த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2020..! Girl baby names starting with T..!

Baby names for girls in tamil

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2020..! Girl baby names starting with t in tamil..!

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / Girl baby names starting with t:- புதிதாக பிறந்த குழந்தைக்கு பெயர் வைப்பது என்பது ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வாகும் அந்த வகையில், பெற்றோர்கள் தன் குழந்தைக்கு புதியதும் மற்றும் வித்தியாசமான பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று மிகவும் விரும்புவார்கள். அந்த வகையில் இந்த பதிவில் த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2020 list-ஐ இங்கு காண்போம். அவற்றில் தங்களுக்கு பிடித்த த வரிசை பெண் குழந்தை பெயரை (pen kulanthai peyargal) தேர்வு செய்து. தங்கள் பெண் குழந்தைக்கு பெயராக சூட்டி மகிழுங்கள்.

newகுழந்தை எந்த கிழமையில் பிறந்தால் அதிர்ஷ்டம்..!
குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஆண், பெண் இரட்டை குழந்தை தமிழ் பெயர்கள் 2020
newபுதுமையான பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2020
newத வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் Latest 2020
newஆண், பெண் குழந்தை பெயர்கள் 2020 மற்றும் வைக்கும் முறை
newவடமொழி ஆண் குழந்தை பெயர்கள் மற்றும் பெண் குழந்தை பெயர்கள்..!
newபுதுமையான தமிழ் பெயர்கள் 2020..!
newத வரிசை ஆண் குழந்தை பெயர்கள் 2020

 

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2020..! Girl baby names starting with t in tamil..!

த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2020..! Girl baby names starting with t in tamil..! / pen kulanthai peyargal..!
தஜக்னா   த்ரிக்கையா 
தூபா  தணுபிரவா 
திக்ஷனா  த்ரிலோச்சனா 
தனிஷ்தா  த்ரிஷலா 
த்ரிஷ்னா  தமா 
த Starting Tamil names
தான்யா  தாரகா
தாரா  தஹேலீ
தமீமா  தஜக்னா 
தய்யிபா தனா 
தாமிரா  தமிழரசி 
தியனா  தமிழியம்
தங்கமதி  தஹேலீ
தங்கபுஷ்பம் தக்ஷிகா
தடாகை தமயஂதி
தமிழருவி தநாஷ்வி 
தமிழழகி  தஹிய்யா
தமிழ்வாணி  துலைஹா
தனியா  துர்ஃபா
தரகேஸ்வரி  தய்யிபா
தரலா  தனா
தனிஷ்தா  தேஜோமயி 
தனுபா  தன்மயு 
தரஹா  தவமலர் 
தரனிஜா  தீரவள்ளி 
தர்லிகா  தோஷணி 
தானுசியா  தனியமித்ரா 
தமலிகா  தனிமா 
தமயந்தி  தன்னிஷ்தா 
தனயா  தனுலதா 
தனீஷா  தன்யா 
தேஷா  தேசிகா 
தனிகா  தென்றல் 
தர்ஜனி  திவிகா 
தருஷி  திரிவிக்கா 
தேகிஷா  தனஷ்வி 
தாக்ஷ்யா  தாநாஸீ
தாமதேவீ தநிரிகா
தான்வீ  தநிஷ்டா
தஜனா  தஹ்லீலா
தீஷா  தவ்ஃபீக்கா
தமஸ்விநீ தஸ்மிகா
தாமதேவீ தஸ்வினி 
Girl baby names starting with t
தாமீலாரஸீ தன்விகா 
தாமிஷ்ரா தனிஷ்டா 
தாநாஸீ தன்விஜா 
துர்ஃபா
தர்மா 
தாபிதா தாரிணி 
தவ்ஃபீக்கா தனிஸ்கா 
தரீகா  தத்விகா 
தனம்  தேஹிதா 
த Starting Tamil names
தஹேலீ
தாநீஷ்கா
தம்பூரா  தநிஷ்டா
தாமிஷ்ரா தனுப்ரியா 
தாநாருபீ தநுபா
தநேமீ தநுஷ்கா
தக்ஷிகா
தநீஷா
தாக்ஷ்யா தந்மயஷ்ரீ
தமஷ்ரீ தந்விதா
தமயஂதி தாபமீதா
தாநாருபீ தரலா
தக்க்ஷா  தம்ரா 
த Starting Tamil names
தலின்  தனஜ் 
தஸ்னீம்  திரிவேணி 
தவ்ஹீதா  தஹாஷ்வீணீ 
தஹானி  தாக்ஷ்யா 
தன்யா  துஷா 
திவி  திஸ்யா 
தஜனா  தனன்யா 
தமிரா  தன்வியா 
தாரா  தீக்க்ஷா 
திலக்க்ஷா  தன்வீ 
தர்மதா  தர்லா 
தனிரிகா  தேஜோமயி 
தம்ரா  தனிசா 
தன்மயா  தமிழ்யாழினி 
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2020..! Girl baby names starting with t in tamil..! / pen kulanthai peyargal..!
தம்சி  தபஸ்யா 
திரினா  தர்ஜனி 
தர்னீ  திரிஷ்ணா 
திஸ்யா  தன்ஸ்விக்கா 
தமிஷா  தன்வியுகா 
திவானி  தன்வேயி 
தியா  திர்ஷா 
தனு  தபிதா 
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் list 2020..! Girl baby names starting with t in tamil..! / pen kulanthai peyargal..!
தியனா  தத்விகா 
தஜானா  தாரனா 
தமிழி  தர்பணா 
தனயா  தேஜிதா 
திஷா  தரனா 
தியஷா  திவிகா 
திவிசா  தியாகினி 
தக்க்ஷிலா  திவிஷா 
திரேயா  தஞ்சினா 
திபா  திர்த்தா 
துளசிகா  தமோக்னா 
தியஷா  திதிக்ஷா 
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / Girl baby names starting with t in tamil
திஷா  தரங்கினி 
தனவ்யா தவீஷ்னி 
தனிக்க்ஷா  தக்சாஜினி 
தனுசியா  திபாஷிணி 
தோஷினி  தாஜஸ்ரீ 
தக்ஷா தர்ஷணா
தாமினி தயாளு
தயாளினி தனுஸ்ரீ
த வரிசை பெண் குழந்தை பெயர்கள் latest / Girl baby names starting with t in tamil
தன்ஷிகா தனுஷ்கா
தமயந்தி தர்ஷினி
தன்மித்தா தாரா 
தமரக்ஷனா  தனுஜா 
தர்ஷ்வனா தனவி 
தாரிகா தவிஷி 
தன்சி  தனுருக்கியா 
தரிஷா  தருணிக்கா 

 

பல சுவாரசியமான செய்திகளுக்கு எங்கள் YOUTUBE" சேனல SUBSCRIBE" பண்ணுங்க: Pothunalam Youtube

குழந்தைகளுக்கான மாடர்ன் பெயர்கள் தெரிந்து கொள்ள கீழ் கொடுக்கப்பட்டுள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யுங்கள் 
newஇஸ்லாமிய குழந்தை பெயர்கள் 2020
newபெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2020
newஆண், பெண் குழந்தை மாடர்ன் பெயர்கள்..!
newபுதிய பெண் குழந்தை தமிழ் மாடர்ன் பெயர்கள் 2020..!
newஆண் குழந்தை சிவன் பெயர்கள் 2020
newகிறிஸ்தவ குழந்தை பெயர்கள் 2020

 

இதுபோன்று குழந்தை நலன் பற்றிய மேலும் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும் —> குழந்தை நலன்