பூக்கள் பெயர்கள்..! Flowers Names in Tamil..!

பூக்களின் பெயர்கள் தமிழ் ஆங்கிலம்..! Flower Names in Tamil and English..! 

Flower Names in Tamil/ பூக்களின் பெயர்: நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பொதுநலம்.காம்-ன் அன்பான வணக்கம்..! இன்றைய பதிவில் பூக்களுடைய பெயர்களை தமிழில் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் படித்தறியலாம். மலர்கள் என்றாலே அனைவரும் ரசிக்கக்கூடிய ஒன்று. பெரும்பாலோனோர் தலையில் மலர்களை சூடிக்கொள்வதை விட செடியில் இருப்பதையே ரசிக்கின்றனர். ஒவ்வொரு பூ செடிகளும் தனித்தனி அழகு குணம் நிறைந்தவையே. அந்த வகையில் என்னென்ன வகையான பூக்கள் உள்ளன. அவற்றிற்கு தமிழில் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் உள்ள பெயர்களை இப்போது படங்களுடன் படித்து தெரிந்துக்கொள்ளலாம்..!

newமரங்களின் பெயர் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்..!

பூக்களின் பெயர்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் | பூக்களின் பெயர்கள் தமிழ் ஆங்கிலம்:

பூக்கள் படங்கள் மற்றும் பெயர்கள் பூக்களின் தமிழ் பெயர்கள்/ Tamil Flower Names பூக்களின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில்/ Flower Names in English
flower names in english தாமரை  Lotus
Kalvazhai flower கல்வாழை  Canna Lily
Rose ரோஜா  Rose
Plumeria நீல சம்பங்கி Plumeria
Arabian Jasmine குண்டு மல்லி Arabian Jasmine
Aak Crown Flower எருக்கம் பூ Aak Crown Flower
Coral Jasmine பவளமல்லி Coral Jasmine
Butterfly pea சங்குப்பூ Butterfly pea
Passion flower சிறுபுனைக்காலி Passion flower
Kasi Thumbai காசி தும்பை Balsam

 

newமனம் கவர்ந்த பறவை பெயர்கள்..!

 

பூக்களின் பெயர்கள் தமிழ் ஆங்கிலம்/ Flower Names in Tamil and English: 

பூக்கள் படங்கள் மற்றும் பெயர்கள் பூக்களின் தமிழ் பெயர்கள்/ Tamil Flower Names / பூக்கள் பெயர்கள் பூக்களின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில்/ Flower Names in English
Spider Lily  நரிவெங்காயம்  Spider Lily 
Ganen Bel  காகிதப்பூ  Ganen Bel 
Madhu Malati ரங்கூன் மல்லி Madhu Malati
Raimuniya  உன்னி செடி பூ Raimuniya 
Kaner  அரளி பூ  Kaner 
Sadabahar நித்திய கல்யாணி  Sadabahar
Marigold துலுக்க செவ்வந்தி Marigold
Crepe Jasmine நந்தியாவட்டை Crepe Jasmine
Sunflower சூரியகாந்தி  Sunflower
Chrysanthemum சாமந்தி Chrysanthemum
Blue Sage நீலமுல்லி Blue Sage

பூக்களின் பெயர்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்:

பூக்களின் படங்கள் தமிழ் பூக்கள் பெயர்கள்/ Flowers Names in Tamil பூக்களின் பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில்/ Flower Names in English
Blue water lily நீலாம்பல் Blue water lily
Chrysanthemum சாமந்திப்பூ Chrysanthemum
Firecracker Flower கனகாம்பரம் Crossandra, Firecracker Flower
Cypress Vine கெம்புமல்லிகை Cypress Vine
Daffodils பேரரளி Daffodils
Damask Rose பன்னீர்ப்பூ Damask Rose
Datura வெள்ளை ஊமத்தை, ஊமத்தம்பூ
Datura
Dahlia சீமையல்லி Dahlia
Daisy வெளிராதவப்பூ Daisy
Sampangi சம்பங்கிப்பூ Frangipani, Sampangi

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today Useful Information in Tamil