ர வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் | Girl Baby Names Starting with R in Tamil

Baby Girl names Starting with R in Tamil

ர வரிசை பெண் குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் | Girl Baby Names in Tamil Starting with R

Baby Girl names Starting with R in Tamil / ர பெண் குழந்தை பெயர்கள்: நண்பர்களுக்கு வணக்கம்..! இன்றைய பொதுநலம்.காம்-ல் ர வரிசையில் தொடங்கக்கூடிய பெண் குழந்தை பெயர்களை இந்த பதிவில் படித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்..! பெண் குழந்தை என்றாலே அனைத்து தாய்மார்களும் தங்கள் குழந்தைக்கு மாடர்னாகவும், அனைவரும் வியக்கும்படி ஸ்டைலிசாக பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புவது வழக்கம் தான். பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு வைக்கும் பெயரானது அவர்களது எதிர்கால வாழ்க்கையையே மாற்றம் செய்யக்கூடிய வகையில் சிலருக்கு அமையும். சரி இப்போது ர வரிசையில் தொடங்கும் பெண் குழந்தை பெயர்களை படித்தறியலாம் வாங்க..!

பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2022

வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள்:

ர வரிசை பெண் குழந்தை பெயர் | Girl Baby Names Starting with Ra in Tamil
ரந்திதா  ரதியா 
ரஜுனா  ரமித்ரா 
ரமீனா  ரமீகா 
ரஷ்மியா  ரனீகா 
ரஷ்மிதா  ரதிமிகா 
ரஞ்சதா  ரஞ்சிகா 
ரகுமா  ரகேலா 
 ரக்சிதா  ரசிகப்ரியா 
ரமாதேவி  ரமணிப்ரியா
ரக்சாசமார்த்தினி  ரக்சினி 
ர வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் | ர பெண் குழந்தை பெயர்கள்
ரங்கனா  ரங்கிதா 
ரசிகா  ரச்சனா 
ரஞ்சனா  ரஞ்ஜீனி 
ரக்ஷா ரத்னபிரபா 
ரத்னபிரியா  ரத்னமாலா 
ரமணிகா  ரமிதா 
ரத்னாலி  ரத்னலேகா 
ரமிலா  ரவீனா 
ரஷ்மி  ரஷ்மிகா 
ரக்சிகா  ரஞ்சிதா
ரதிப்ரியா ரம்யா
ரவீனி ரமணி ஸ்ரீ
ரதவனி ரக்சியா
ரஜீனா  ரஜிதா 
ரக்சனா  ரமியா 
ரமோனா  ரஞ்சனா 
ரசிதா  ரம்யப்ரியா

 

இது போன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> குழந்தை நலன் 
SHARE