நீ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் | Girl baby names starting with Ne in Tamil

Girl baby names starting with Ne in Tamil

பெண் குழந்தை பெயர்கள் நீ வரிசை | Girl Baby Names Starting With Ne in Tamil

Girl baby names starting with Ne in Tamil: வணக்கம் நண்பர்களே..! இன்றைய பொதுநலம்.காம்-ல் நீ வரிசையில் தொடங்கக்கூடிய பெண் குழந்தை பெயர்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துக்கொள்ளுவோம். குழந்தைக்கு வைக்கும் பெயர் தான் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தினையே சிறப்பாக மாற்றும். குழந்தைக்கு பெயர் வைக்கும்போது மிகவும் கவனமாக வைப்பது ஒவ்வொரு பெற்றோர்களின் கடமையாகும். சரி வாங்க இப்போது பெண் குழந்தைக்கு நீ வரிசையில் தொடங்கக்கூடிய பெயர்களை படித்தறியலாம்.

நி வரிசை பெண் குழந்தை புதிய பெயர்கள்

நீ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் | Girl Baby Names Starting with ne in Tamil:

நீரஜா நீரு 
நீலப்ஜா நீலன்ஜனா  
நீனா நீலதக்ஷி 
நீலதா நீமா 
நீமணி நீலஜா 
நீலிமா நீலநேத்ரா 
நீலாணி நீதிதா 
நீலாத்ரி நீஹி 
நீரூபா நீது 
நீலினா நீத்திகா 

நீ வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்:

நீஹரிகா நீலா 
நீலாக்சி நீலஞ்சனா 
நீலவாணி நீலாவதி 
நீலிமா நீலிஜா 
நீபா நீரா 
நீலிஷிகா நீலினி 
நீதிஷா நீலர்ஜனா 
நீக்ஷிதா நீஹா 
நீலப்ஜா நீலாம்பிகா 
நீல்ஜா நீலு 
நீஷிகா நீதிகா 
நீதா நீபா 

 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>குழந்தை நலன்