பூராடம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள்..!

Pooradam Natchathiram Boy Baby Names

பு த ப ட ஆண் குழந்தை பெயர்கள் – Pooradam Natchathiram Boy Baby Names

பொதுவாக இந்து மதங்களில் அதிகளவு ஜோதிடம் நம்பப்படுகிறது. அந்த வகையில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்குக்கூட நட்சத்திரப்படி பெயர் சூட்ட வேண்டும் என்று நினைப்பார்கள். அதாவது ஒவ்வொரு ராசி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கும் பிறந்த நட்சத்திரத்திற்கு ஏற்ப 27 எழுத்துக்கள் இருக்கிறது. அந்த வகையில் பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த ஆண் குழந்தைகளுக்கு பு, த, ப, ட என்ற எழுத்துக்களில் தொடங்கும்படி பெயர் வைக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் இங்கு பூராடம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் பட்டியலை இந்த பதிவில் பதிவு செய்துள்ளோம். தங்கள் செல்ல ஆண் குழந்தை பூராடம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களாக இருந்தால், இங்கு பட்டியலிட்டுள்ள பு த ப ட வரிசையில் தொடங்க கூடிய பெயர்களை வைத்து கூப்பிடுங்கள் நன்றி வணக்கம்..!

அஸ்தம் நட்சத்திரம் பெண் குழந்தை பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் பெயர்கள்..! Pooradam Natchathiram Boy Names..!

பு ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

பூராடம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் – பு ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
புதியன் புகழன்
புகழ்புகழூரன்
புகழேரன்புண்ணியன்
புகலின்பன்புதினன்
புனிதன்புராதனன்
புவனேஸ்புவன்
புவல் புகழலகன்
புகழேந்திபுகழ்மாறன்
புங்கவன்புகலினியன்

 

த வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்

த ஆண் குழந்தை பெயர்கள்:-

பூராடம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் – த ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
தன்வந்தமண்
தரணிதனஞ்ச்
தர்மாதர்ஷன்
தசரத்தனா
தனுஷ்தவான் 
தயால் தங்கேஷ்
தன்விக்தர்மேஷ்
தபேஷ்தக்ஷ்ணு
தருண்தக்சித்
தன்வீர்தர்சணா
தர்ஷத்தமிழன்
தனிஷ்க்தபதீஷ்
தஸ்வந்த்தரணீஸ்வர்
தர்ஷணன் தனாநந்த்
தயஸ்விக் தன்வந்தா 

ப வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள்:

பூராடம் நட்சத்திரம் ஆண் குழந்தை பெயர்கள் – ப ஆண் குழந்தை பெயர்கள்
பகவான்பசந்த் 
பதின்பத்மரூபன்
பத்மஜ்பதமினிஷ்
பத்மேஷ்பத்ருஹரி 
பயஸ்பரணி
பரத்வாஜன்பரமஹன்ஷா 
பரஸ் பரிக்ஷித்
பரணிதரண் பரின் 
பரிஜத்பரீந்திரன் 
பருண் பர்வேஷ் 
பல்லவ் பவன்ஜ் 
பவனித் பர்விஷ் 

 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —>குழந்தை நலன்