மீன் வகைகள் மற்றும் மீன் தமிழ் பெயர்கள்..! List of fish names in tamil and english..!

List of fish names in tamil and english

மீன் வகைகள் மற்றும் மீன் தமிழ் பெயர்கள்..! List of fish names in tamil and english..!

Meen Veru Peyargal: மீன்களில் பல வகைகள் உள்ளது, அவற்றில் சில வளர்ப்பு மீனாகவும், சில மீன்கள் சாப்பிடுவதற்கும் பயன்படுகின்றன. இருப்பினும் இன்றைக்கு இருக்கும் இளம் தலைமுறையினருக்கு மீன்களின் பெயர்கள் கூட சரியாக தெரிவதில்லை. எனவே இந்த பதிவில் மீன் வகைகள் மற்றும் அதன் பெயர்கள் (Fish names in tamil) பதிவிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றை இங்கு படித்து தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

1 ஏக்கரில் 2,00,000/- லாபம் தரும் மீன் வளர்ப்பு..! Meen Valarpu…

முள் இல்லாத மீன் வகைகள்:

முள் இல்லாத மீன் வகைகள் – ருசியான மீன் வகைகள்
வஞ்சிர மீன்
வெளவால் மீன்
பாறை மீன்
மத்தி மீன்
கானாங்கெளுத்தி மீன்
நெத்திலி மீன்
சூரை மீன்
சுறா
கிழங்கான் மீன்
விலாங்கு மீன்
விரால் மீன்
காலா மீன்
ஜிலேபி
இன்றைய மீன் விலை நிலவரம் | Meen Vilai Nilavaram

Fish names in Tamil – meen vagaigal in tamil:- 

மீன் வகைகள் மற்றும் மீன் தமிழ் பெயர்கள்/ List of fish names in tamil and english / கடல் மீன் வகைகள் பெயர்கள்
Fish names in English  மீன் வகைகள் மற்றும் மீன் தமிழ் பெயர்கள்/ Fish names in tamil / மீன்கள் பெயர்கள்
Batoids Fish திருக்கை மீன்
Snail fish சாளை மீன்
Mozambique tilapia திலாப்பியா மீன்
Dolphin ஓங்கில்
Common Carp சாதாக்கெண்டை மீன்
Parrot fish கிளி மீன்
Carp கெண்டை
Nemipterus japonicus செங்காலை / செம்மீன் / சங்கரா
Barracudas சீலா மீன்
Catla கட்லா மீன்
Spined loach அயிரை மீன்
Mahi-mahi அயிலை
Lady Fish கெலங்கான் மீன் 
Saw Fish உலுவை மீன் 
Weasel shark வீசல் சுறா
Rabbitfish முயல் மீன் 
Pilot fish பைலட் மீன்
Shark சுறா மீன் 
Sardines மத்தி மீன் 
Seabass கொடுவா மீன்
Saw / Gur கோலா மீன் 
Squid ஊசி கனவா மீன்
Shrimp / Prawn இறால் 
Salmon சால்மன் மீன் 
Red Snapper சங்கரா மீன் 
Seer / King fish வஞ்சரம் மீன் 
Little Tunny சூறை 
Anchovies நெத்திலி மீன் 
Crab நண்டு 
Cod பண்ணா மீன் 
Cat fish கெளுத்தி மீன் 
Cuttle கனவா மீன் in english – Cuttle
Halibut போதா மீன்
Butter fish விரால் மீன்
Barracuda ஷீலா மீன்
Pomfret வவ்வால் மீன் 
Mackerel கானாங்கெளுத்தி
Eel விலாங்கு மீன்
Ribbon வாளைமீன்
Tilapia திலாப்பியா / ஜிலேபி மீன் 
Leather skin fish தீரா மீன் 
Malabar Trevally பாறை மீன் 
Yellow Tuna கீரை மீன் 

Fish names in tamil with pictures..! மீன் வகைகள் மற்றும் அதன் பெயர்கள் படங்கள்..!

Common Carp – சாதாக்கெண்டை மீன்:-

Common Carp

Dolphin – ஓங்கில்:-
ஓங்கில்

Mozambique tilapia – திலாப்பியா மீன்:-

திலாப்பியா மீன்

Snail fish – சாளை மீன்:-

சாளை மீன்

Batoids Fish – திருக்கை மீன்:-

திருக்கை மீன்

Shark – சுறா மீன்:-

சுறா மீன்

Sardines – மத்தி மீன்:-

மத்தி மீன்

Seabass – கொடுவா மீன்:-

கொடுவா மீன்

பழங்கள் பெயர்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம்

Saw / Gur – கோலா மீன்:

கோலா மீன்

squid fish – ஊசி கனவா மீன்:

ஊசி கனவா மீன்

 

மீன் வளர்க்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள்..!

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today useful information in tamil