தமிழ் வருடம் எத்தனை ? | Tamil Varudangal | தமிழ் வருடங்கள்

Tamil Varudangal 60 Names in Tamil

தமிழ் வருடங்களின் பெயர்கள் | Tamil Varudangal 60 Names in Tamil

Tamil Varudam: அறுபது ஆண்டுகள் பெரும்பாலான இந்திய நாட்காட்டிகளில் காலக்கணிப்பில் பயன்படும் ஒரு சுற்றுவட்டம் ஆகும். இவை 60-க்கும் பஞ்சாங்கங்களில் தனித்தனிப் பெயர் குறிப்பிடப்படுவதுடன், 60 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை இப்பட்டியல் மீள்வதாகச் சொல்லப்படுகின்றது. தமிழ் நாட்டில் அறுபதாண்டுப் பட்டியல் எப்போது வழக்கில் வந்ததென்று இன்றும் சரியான விவரம் கிடைக்கவில்லை. தமிழகத்தைப் பொறுத்தவரை, பொ.பி 14 மற்றும் 15-ஆம் நூற்றாண்டுகளைச் சேர்ந்த கல்வெட்டுகளிலேயே அறுபதாண்டுப் பெயர் பட்டியலை முதன்முதலாகக் காணமுடிகிறது. இந்த பதிவில் 60 வருட தமிழ் பெயர்களை படித்து தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்..!

தமிழ் எண்கள்

தமிழ் வருடத்தின் பெயர்கள்:

தமிழ் வருடம் பெயர்தமிழ் வருட ஆங்கில பெயர் தமிழ் வருடம்
பிரபவPrabhava1987-1988
விபவVibhava1988-1989
சுக்லSukla1989-1990
பிரமோதூதPramodhudha1990-1991
பிரசோற்பத்திPrajorpati1991-1992
ஆங்கீரசAngirasa1992-1993
ஸ்ரீமுகSrimukha1993-1994
பவBhava1994-1995
யுவYuva1995-1996
தாதுDhatu1996-1997

 

ஈஸ்வரEsvara1997-1998
வெகுதானியVehudhaniya1998-1999
பிரமாதிPramathi1999-2000
விக்கிரமVikrama2000-2001
விஷூVishu2001-2002
சித்திரபானுChitrabanu2002-2003
சுபானுSubanu2003-2004
தாரணTarana2004-2005
பார்த்திபParthiba2005-2006
வியViya2006-2007

 

சர்வசித்துSarvasithu2007-2008
சர்வதாரிSarvadhari2008-2009
விரோதிVirodhi2009-2010
விக்ருதிVikruthi2010-2011
கரKara2011-2012
நந்தனNandhana2012-2013
விஜயVijaya2013-2014
ஜயJaya2014-2015
மன்மதManmatha2015-2016
துன்முகிDhunmuki2016-2017

 

தமிழ் எழுத்துக்கள் அட்டவணை

ஹேவிளம்பிHevilambi2017-2018
விளம்பிVilambi2018-2019
விகாரிVikari2019-2020
சார்வரிSarvari2020-2021
பிலவPilava2021-2022
சுபகிருதுSubakrithu2022-2023
சோபகிருதுSobakrithu2023-2024
குரோதிKrodhi2024-2025
விசுவாசுவVisuvaasuva2025-2026
பரபாவParabhaava2026-2027

 

பிலவங்கPlavanga2027-2028
கீலகKeelaka2028-2029
சௌமியSaumya2029-2030
சாதாரணSadharana2030-2031
விரோதிகிருதுVirodhikrithu2031-2032
பரிதாபிParidhaabi2032-2033
பிரமாதீசPramaadhisa2033-2034
ஆனந்தAanandha2034-2035
ராட்சசRakshasa2035-2036
நளNala2036-2037

 

பிங்களPingala2037-2038
காளயுக்திKalayukthi2038-2039
சித்தார்த்திSiddharthi2039-2040
ரௌத்திரிRaudhri2040-2041
துன்மதிThunmathi2041-2042
துந்துபிDhundubhi2042-2043
ருத்ரோத்காரிRudhrodhgaari2043-2044
ரக்தாட்சிRaktakshi2044-2045
குரோதனKrodhana2045-2046
அட்சயAkshaya2046-2047
இதுபோன்று தமிழில் பயனுள்ள தகவல்கள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>Today Useful Information in Tamil