ஔ வரிசை சொற்கள் | ஔ Letter Words in Tamil

Au Starting Words in Tamil

ஔ வரிசை சொற்கள் | ஔ Starting Words in Tamil

நண்பர்களுக்கு வணக்கம்..! பொதுவாக பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் பல முறைகளில் மாணவர்களுக்கு பாடங்களை கற்றுக்கொடுப்பார்கள். அவை அனைத்துமே ஒவ்வொரு விதமாக இருக்கும். பிள்ளைகளுக்கு மிக எளிமையாக புரியவைப்பதற்கு ஆசிரியர்கள் வீட்டு பாடங்களும் கொடுப்பார்கள். அவற்றில் தமிழ் ஆசிரியர்கள் பொதுவாக ஆரம்ப காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் எழுத்துக்கள் சரியாக தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதற்க்காக தமிழ் மொழியில் வரக்கூடிய மிக கடினமான எழுத்துக்களில் ஏதேனும் ஒன்றை கொடுத்து அதற்கு வரிசை சொற்கள் எளிதிவாருங்கள் என்று சொவர்கள். அந்த வகையில் தமிழ் மொழியை ஆரம்ப காலகட்டத்தில் கற்றுக்கொள்ளும் மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் இத்தொகுப்பில் ஔ வரிசை சொற்களை பட்டியலிட்டுளோம் அவற்றை படித்துப்பாருங்கள் நன்றி.

ஔ வரிசையில் சொற்கள்:

 1. ஔகம்
 2. ஔசரம்
 3. ஔடதவாதி
 4. ஔடும்பரம்
 5. ஔதசியம்
 6. ஔதரிகன்
 7. ஔதும்பரம்
 8. ஔபத்தியம்
 9. ஔபரிதிகம்
 10. ஔரகம்
 11. ஔரப்பிரகம்
 12. ஔவையார்
 13. ஔகி
 14. ஔசித்தியம்
 15. ஔஷதம்
 16. ஔடவம்
 17. ஔபாசம்
 18. ஔலியா
 19. ஔவித்தல்
 20. ஔனம்
தமிழ் எழுத்துக்கள் அட்டவணை PDF
க கா கி கீ வரிசை சொற்கள்

 

மேலும் இதுபோன்று எழுத்துக்களின் சொற்கள் வரிசைகளை படித்து தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 👉👉👉சொற்கள்