100 முஸ்லிம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் | Top 100 Muslim Boy Names in Tamil

Top 100 Muslim Boy Names in Tamil

Muslim Boys Name in Tamil

நண்பர்களே வணக்கம் இன்றைய பதிவில் 100 முஸ்லிம் ஆண் குழந்தைகள் பெயர்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம். எவ்வளவு பெயர்கள் இருந்தாலும் புதுப்புதுமையான பெயர்களை தான் குழந்தைகளுக்கு வைக்கவேண்டும் என்ற ஆர்வம் அனைத்து தாய் தந்தையருக்கு உள்ளது தான்.  ஆனால் புது விதமான பெயர்களை எப்படி பார்க்க முடியும் என்ற கேள்வி இருக்கும் அனைவருக்கும். இனி அதனை யோசிக்கவேண்டாம் அனைத்து விதமான பெயர்களை பொதுநலம்.காம் பதிவிட்டுள்ளது அதனை தெரிந்துகொள்ள Islamic Baby Names in Tamil என்பதை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும். மேலும் 100 விதமான இஸ்லாமிய ஆண் குழந்தை பெயர்களை பற்றி தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படித்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

Muslim Boys Name in Tamil:

 1. அபான்
 2. அப்தர்
 3. ஆப்தீன்
 4. ஆபித்
 5. அபிஸ்
 6. ஆதம்
 7. ஆதீனம்
 8. ஆதில்
 9. ஆஃபியா
 10. ஆஃப்ரீன்
 11. ஆப்தாப்
 12. ஆஹில்
 13. ஆயிஷ்
 14. ஆக்கிஃப்
 15. ஆலம்
 16. ஆலி
 17. ஆலிம்
 18. அமில்
 19. அமீர்
 20. ஆமிரா
 21. ஆகிப்
 22. அகில்
 23. ஆரிப்
 24. ஆரிஃப்
 25. ஆரிஸ்
 26. ஆர்சம்
 27. ஆஸ்
 28. ஆஷிஃப்
 29. ஆஷிக்
 30. ஆஷிர்
 31. ஆசை
 32. ஆசிஃப்
 33. ஆசிம்
 34. ஆத்திக்
 35. ஆதிஷ்
 36. ஆயித்
 37. ஆசாத்
 38. ஆசிம்
 39. அபான்
 40. அபாடியா
 41. அபாஹ் அல்-அபாஹ்
 42. அப்பாத்
 43. அப்பாஸ்
 44. அபூட்
 45. அபுத்
 46. அபுதீன்
 47. அப்துல்-அலா
 48. அப்துல் கைர்
 49. அப்துல் உஸ் சலாம்
 50. அப்தா

Muslim Boys Name in Tamil:

 1. அப்தஸ் ஷகுர்
 2. அப்தன்
 3. அப்துத் தார்
 4. அப்துல்
 5. அப்துல் ஆகீர்
 6. அப்துல் ஆலி
 7. அப்துல் அடல்
 8. அப்துல் அட்ல்
 9. அப்துல் அஃபுவ்
 10. அப்துல் அஃபுவ்
 11. அப்துல் அஹத்
 12. அப்துல் அலீம்
 13. அப்துல் அலீம்
 14. அப்துல் அலி
 15. அப்துல் ஆலிம்
 16. ஜுன்னூன்
 17. சுல்கர்னைன்
 18. சுல்கிஃப்ல்
 19. சுல்பிகார்
 20. சுல்ஃபி
 21. சுல்பட்
 22. சுல்பகர்
 23. சுல் கர்னைன்
 24. சுகவுர் ரஹ்மான்
 25. சுகாவுல்லா
 26. சுகாவுதீன்
 27. ஜூகா
 28. ஜுஹூர்
 29. ஜோசர்
 30. ஜோரன்
 31. ஜோரைஸ்
 32. ஜோகூர்
 33. ஜியாத்
 34. ஜிஷான்
 35. சிரியாப்
 36. சிர்வா
 37. ஜிர்காம்
 38. ஜிமர்
 39. ஜில்லுர் ரஹ்மான்
 40. ஜில்லுல்லாஹ்
 41. ஜில்
 42. ஜிஹ்னிஜியாவுர் ரஹ்மான்
 43. ஜியாவுல்-ஹக்
 44. ஜியாவுதீன்
 45. ஜியா
 46. ஜமீருதீன்
 47. யூசுப்
 48. யாசீத்
 49. வாசிஃப்
 50. உமர்
 51. உக்காஷா
 52. தௌஃபிக்
 53. தஸ்னீம்
 54. தஸ்மீம்
 55. தஸ்லிம்
 56. தாசின்
 57. தாசீன்
 58. தசாதுக் ஹுசைன்
 59. தசாதுக்
 60. தாரிக்
 61. தகியுதீன்
 62. தஞ்சிலூர் ரஹ்மான்
 63. தன்வீல்
 64. தன்வீர்
 65. தன்வீர்
 66. தமீஸ்
 67. தாலிப்
 68. தல்ஹா
 69. தாஜ்வார்
 70. தாஜுல் இஸ்லாம்
 71. தாஜுதீன்
 72. தாஜிம்
 73. தாஜ்தார்
 74. தாஜம்முல் ஹுசைன்
 75. தாஜம்முல்
 76. தாஜ் அல் டின்
 77. தைம் அல்லாஹ்
 78. தாஹிர்
 79. தாஹிப்
 80. தஃஹீம்
 81. தஃபசுல் ஹுசைன்
 82. தஃபசுல்
 83. தப்ரேஸ்
 84. தப்னாக்
 85. தபிஷ்
 86. தபீத்
 87. சுலைமான்
 88. சுஹைர்
 89. சுஹேம்
 90. சுஹான்
 91. சுபூர்
 92. சுப்புஹ்
 93. சுபாஹுதீன்
 94. சிராஜுத் தவ்லா
 95. ஷிஹாப் அல் தீன்
 96. ஷிஃப்வாட்
 97. ஷிபில்
 98. ஷெரியார்
 99. ஷெராப்கான்
 100. ஷீஸ்
இஸ்லாமிய பெண் குழந்தை பெயர்கள் அர்த்தம்

 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>குழந்தை நலன் 
SHARE