புதிய மெஹந்தி போட்டோஸ் 2019 ..!

mehndi designs

புதிய மெஹந்தி டிசைன் 2019

பல பெண்களுக்கு மெஹந்தி வைத்துக்கொள்ள மிகவும் பிடிக்கும், ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒவ்வொரு வகையான மெஹந்தி டிசைன்ஸ் பிடிக்கும், சில பெண்கள் கைகள் முழுவதும் மெஹந்தி வைத்துக்கொள்ள ஆசைப்படுவார்கள், சில பெண்கள் சாதாரணமாக அதாவது சிம்பிள் மெஹெந்தி டிசைன் போட்டுக்கொள்ள ஆசைப்படுவார்கள். ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு விதம் என்று கூட சொல்லலாம். அந்த அந்த வகையில் இந்த பகுதில் சிம்பிள் மெஹந்தி டிசைன், சூப்பர் மெஹந்தி டிசைன் (simple new mehndi designs), எளிய மெஹந்தி டிசைன் (easy mehndi designs), அரபிக் மெஹந்தி டிசைன் என்று பலவகையான மெஹந்தி டிசைன் உள்ளது. அவற்றை பார்த்து பயன்பெறவும்.

1. மெஹந்தி போட்டோஸ் :-

2. மெஹந்தி போட்டோஸ் :-

3. மெஹந்தி போட்டோஸ் :-

4. மெஹந்தி போட்டோஸ் :-

5. மெஹந்தி போட்டோஸ் :-

புது புது அழகான மெகந்தி டிசைன்..!

சூப்பர் மெஹந்தி டிசைன்..!

இனி புதுப்புது மெகந்தி டிசைன்கள் போடலாம் வாங்க…!

புதிய மெஹந்தி டிசைன் 2019..!

புதிய மெஹந்தி போட்டு அசத்தலாம் வாங்க..! Latest Mehndi Designs..!

கண்களை கவரும் புதிய மெஹந்தி டிசைன் 2019..!

புதிய மருதாணி டிசைன் 2019..! Latest Update..!புதிய அழகான மெஹந்தி டிசைன்..!

Mehndi Designs Simple For New Style:

 

1. Mehndi Designs Simple For Step By Step:

2. Mehndi Designs Simple For Unique:

3. Mehndi Designs Simple For Foot:

4. Mehndi Designs Simple For Back ide:

 புதிய அழகான மெஹந்தி டிசைன்..!

மெகந்தி போடுவது பெண்களுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு விஷயம், எந்த விசேஷமாக இருந்தாலும் பெண்கள் அவர்களது கைகளை அழகு படுத்தும் வகையில் போட்ட டிசைன்களையே திரும்ப திரும்ப போடுவார்கள். அதுவே அவர்களுக்கு சலித்து போய்விடும்.

எனவே உங்களது சலிப்பு தன்மையை போக்குவதர்க்கும், மேலும் உங்களது திறமையை அதிகம் வளர்ப்பதற்காகவும் இவற்றில் பலவகையான புதிய மெகந்தி டிசைன்கள் தரப்பட்டுள்ளது.

அவற்றை உங்கள் வீட்டு விசேஷத்திற்கு கண்களை கவரும் புதுப்புது டிசைன்களை போட்டு மகிழலாம் வாங்க…!

சாதாரண மெஹந்தி டிசைன் (simple mehandi designs):

இந்த மெஹந்தி டிசைன் பார்ப்பதற்கு மிகவும் எளிதாகவும் அழகாகவும், மிகவும் சிறிய மெஹந்தி டிசைனாக (simple mehandi designs) உள்ளது.

 

எளிய மெஹந்தி டிசைன்:

இந்த புதிய மெஹந்தி டிசைன் (new mehandi designs) பார்ப்பதற்கு மிகவும் எளிதாகவும், அனைவருக்கும் பிடித்ததாகவும் அமைத்துள்ளது.

மெஹந்தி டிசைன் easy:

இந்த மெஹந்தி டிசைன் easy ஆகவும், பார்ப்பதற்கு புதிதாகவும், மிகவிரைவில் போடக்கூடியதாகவும் இருக்கின்றது.

சூப்பர் மெஹந்தி டிசைன் (super mehandi designs):

இப்படியும் எளிதாக போட முடியுமா என்று நினைக்க வைக்கும், இந்த பூக்களால் போடப்பட்ட மெகந்தி டிசைன்.

குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அதிகமாக கல்லூரி பெண்கள் இந்த டிசைனைத்தான் விரும்பி போடுவார்கள். (new mehandi designs)

இனி புதுப்புது மெகந்தி டிசைன்கள் போடலாம் வாங்க…!

புதிய மருதாணி டிசைன் 2019..!

புதிய மெஹந்தி டிசைன் 2019..!Simple Mehandi Designs

பல பெண்களுக்கு மெஹந்தி வைத்துக்கொள்ள மிகவும் பிடிக்கும், ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஒவ்வொரு வகையான மெஹந்தி டிசைன்ஸ் பிடிக்கும், சில பெண்கள் கைகள் முழுவதும் மெஹந்தி வைத்துக்கொள்ள ஆசைப்படுவார்கள், சில பெண்கள் சாதாரணமாக அதாவது சிம்பிள் மெஹெந்தி டிசைன் போட்டுக்கொள்ள ஆசைப்படுவார்கள். ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு விதம் என்று கூட சொல்லலாம். அந்த அந்த வகையில் இந்த பகுதில் சிம்பிள் மெஹந்தி டிசைன், சூப்பர் மெஹந்தி டிசைன் (simple new mehndi designs), எளிய மெஹந்தி டிசைன் (easy mehndi designs), அரபிக் மெஹந்தி டிசைன் என்று பலவகையான மெஹந்தி டிசைன் உள்ளது. அவற்றை பார்த்து பயன்பெறவும்.

இவற்றில் இருக்கும் மெஹந்தி டிசைன் (mehndi designs) மிகவும் அழகாகவும், வண்ண வண்ண டிசைன்களையும், மிகவும் எளியதாகவும், அனைவருக்கும்  பிடித்த டிசைன்களும் இருக்கின்றது.

மெஹந்தி டிசைன்

மெஹந்தி டிசைன்

மருதாணி டிசைன்

மெஹந்தி டிசைன்

மெஹந்தி டிசைன்

எளிய மெஹந்தி டிசைன்

சாதாரண மெஹந்தி டிசைன் (simple mehandi designs)புது மெஹந்தி டிசைன் (New Mehandi Designs):-

இவற்றில் இருக்கும் மெஹந்தி டிசைன் (mehndi designs) மிகவும் அழகாகவும், வண்ண வண்ண டிசைன்களையும், மிகவும் எளியதாகவும், அனைவருக்கும்  பிடித்த டிசைன்களும் இருக்கின்றது.

பூக்கள் டிசைன்:

mehndi design
இப்படியும் எளிதாக போட முடியுமா என்று நினைக்க வைக்கும், இந்த பூக்களால் போடப்பட்ட மெகந்தி டிசைன்.

குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும். அதிகமாக கல்லூரி பெண்கள் இந்த டிசைனைத்தான் விரும்பி போடுவார்கள். (new mehandi designs)

கிராஸ் டிசைன்:

mehndi
சில பெண்களுக்கு கிராஸ் டிசைன் போட்டுக்கொள்ள மிகவும் விரும்புவார்கள். அதும் கிராஸ் மெஹந்தி டிசைன் பார்ப்பதற்கு மிகவும் அழகாக இருக்கும்.

மிகவும் எளிதாக போட்டுவிடவும் முடியும் என்பதினால் பொதுவாக இந்த கிராஸ் டிசைன்களை விரும்பி போடுவார்கள். (new mehandi designs)

ரங்கோலி டிசைன்:

இந்த ரங்கோலி டிசைன் மிகவும் எளிதாக போட்டு முடித்து விடலாம். பார்ப்பதற்கும் மிகவும் அழகாக இருக்கும். (new mehandi designs)

சிம்பிள் டிசைன்:

சில பெண்களுக்கு கைகள் முழுவதும் மெஹந்தி போட்டுக்கொள்ள விரும்பமாட்டார்கள். அவர்களுக்கான டிசைன்தான் இது. இந்த டிசைனை மிக விரைவாகவே போட்டு முடித்துவிடலாம். (new mehandi designs)

 அழகான மெஹந்தி டிசைன் போடலாமா?

மெஹந்தி போடுவது பெண்களுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு விஷயம், எந்த விசேஷமாக இருந்தாலும் பெண்கள் அவர்களது கைகளை அழகுபடுத்தும் வகையில் போட்ட டிசைன்களையே திரும்ப திரும்ப போடுவார்கள். அதுவே அவர்களுக்கு சலித்து போய்விடும். எனவே உங்களது சலிப்பு தன்மையை போக்குவதர்க்கும், மேலும் உங்களது திறமையை அதிகம் வளர்ப்பதற்காகவும் இவற்றில் புதிய மெஹந்தி டிசைன்கள் (mehndi designs) தரப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் வீட்டு விசேஷத்திற்கு கண்களை கவரும் புதுப்புது மெஹந்தி டிசைன்களை போட்டு மகிழலாம் வாங்க…!

இந்தியன் மெஹந்தி டிசைன்:

mehndi designs

இந்த இந்தியன் மெஹந்தி டிசைனில் (mehndi designs) மிக அழகான பூக்கள் நிறைந்துள்ளன. மயில் டிசைன்கள் எல்லாம், விரல்களுக்கு கூட வருகின்றன.

இது உங்களது கரங்களை முழுமையாக காட்டும். உங்களது கைகளுக்கு அழகான தோற்றத்தை கொடுக்கும்.

அரபிக் மெஹந்தி டிசைன்:

mehndi designs

அரபிக் மெஹந்தி டிசைன் (mehndi designs) என்றாலே பலரும் இதனை வேண்டுவார்கள். இது மிகவும் அழகான கோடுகளால் ஆனது. இது சிம்பிள் ஆன டிசைனாகவும் தெரியும். இதில் பூக்கள், இலைகள், கோடுகள் ஆகியவை உள்ளன.

பாக்கிஸ்தான் மெஹந்தி டிசைன்:

mehndi designs

பாக்கிஸ்தானி மெஹந்தி டிசைன்களில் (mehndi designs) அரபிக் மற்றும் இந்தியன் டிசைன் இவை இரண்டின் கலவையாகும். இதில் பூக்கள் அதிகமாக இருக்கும். உங்களது கரங்களை அழகாக காட்ட இதை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

இன்டோ அரபிக் மெஹந்தி டிசைன்:

இன்டோ அரபிக் மெஹந்தி டிசைன் ஒரு அழகான டிசைன் ஆகும். பொறாமைப்படும் அளவிற்கு அழகை தருவதில் இந்த டிசைன்க்கு ஒரு தனி இடம் உண்டு.

முகலாய மெஹந்தி டிசைன்:

mehndi designs

இந்த முகலாய மெஹந்தி டிசைன் (mehndi designs) மிகவும் நீட்டாகவும், ஒழுங்கானதாகவும் இருக்கும். இது மிகவும் அழகான ஸ்டைலில் இருக்கும். இது டிரென்டிகாகவும் இருக்கும்.

தீபாவளிக்கான மெஹந்தி டிசைன் (mehndi designs):

mehndi designs

இந்த தீபாவளிக்கு ஏதாவது புதிய மெஹந்தி டிசைன் (mehndi designs) போடவேண்டுமா? அப்படினா இந்த மெஹந்தி டிசைனை போடுங்க. உங்கள் கைகளுக்கு இந்த மெஹந்தி டிசைன் மிகவும் அழகாக இருக்கும்.

 

மேலும் வேலைவாய்ப்பு, வியாபாரம், அழகுகுறிப்புகள், ஆரோக்கியம், தொழில்நுட்பம், குழந்தை நலன், விவசாயம், சமையல் குறிப்பு, மெஹந்தி டிசைன், ஆன்மிகம், பயனுள்ள தகவல் மற்றும் ரங்கோலி டிசைன் போன்ற தகவலை Whatsapp – ல் பெற இங்கே கிளிக் செய்யவும் –> Whatsapp Group Link.