நெறி என்னும் சொல்லின் பொருள் | Neri Meaning in Tamil

Neri Meaning in Tamil

நெறி பொருள் | Neri Meaning in Tamil

வணக்கம் நண்பர்களே.. நமது பொதுநலம்.காம் பதிவில் சொற்களுக்கான அர்த்தங்களை பற்றி பதிவு செய்து வருகின்றோம். அந்த வகையில் இந்த பதிவில் நெறி என்பதன் பொருள் என்ன என்பதை பற்றி படித்து தெரிந்து கொள்வோம் வாங்க.

நெறி என்னும் சொல்லின் பொருள்:

விடை: வழி.

விளக்கம்:

ஒன்றை பின் பற்றி அதன் கோட்பாடுகளின் படி அறத்துடன் வாழ்வதை நெறிப்படி வாழ்தல் என்று குறிப்பிடுவர்.

நெறி என்பதை சமயக் கொள்கைகளுக்காகவோ அல்லது தனி மனித ஒழுக்கத்துக்காகவோ ஏற்படுத்தப்பட்ட விதி அல்லது நடைமுறை என்றும் கூறலாம்.

ஒப்புரவு நெறி என்றால் அறநெறியில் பொருள் ஈட்டித் தாமும் வாழ்ந்து பிறரையும் வாழ வைப்பதே ஆகும்.

தமிழில் தமிழ்நெறி விளக்கம் என்ற ஒரு இலக்கண நூலும் உள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு:

  • சைவ நெறி
  • ஜனநாயக நெறி
  • நெறிமுறை
  • நெறியாளர்
  • நெறிநூல்
  • நெறிப்படு
  • நெறிப்படுத்து
  • நன்னெறி
  • உடை நெறி

நெறி என்பதன் தமிழ் அகராதி:

வழி, சமயம், வளைவு, சுருள், விதி, ஒழுக்கம், செய்யுள்நடை, குலம், வழிவகை, ஆளுகை, குதிரை முதலியவற்றின் நடை, வீடுபேறு, கோயில், தாழ்ப்பாள், கண் மண்டைக்குழி, புறவிதழ் ஒடிக்கை, காண்க, நெறிக்கட்டி, மனநிலை.

தொடர்புடைய பதிவுகள்
நித்திலம் என்பதன் பொருள் என்ன?
எழுவாய் பயனிலை செயப்படுபொருள்
ரௌத்திரம் பழகு என்பதன் பொருள்

 

இதுபோன்று தமிழில் பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> Today Useful Information in Tamil