மீன் வகைகள் மற்றும் மீன் தமிழ் பெயர்கள்..! List of fish names in tamil and english..!

List of fish names in tamil and english

மீன் வகைகள் மற்றும் மீன் தமிழ் பெயர்கள்..! List of fish names in tamil and english..!

Meen Veru Peyargal: மீன்களில் பல வகைகள் உள்ளது, அவற்றில் சில வளர்ப்பு மீனாகவும், சில மீன்கள் சாப்பிடுவதற்கும் பயன்படுகின்றன. இருப்பினும் இன்றைக்கு இருக்கும் இளம் தலைமுறையினருக்கு மீன்களின் பெயர்கள் கூட சரியாக தெரிவதில்லை. எனவே இந்த பதிவில் மீன் வகைகள் மற்றும் அதன் பெயர்கள் (Fish names in tamil) பதிவிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றை இங்கு படித்து தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

1 ஏக்கரில் 2,00,000/- லாபம் தரும் மீன் வளர்ப்பு..! Meen Valarpu…

முள் இல்லாத மீன் வகைகள்:

முள் இல்லாத மீன் வகைகள் – ருசியான மீன் வகைகள்
வஞ்சிர மீன்
வெளவால் மீன்
பாறை மீன்
மத்தி மீன்
கானாங்கெளுத்தி மீன்
நெத்திலி மீன்
சூரை மீன்
சுறா
கிழங்கான் மீன்
விலாங்கு மீன்
விரால் மீன்
காலா மீன்
ஜிலேபி
இன்றைய மீன் விலை நிலவரம் | Meen Vilai Nilavaram

Fish names in Tamil – meen vagaigal in tamil:- 

மீன் வகைகள் மற்றும் மீன் தமிழ் பெயர்கள்/ List of fish names in tamil and english / கடல் மீன் வகைகள் பெயர்கள்
Fish names in English மீன் வகைகள் மற்றும் மீன் தமிழ் பெயர்கள்/ Fish names in tamil / மீன்கள் பெயர்கள்
Batoids Fishதிருக்கை மீன்
Snail fishசாளை மீன்
Mozambique tilapiaதிலாப்பியா மீன்
Dolphinஓங்கில்
Common Carpசாதாக்கெண்டை மீன்
Parrot fishகிளி மீன்
Carp கெண்டை
Nemipterus japonicusசெங்காலை / செம்மீன் / சங்கரா
Barracudasசீலா மீன்
Catlaகட்லா மீன்
Spined loachஅயிரை மீன்
Mahi-mahiஅயிலை
Lady Fishகெலங்கான் மீன் 
Saw Fishஉலுவை மீன் 
Weasel sharkவீசல் சுறா
Rabbitfishமுயல் மீன் 
Pilot fishபைலட் மீன்
Sharkசுறா மீன் 
Sardinesமத்தி மீன் 
Seabassகொடுவா மீன்
Saw / Gurகோலா மீன் 
Squidஊசி கனவா மீன்
Shrimp / Prawnஇறால் 
Salmonசால்மன் மீன் 
Red Snapperசங்கரா மீன் 
Seer / King fishவஞ்சரம் மீன் 
Little Tunnyசூறை 
Anchoviesநெத்திலி மீன் 
Crabநண்டு 
Codபண்ணா மீன் 
Cat fish கெளுத்தி மீன் 
Cuttleகனவா மீன் in english – Cuttle
Halibutபோதா மீன்
Butter fishவிரால் மீன்
Barracudaஷீலா மீன்
Pomfretவவ்வால் மீன் 
Mackerelகானாங்கெளுத்தி
Eelவிலாங்கு மீன்
Ribbonவாளைமீன்
Tilapiaதிலாப்பியா / ஜிலேபி மீன் 
Leather skin fishதீரா மீன் 
Malabar Trevallyபாறை மீன் 
Yellow Tunaகீரை மீன் 

Fish names in tamil with pictures..! மீன் வகைகள் மற்றும் அதன் பெயர்கள் படங்கள்..!

Common Carp – சாதாக்கெண்டை மீன்:-

Common Carp

Dolphin – ஓங்கில்:-
ஓங்கில்

Mozambique tilapia – திலாப்பியா மீன்:-

திலாப்பியா மீன்

Snail fish – சாளை மீன்:-

சாளை மீன்

Batoids Fish – திருக்கை மீன்:-

திருக்கை மீன்

Shark – சுறா மீன்:-

சுறா மீன்

Sardines – மத்தி மீன்:-

மத்தி மீன்

Seabass – கொடுவா மீன்:-

கொடுவா மீன்

பழங்கள் பெயர்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்

Saw / Gur – கோலா மீன்:

கோலா மீன்

squid fish – ஊசி கனவா மீன்:

ஊசி கனவா மீன்

 

மீன் வளர்க்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள்..!

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>Today useful information in tamil