வேதியியலின் தந்தை யார் தெரியுமா..? ஐயா உங்கள தான் இத்தனை நாளா தேடிகிட்டு இருந்தோம்..!

Who is the Father of Chemistry in Tamil

Who is the Father of Chemistry in Tamil

இன்றைய பதிவை முழுதாக படித்து முடிக்கும் பொழுது ஒரு பயனுள்ள தகவலை அறிந்து கொண்ட மனத்திருப்தி இருக்கும். அப்படி என்ன பயனுள்ள தகவல் என்று தானே நீங்கள் சிந்தனை செய்கிறர்கள். பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்கள் முதல் பள்ளி படிப்பை முடித்து விட்டு உயர் கல்வி படிக்கின்ற மாணவர்கள் முதல் அனைவருக்குமே மிகவும் மிகவும் பிடிக்காத மற்றும் மிகவும் கடினமாக உள்ள ஒரு பாடம் என்றால் அது வேதியியல் பாடம் தான். அதனை படிக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த வேதியியலை யார் தான் கண்டுபிடித்ததோ என்று திட்டிக்கொண்டே படிப்போம். அப்படி நம்மிடம் ப லமுறை திட்டு வாங்கிய வேதியியலை கண்டுபிடித்தவர் அல்லது வேதியியலின் தந்தை யார் என்பதை தான் இன்றைய பதிவில் பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம். அதனால் இந்த பதிவை முழுதாக படித்து அவர் யார் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள்.

உங்களுக்கு விருப்பமான பொருள் அமேசானில் கம்மி விலையில் இங்கே 👇 https://bit.ly/3Bfc0Gl

வேதியியலின் தந்தை யார்..?

Who is the Father of Chemistry in Tamil

நாம் பள்ளிகளில் உயர் வகுப்பு படிக்கும் பொழுது நாம் அனைவருமே மிகவும் பிடிக்காத மற்றும் மிகவும் கடினமாக உள்ள ஒரு பாடம் என்றால் வேதியியல் பாடம் தான்.

அந்த வேதியியல் பாடத்தை படிக்கும் பொழுதெல்லாம் இந்த வேதியியலை யார் தான் கண்டுபிடித்ததோ அவர் மட்டும் ஏன் கையில் கடைத்தால் என்று திட்டிக்கொண்டே படிப்போம்.

அப்படி நம்மிடம் பலமுறை திட்டு வாங்கிய வேதியியலை கண்டுபிடித்தவர் அல்லது வேதியியலின் தந்தை யார் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

SIM Card-யை முதன் முதலில் உருவாக்கியவர் யார் தெரியுமா

  வேதியியலின் தந்தை யார் என்றால் ஆண்டைன் லவாய்சியர் ஆவார்.  இவர் தான் வேதியியல் பகுதியில் பல குறிப்பிடத்தக்க கண்டுபிடிப்புகளை செய்தார். மேலும் இவர் தான் தண்ணீர் ஹைட்ரஜன்-ஆக்ஸிஜன் கலவை என கண்டறிந்தார்.

இவர் கந்தகம் ஒரு தனிமம் என்றும், வைரம் ஒரு வகை கார்பன் என்றும் அவர் கண்டுபிடித்தார். மேலும் இவர் வேதியியல் பெயரிடலின் முதல் நவீன முறையை உருவாக்கினார் மற்றும் வேதியியலில் அதிக அளவு பாதுகாப்பு விதியையும் உருவாக்கினார்.

அதே போல் இவர் தான் வேதியியல் சேர்மங்களுக்கு சமகாலப் பெயரிடும் முறையைக் கண்டுபிடித்தார். அதனால் தான் இவர் “நவீன வேதியியலின் தந்தை” என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

கார்பன் டை ஆக்சைடை கண்டுபிடித்தவர் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா

School-ஐ கண்டுபிடித்தவர் இவர் தானா ஐயா உங்கள தான் இத்தனை நாளா தேடிக்கிட்டு இருந்தோம்

மேலும் இதுபோன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இங்கே கிளிக் செய்யவும் –> Thinking