உறவுமுறை பெயர்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் | Relationship Names in Tamil

Relationship Names in Tamil

உறவுமுறை பெயர்கள் தமிழில் | Indian Family Relationship Names in Tamil

Family Relationship Names in English to Tamil: நமது தமிழ் மொழியில் மட்டும் 6 தலைமுறைக்கான பெயர்கள் உள்ளன. நம்முடைய தலை முறையில் குழந்தை பேச ஆரம்பிக்கும் போதே உறவு முறைகளையும் அறிமுகப்படுத்துவார்கள் நம் பெற்றோர். அம்மா, அப்பா என்ற வார்த்தையில் தொடங்கி, அண்ணன், அக்கா, சித்தப்பா, சித்தி, அத்தை, மாமா, அப்பத்தா, அம்மாச்சி, அய்யா, தாத்தா, அத்தான், மச்சான், அத்தாச்சி, மதினி, அண்ணி என்று.. நம் தமிழ் மொழியில் ஒவ்வொரு உறவு முறைகளுக்கும் அழகான பெயர்கள் உள்ளது. ஆனால், இந்தத் தலைமுறை குழந்தைகள் ஆண்களை ‘அங்கிள்’, என்றும் பெண்களை ‘ஆன்ட்டி’ என்று இந்த இரண்டு வார்த்தைகளுக்குள்ளேயே சுருக்கிவிடுகிறார்கள். சிலருக்கு இன்றும் உறவு முறைகளின் பெயர்களுக்கு தமிழ் அர்த்தம் தெரியாமல் பலர் இருக்கிறார்கள். இந்த பதிவில் உறவு முறைகளின் பெயர்களை ஆங்கிலத்திலும் அதற்கான தமிழ் அர்த்தத்தினையும் தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்..!

மரங்களின் பெயர் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்..!

உறவுமுறை பெயர்கள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்:

உறவுமுறை பெயர்கள் ஆங்கிலத்தில் (relationship names in english) உறவுமுறை பெயர்கள் தமிழில் ( relationship names in tamil)
Father  அப்பா 
Mother  அம்மா 
Grandfather தாத்தா 
GrandMother  பாட்டி 
Great Grandfather கொள்ளுத் தாத்தா
Great Grandmother கொள்ளுப் பாட்டி 
Spouse  கணவன் (அ) மனைவி 
Siblings  அண்ணன், தம்பி, அக்கா, தங்கை 
Brother  சகோதரன் 
Elder Brother  அண்ணன் 
Younger Brother  தம்பி 
Sister  சகோதரி 
Elder Sister  அக்கா 
Younger Sister  தங்கை 
Elder brother’s wife அண்ணி 
Maternal Uncle மாமா (தாய் மாமா)
Paternal Uncle சித்தப்பா, பெரியப்பா 
Aunty  அத்தை, சித்தி, மாமி, பெரியம்மா 
Husband  கணவர் 
Wife  மனைவி 
Mother -in-law மாமியார் 
Father-in-law மாமனார் 
Brother-in-law மைத்துனர் (கணவரின் அல்லது  மனைவியின் – அண்ணன், தம்பி )
Sister-in-law நாத்தனார் அல்லது மைத்துனி (கணவரின் or மனைவியின் -அக்கா , தங்கை )
Co-sister ஓரகத்தி – ஓர்ப்படி (கணவரின் சகோதரரின் மனைவி)
Co-Brother சகலை (மனைவியின் சகோதரியின் கணவர்)
Son-in-law மருமகன் 
Daughter – in-law மருமகள் 
பழமொழிகள் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில்
Son  மகன் 
Daughter  மகள் 
Grand Son  பேரன் 
Grand Daughter  பேத்தி 
Great Grand Son  கொள்ளுப்பேரன் 
Great Grand Daughter  கொள்ளுப்பேத்தி 
sambandhi (son’s, daughter’s in-laws) சம்பந்தி – மகன் அல்லது மகளின் மாமியார் , மாமனார்
Nephew  அண்ணன் , தம்பி , அக்காள் , தங்கை – இவர்களின் மகன்
Niece அண்ணன் , தம்பி , அக்காள் , தங்கை – இவர்களின் மகள்
Cousin அத்தை , மாமா – இவர்களின் மகன் , மகள்
Cousin Brother பெரியப்பா , சித்தப்பா மகன் (அம்மா , அப்பா இரண்டு பக்கமும் )
Cousin Sister பெரியப்பா , சித்தப்பா மகள் (அம்மா , அப்பா இரண்டு பக்கமும்)
Step father , Step Mother, Step son, Step daughter  இரண்டாம் திருமணத்தின் மூலம் வந்த உறவுகள்

 

இதுபோன்று பயனுள்ள தகவல்கள், தொழில்நுட்ப செய்திகள் மற்றும் புதிது புதிதாக அறிமுகம் ஆகும் கருவிகள் தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் –> Today Useful Information in tamil