Than in Bad Company
செல்வம் நண்பர்களை ஆக்கும் வறுமை அவர்களைச் சோதிக்கும் Prosperity Makes Friends Adversity Tries Them
நண்பன் இல்லா வாழ்க்கை துயரில் பங்கு கொள்ளாத ஆள் இல்லாத சாவு Life Without a Friend is Death Without a Witness
அடிக்கடி நீர் வார்க்க வேண்டிய பயிரே நட்பு Friendship is a Plant Which Must be Often Watered
நட்பு எப்போதும் இன்பம் தரும், காதல் சில நேரம் துன்பம் தரும் Friendship Always Benefites Love Sometimes Injures
நிழல் தரும் மரமே நட்பு Friendship is a Sheltering Tree

 

பொது அறிவு வினா விடைகள்

Natpu Palamozhi in Tamil:

தமிழில் பழமொழி  ஆங்கிலத்தில் பழமொழி 
தேவை ஒரு நண்பர் உண்மையில் ஒரு நண்பர் ஆகிறது. A friend in need is a friend indeed
செழிப்பான காலங்களில், நண்பர்கள் ஏராளமாக இருப்பார்கள்; கடினமான காலங்களில், இருபதில் ஒன்று அல்ல In times of prosperity, friends will be plenty; in times of adversity, not one in twenty
சிறந்த நண்பர்கள் பிரிந்து செல்ல வேண்டும் The best of friends must part
உங்களைத் தாக்கும் எதிரிக்கு பயப்படாதீர்கள், ஆனால் உங்களை கட்டிப்பிடிக்கும் போலி நண்பருக்கு பயப்படாதீர்கள் Don’t fear the enemy that attacks you, but the fake friend that hugs you
புத்தகங்கள் மற்றும் நண்பர்கள் குறைவாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் நன்றாக இருக்க வேண்டும் Books and friends should be few but good
குறுகிய கணக்குகள் நீண்ட நண்பர்களை உருவாக்குகின்றன Short accounts make long friends.
நல்ல கணக்கியல் நல்ல நண்பர்களை உருவாக்குகிறது. Good accounting makes good friends.
நட்பு என்பது பணத்தைப் போன்றது, வைத்திருப்பதை விட எளிதானது Friendship is like money, easier to keep
உங்கள் பணத்தை கடனாக கொடுத்து உங்கள் நண்பரை இழக்கவும் Lend your money and lose your friend
நண்பனுக்காக துயரப்பட்டால் இரட்டிக்கும் நட்பு Suffering for a Friend Doubles Friendship

 

பழமொழிகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் PDF

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் –> Today Useful Information in tamil